Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blodprøvetagning, glucose- og EKG måling på isolationspatienter

 

 

Beskrivelse

Ansvarsområder

Det kliniske afsnit

 • • At vurdere om blodprøvetagning, glucose- og EKG måling kan vente til isolationen ophæves

 • • At der ved rekvirering af blodprøver og EKG:

 • • Til runde - registreres i EPJ at det drejer sig om en isolationspatient (registreres i forbindelse med rekvirering i feltet ”Bemærkning”)

 • • Udenfor runde – oplys isolationstype ved telefonisk henvendelse

 • • At udføre isolerede glucose målinger på apparatur udlånt af KBA ifølge retningslinjer beskrevet under fremgangsmåde

 • • Se instruksen:

 

 

Isolationsforanstaltninger og typer af isolationsenheder (4.1)

 

 

 

 

 

 

 

Klinisk Biokemisk Afdeling

 • • At blodprøvetagning og EKG måling på isolationspatienter udføres om muligt til sidst på en blodprøvetagningsrunde

 • • At blodprøvetagning, glucose- og EKG måling foretages efter retningslinjer beskrevet under fremgangsmåde

 • • At handle ifølge retningslinjer beskrevet under fremgangsmåde ved modtagelse af isolerede glucose rekvisitioner

 

Fremgangsmåde

Det kliniske Afsnit

Glucosemåling på apparatur udlånt af KBA
 • • Udføre glucosemåling ifølge instruksen ”Måling af P-Glucose på accu-check Performa, Klinisk Afsnit” på et tidspunkt med andet ærinde på stuen

 • • Aflevere resultatskema påført resultater og 4 cifret kode retur til KBA til registrering i EPJ

 • • Ved ophævelse af isolationen afsprittes glucoseapparat og afleveres retur til KBA

 • • Ubrugte teststrimler kasseres

 

Klinisk Biokemisk Afdeling

Glucosemåling

Ved samtidig blodprøvetagning af andre prøver kan man med fordel vente med at måle glucose til man igen er ude af stuen.

Hvis man tager glucoseapp. med ind på stuen gøres følgende:

 • • Udtag teststrimmel inden berøring af urene områder

 • • Inden stuen forlades afsprittes glucoseapparatet

 • • Se i øvrigt vejledning beskrevet under afsnittet ”Blodprøvetagning”

 

Ved isolerede glucose rekvisitioner

Ved modtagelse af rekvisition:

 • • Kontrollér på skemaet ”Udleverede isolations glucoseapparater” om der allerede er udleveret et glucoseapparat til aktuelle patient:

 • • Hvis der allerede er udleveret et glucoseapparat:

 • • Aflevér resultatskema påsat etiket fra PTB´en mærket ”CPR, navn, rekv. nr., dato og afd.” til det kliniske afsnit

 • • Placér PTB´en i brevbakken ”Blodsukkermåling på isolerede patienter” der findes i skabet ved de gule spande til patologisk affald

 • • Hvis der ikke allerede er udleveret et glucoseapparat:

 • • Aflevér glucoseapparat, teststrimler, resultatskema og tilhørende vejledning til det kliniske afsnit:

 • • Kapsel indeholdende glucoseapparat, nåle, resultatskema og vejledning* findes i skabet ved de gule spande til patologisk affald

 • • Påsæt etiket fra PTB´en mærket ”CPR, navn, rekv. nr., dato og afd.” på resultatskemaet

 • • Ilæg en allerede ibrugtaget teststrimmelbeholder

 • • Registrér udlevering på skemaet ”Udleverede isolations glucoseapparater” der findes på skabslågen

 • • Placér PTB´en i brevbakken ”Blodsukkermåling på isolerede patienter” der findes i skabet ved de gule spande til patologisk affald

 • • Ved behov demonstreres brugen af glucoseapparatet for personalet på det kliniske afsnit

Ved modtagelse af udfyldt resultatskema fra det kliniske afsnit:

 • • Udfør en prøvemodtagelse med rekvirent som prøvetager

 • • Registrér resultaterne i laboratorie EDB systemet

 • • Arkivér resultatskemaet i mappen ”Resultatskemaer – glucosemåling”

 • • 

 

Ved retur modtagelse af benyttede glucoseapparater:

 • • Afsprit glucoseapparat

 • • Placér glucoseapparat i skabet ved de gule spande til patologisk affald

 • • Kvittér for modtagelse og rengøring på skemaet ”Udleverede isolations glucoseapparater”

 

Blodprøvetagning
 • • Alle nødvendige prøvetagningsutensilier placeres i en kapsel inden adgang til isolationsstuen

 • • Prøvetagningsvogn forbliver på gangen udenfor isolationsstuen

 • • Foretag og kvittér for identitetssikring og placér PTB på ”rent” område

 • • Efter udført blodprøvetagning placeres alle prøvetagningsutensilier (incl. sikkerhedskanyle) på ny i kapsel

 • • Overtrækstøj, handsker, éngangsstaseslange mv. smides i affaldsbeholder på stuen

 • • Foretag nødvendig håndhygiejne

 

EKG måling
 • • Inden adgang til isolationsstuen overtrækkes isolations EKG vogn med en gennemsigtig plasticpose og elektroder trækkes ud igennem et hul i posen

 • • Foretag og kvittér for identitetssikring og placér PTB på ”rent” område

 • • Efter udført EKG måling:

 • • Elektroder smides ovenpå EKG apparatet

 • • Posen trækkes af EKG vognen sådan at de kasserede elektroder forbliver i posen

 • • Kablet og håndtag på EKG vogn sprittes af

 • • Posen med elektroder kasseres i affaldsbeholder på stuen

 • • Foretag nødvendig håndhygiejne

 

Formål

At reducere risikoen for overførsel af smitte mellem isolationspatienter og ikke isolationspatienter samt at sikre at relevant personale er bekendt med deres ansvarsområder.

 

Definition af begreber

KBA – Klinisk Biokemisk Afdeling, Thisted

Kapsel – ”Brækbakke”