Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neurologisk sengeafsnit, 6. sal - Multipel sKlerose - Sygepleje ved attakbehandling

 

Beskrivelse

Sygeplejehandlinger på indlæggelsesdagen

Patienten med MS og muligt attak skal som hovedregel vurderes i MS-ambulatoriet og have behandling der. Hvis det er uden for ambulatoriets åbningstider, eller hvis patienten er plejekrævende, bliver patienten indlagt på sengeafdelingen til behandling.

Der laves indlæggelsessamtale i elektronisk patientjournal.

Samtalen med patienten omfatter den sociale baggrund, helbredshistorie/plejeerfaring og livsstil.

Desuden klarlægning af patientens nuværende status ud fra et sygeplejefagligt perspektiv.

Hvordan kommunikerer patienten, har patienten smerter eller sensibilitetsforstyrrelser, hvordan vurderes patientens aktuelle funktionsniveau osv. i forhold til søgeordene i elektronisk patientjournal.

På baggrund af indlæggelsessamtalen laves en sygeplejefaglig vurdering af plejebehov og attakkets sværhedsgrad.

Det er vigtigt, at der tales med patienten om attak og pseudoattak – forskellen mellem de to ting.

For at udelukke infektion og dermed mulig pseudoattak, samt sikre at patienten ikke har en pågående infektion af hensyn til medrolbehandling, foretages følgende:

  • • Urinstiks

  • • TOKS

  • • Bestille blodprøver: leukocytter med diff.tælling, CRP, væsketal og blodglukose med fremskyndede svar

Ovenstående kan med fordel laves inden forvagten udarbejder en indlæggelsesjournal, og således så snart patienten ankommer i afdelingen.

Obs. medicinordination i elektronisk medicinmodul.

 

Når prøvesvar foreligger, vurderer lægen, om patienten skal starte behandling med binyrebarkhormon.

Binyrebarkhormon har ikke direkte indflydelse på graden af remission i forbindelse med attak, men hastigheden hvormed det aftager.

 

Der dokumenteres i plejeplanen, hvilken sygepleje patienten har brug for under indlæggelsen.

Effekt og eventuelle bivirkninger ved behandlingen dokumenteres løbende i elektronisk patientjournal.

 

Hvis der ordineres intravenøs (i.v.) behandling med Solu-medrol, anlægges venflon og patienten informeres om effekt og bivirkning ved Solu-medrol-behandling.

 

Ved i.v. behandling er patienten indlagt, men må sove hjemme mellem behandlingerne, hvis det skønnes forsvarligt. Vær opmærksom på, om patienten har brug for sovemedicin pga. bivirkninger.

Hvis der ordineres tablet behandling er indlæggelse ikke nødvendig. Patienten informeres om virkning og bivirkning ved behandlingen. Patienterne medgives tabletter til hele behandlingsperioden. Vær opmærksom på, at der ordineres Pantoprazol for at undgå irritation af slimhinden i maven.

 

Der kan gå lang tid mellem patienter med MS har kontakt til sygehuset, hvis deres sygdomsaktivitet er stabil. Derfor kan patienterne have brug for at få vendt nogle tanker/perspektiver omkring deres sygdom.

Der kan være opstået nye problemstillinger eller spørgsmål, som vi kan være behjælpelige med at løse/afklare.

MS-sygeplejersken i afdelingen kan inddrages med henblik på afklaring af disse ting.

Under indlæggelse tages der stilling til om patienten har brug for vurdering af fysio- og ergoterapeut, eller samtale med socialrådgiver.

 

Planlagte sygeplejehandlinger i forbindelse med udskrivelsen

Under indlæggelsen vurderes det sammen med patienten, om der skal tages kontakt til hjemmeplejen i pågældendes kommune med henblik på etablering af mere hjælp i hjemmet ved udskrivelse.

Plejepersonalet har ansvar for at formidle denne kontakt inden udskrivelse.

Ved udskrivelse skal MS ambulatoriet kontaktes mhp. om patienten har behov for en kontroltid hos dem inden for 14 dage efter udskrivelse.

Alle patienter med multipel sklerose er tilknyttet fast kontrolregime i MS-ambulatoriet.

Hvis der opstår spørgsmål efter indlæggelsen henvises til, at de ringer i MS-ambulatoriet.

Formål

Opretholdelse af ensartet klinisk kvalitet i sygeplejen til patienter med multipel sklerose (MS), som

kommer til Neurologisk afdeling med henblik på behandling for attak.

At målrette kommunikationen ud fra fremtidens perspektiv for en patient med kronisk sygdom.

At patienten og de pårørende føler sig trygge i afdelingen, når støtte, pleje og behandlingen foretages af et kompetent personale indenfor sklerose området.

Referencer

Ingen referencer angivet.