Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjertestopteamets håndtering af alarmopkald, Klinik Medicin og Akut - Hobro

Beskrivelse

Alarmering af hjertestop på Aalborg Universitetshospital i Hobro håndteres automatisk via AAA. Dette betyder, at aktivering af en blå hjertestopknap udløser alarm til:

 

Hobro

 

Forløbslederen i Medicinsk Afsnit for Akut og Multisygdom, stuen

52497

Medicinsk forvagt

52517

Anæstesisygeplejerske

52658

Portør

52357 og 52359

 

Samtidig sendes orientering om hjertestoppet til bagvagt.

 

Hjertestopteamets ROLLE

Den praktiske håndtering af alarmopkald via decttelefon håndteres således:

I telefonens display fremkommer der meddelelse om, hvor patienten med hjertestop befinder sig

Når alarmen lyder, skal holdet kvittere for modtaget alarm ved at trykke på ”accept” på DECT-telefonen

Når du er fremme ved patienten, skal du kvittere for fremmøde ved at trykke på ”accept” på DECT-telefonen

Når behandlingsforløbet er afsluttet, skal medicinsk læge kvittere for afsluttet indsats ved at trykke på ”accept” på DECT-telefonen

Herefter kontaktes forløbslederen i Medicinsk Afsnit for Akut og Multisygdom, stuen, og du skal oplyse patientens CPR nr.

 

Proceduren for betjeningen af DECT-telefonen er beskrevet i et action card (Bilag 1 – Actioncard Hjertestopteam).

 

Kvalitetsmonitorering af hjertestopforløbet

Tiderne for kvitteringer for modtagelse af hjertestopalarm, tidspunkt for fremmøde hos patienten og tidspunktet for afsluttet behandlingsseance overvåges alle via AAA.

 

Der er fastsat følgende mål for responstider:

 

For alle medlemmer af hjertestopteamet er kravene:

  • • I 80 % af alle alarm opkald er alle fremmødt inden 2 min.

  • • I 100 % af alle alarm opkald er alle fremmødt inden 5 min.

Data opgøres i 6 måneders intervaller og der følges op på CPR niveau hvis de opstillede mål ikke er nået.

Definition af begreber

AAA (ASCOM ALARM ASSIST): PC skærm i Medicinsk Afsnit for Akut og Multisygdom, stuen, der monitorerer og logger alle hjertestopalarmeringer på sygehuset i Hobro.

Formål

Formålet med instruksen er at sikre, at hjerteteamets enkelte medlemmer kender proceduren for hjertestopalarmeringen herunder betjening af dect telefon, hvortil alarmopkald indløber.