Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Cervixdysplasi/baggrund og behandling

 

Beskrivelse

Ætiologi

Persisterende infektion med human papillom virus (HPV) af onkogen type er en nødvendig forudsætning for udvikling af cervixdysplasi og dermed invasiv cervixcancer.

Tobaksrygning er også af væsentlig ætiologisk betydning formodentligt ved at øge risikoen for persisterende HPV-infektion.

 

Symptomer

Prækankroser i cervix er symptomløse læsioner. Blødningsforstyrrelser, kontaktblødning, fluor vaginalis etc. er at betragte som tilfældige, samtidige symptomer uden relation til præinvasive læsioner i cervix.

 

Undersøgelse

Prækankrose i cervix diagnosticeres primært ved cervixcytologisk undersøgelse, helst udført i et organiseret screeningsprogram.

Abnorm cervixcytologi foranlediger enten øget cervixcytologisk overvågning, eventuelt suppleret med HPV-testning eller henvisning til kolposkopisk vejledt histologisk udredning.

Den histologiske udredning foregå ambulant.

Der foretages kolposkopi af cervix under anvendelse af en svag eddikesyreopløsning, hvorved abnorme områder på cervix bliver synlige. Der tages biopsier herfra (portiobiopsier), og cervikalkanalen evalueres ved hjælp af cytobrush.

På baggrund af de kolposkopiske fund og resultatet af de histo-patologiske undersøgelser stilles indikationen for eventuel behandling.

Se bilag – opfølgning af cytologi fra livmoderhalsen

Se bilag – 60-64 årige HPV-DNA test som primær screening

 

Mikroskopisvar

Ved carcinoma in situ; hvis konus ikke er med frie kanter gøres rekonisation, hvis dette lader sig gøre. Alternativt planlægges med hysterectomi i rutine forløb.

 

 

Behandling

Behandling af cervixcancer og prækankrose er excisionsbehandling (konisation). Konisation udføres som sammedagskirurgisk indgreb i lokalanæstesi.

Patienter, der fastholder et ønske om indgrebets udførelse i generel anæstesi eller ikke skønnes egnede til at gennemføre indgrebet i lokalanæstesi kan naturligvis tilbydes indgrebet udført i generel anæstesi.

Se instruksen ”Loop-konus” i PRI.

Opfølgning

HPV-DAN-test på kvinder, som er koniseret

Ved kontrol efter konus anbefales det, at der udføres både HPV-test og mikroskopi af celleprøve (væskebaseret celleprøve). Hvis der ikke påvises HPV-DNA, og celleprøven er normal, kan kvinden overgå til screening hvert 3./5. år afhængig af alder. Dog skal kvinder, hvor der i konus ikke er frie resektionsrande altid følges med to kontroller med både HPV-test og celleprøve.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pri.rn.dk/Assets/9895/f8563da9ec244a468a8a5d9896cd933f/L4ad004d6aacd4c7baab7d8645d5bbd24.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pri.rn.dk/Assets/9895/f8563da9ec244a468a8a5d9896cd933f/Lb9da5a5c92254878bbd4b3f694d76d25.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pri.rn.dk/Assets/9895/f8563da9ec244a468a8a5d9896cd933f/Lc5e9b488d7604fadb5843734415069cd.png

 

CERVIXDYSPLASI OG GRAVIDITET

 

Beskrivelse

Screeningsprøver under graviditet bør undgås.

Ved cervixdysplasi mindre end CIN3 konstateret før graviditet kan kontrol under graviditet undlades.

CIN3-dysplasi-patienter og som er blevet gravid skal fortsat have foretaget kolposkopi i første trimester og i 30. graviditetsuge.

Formålet med udredning er at finde de enkelte patienter, som har udbredt CIS eller cancer mhp. behandlingsplan under graviditeten.

Biopsi og cytobrush er ikke skadeligt for graviditet, men biopsi bør kun anvendes, hvis kolposkopi giver mistanke om invasiv sygdom.

Hvis invasiv sygdom udelukkes, kan kvinden føde til tiden og kontrolleres 8 uger post partum.

Hvis biopsi viser invasion, mistanke om invasion eller udbredte CIN3, er konisation under graviditet indikeret, men husk først at konferere patienten med gynækologisk – onkologisk team på tlf. nr. 30714540, Aarhus Universitetshospital, kvindesygdomme og fødsler.

 

 

  1. 1. 

Definition af begreber

Ikke-invasive læsioner i cervix, der ubehandlede besidder et potentiale for udvikling af invasiv sygdom. Læsionerne er veldefinerede ud fra cytomorfologiske og histo-patologiske kriterier.

Prækankroserne i cervix omfatter:

Cervixdysplasi (let, moderat og svær dysplasi).

Carcinoma in situ.

Endvidere findes præinvasive læsioner med cylinderepithel uddiffrentisering og disse sammenfattes normalt i begrebet ”Adenocarcinoma in situ” (AIS)

 

Referencer

http://gynobsguideline.dk/hindsgavl/Cervixdysplasi2012.pdf