Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Helicobacter Pylori – Medicinsk Afdeling, RHN

 

Helicobacter Pylori (Hp) er definitivt associeret med ulcus duodeni og ulcus ventriculi. Der er endvidere mistanke om, at Hp er involveret i patogenesen ved cancer ventriculi. På nuværende tidspunkt er der ikke sikre holdepunkter for, at Hp har betydning ved non-ulcus-dyspepsi (NUD).

Undersøgelse for HP

Påvisning af Hp ved dyrkning af slimhindebiopsi (øvre endoskopi) er stadig "The gold standard", men er uegnet som "bedside" test. Andre indirekte metoder benytter sig af Hp's urease-aktivitet. Den hyppigst anvendte metode er den såkaldte "HUT"-test (Astra®), hvor en slimhinde biopsi fra antrum- og corpus ventriculi lægges i et medium indeholdende indikatoren phenol-rød. Reaktionen (urease aktiviteten) aflæses efter 1 og 24 timer, som et rødt farveomslag. Såfremt patienterne er i behandling med proton-pumpe-inhibitor (PPI), kan man få en falsk negativ HUT-test (sampling error), idet Hp ofte "kravler" længere op i corpus og forsvinder fra antrum.

Hvilke patienter skal undersøges for HP

Kun patienter med endoskopisk verificeret ulcus ventriculi, som har taget/behandles med NSAID, skal undersøges, idet praktisk taget alle patienter med ulcus, som ikke har indtaget NSAID præparater, er inficerede med Hp. Endvidere bør patienter med reflux-sygdom, som skal i langvarig PPI-behandling, testes for HP og behandles efterfølgende. Ligeledes bør patienter i langvarig NSAID behandling (reumatologiske patienter) testes for tilstedeværelse af HP og tilbydes eradikationsbehandling. Heraf følger naturligvis, at alle patienter med (ulcus) dyspepsi skal have foretaget øsofago-gastro-duodeno-skopi. Det er en rimelig og alment accepteret strategi, at patienter med øvre dyspepsi, < 45 år og uden alarmsymptomer kan forsøges behandlet med PPI i 2 - 4 uger. Såfremt symptomerne efter endt behandling recidiverer, skal der udføres øvre endoskopi, for at udelukke ulcus ventriculi, som fortsat skal biopteres (histologi - cancer!!) og følges endoskopisk til opheling. Patienter med ulcus duodeni skal ikke kontrol-endoskoperes (som hovedregel!!).

Behandlingsregime

7 dages behandling med følgende medikamenter:

  1. 1. PPI x 2 dgl. (ligegyldigt hvilken der vælges, doseres altid 2 gange dgl. i ækvipotent dosis, f.eks Pariet® 20 mg x 2, Nexium® 20 mg x 2 etc.) samt

  2. 2. Tbl. metronidazol 500 mg x 2 dgl eller tbl. Klacid 500 mg x 2 dgl. samt

  3. 3. Tbl. Amoxicillin 1 g x 2 dgl.

Ved denne behandling kan det forventes, at > 90% af alle patienter får eradikeret Hp. Der skal sikres en høj motivation hos patienterne, således at hele kuren gennemføres.
Det kan være nødvendigt at fortsætte PPI behandling i yderligere 1 uge for patienter med ulcus duodeni,
og yderligere 3 uger for patienter med ulcus ventriculi (evt. længere).