Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjertestopteamets håndtering af alarmopkald, Klinik Medicin – Farsø og Hobro

Beskrivelse

 

Alarmering af hjertestop på Aalborg Universitetshospital i Hobro og Farsø håndteres automatisk via AAA. Dette betyder at aktivering af en blå hjertestopknap i henholdsvis Farsø og Hobro udløser alarm til:

 

Farsø

Hobro

Forløbslederen i AMA

Forløbslederen i AMA

Vagthavende anæstesiolog/mediciner

Medicinsk forvagt

Anæstesisygeplejerske

Anæstesisygeplejerske

 

Portør

 

Samtidig sendes i Hobro orientering om hjertestoppet til journalvagt, stuelæge, mellemvagt og bagvagt. I Farsø alle medicinske overlæger.

Disse kan vælge at give fremmøde af bl.a. uddannelsesmæssige årsager.

 

Hjertestopteamets ROLLE:

Den praktiske håndtering af alarmopkald via decttelefon håndteres således:

  • ✓ I telefonens display fremkommer der meddelelse om, hvor patienten med hjertestop befinder sig.

  • ✓ Når alarmen lyder skal holdet kvittere for modtaget alarm ved at trykke på ”accept” på DECT-telefonen.

  • ✓ Når du er fremme ved patienten skal du kvittere for fremmøde ved at trykke på ”accept” på DECT-telefonen.

  • ✓ Når behandlingsforløbet er afsluttet skal medicinsk læge kvittere for afsluttet indsats ved at trykke på ”accept” på DECT-telefonen.

  • ✓ Herefter kontaktes forløbslederen i AMA, og du skal oplyse patientens CPR.

Proceduren for betjeningen af DECT-telefonen er beskrevet i et action card (Bilag 1 – Actioncard Hjertestopteam).

 

Kvalitetsmonitorering af hjertestopforløbet

Tiderne for kvitteringer for modtagelse af hjertestopalarm, tidspunkt for fremmøde hos patienten og tidspunktet for afsluttet behandlingsseance overvåges alle via AAA.

 

Der er fastsat følgende mål for responstider.

 

For alle medlemmer af hjertestopteamet er kravene:

  • • I 80 % af alle alarm opkald er alle fremmødt inden 2 min.

  • • I 100 % af alle alarm opkald er alle fremmødt inden 5 min.

Data opgøres i 6 måneders intervaller og der følges op på CPR niveau hvis de opstillede mål ikke er nået.

Definition af begreber

ASCOM ALARM ASSIST (AAA): PC skærm i AMA der monitorerer og logger alle hjertestopalarmeringer i Sygehus Himmerland.

Formål

Formålet med instruksen er at sikre at hjerteteamets enkelte medlemmer kender proceduren for hjertestopalarmeringen herunder betjening af dect telefon, hvortil alarmopkald indløber.