Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

IntraAortisk BallonPumpe – IABP

Formål1

Definition af begreber1

Beskrivelse1

Anlæggelse2

Pumpens funktion2

Kontraindikationer3

Komplikationer3

Observationer3

Kliniske3

Ballonpumpe4

Perfusionisterne skal tilkaldes, såfremt der4

Afhjælpning af fejlmeldinger4

Lejring af patienten4

Skift af forbinding5

Fremstilling på rullebord5

Procedure5

Aftrapning og seponering af ballonpumpe5

Referencer5

Formål

Pumpen støtter et hjertesvigt ved at

 • • forbedre koronarperfusionen under diastole

 • • nedsætte afterload og dermed venstre ventrikels arbejde i systole

 • • øge cardiac output

Definition af begreber

 1. 1. Partielt myokardiesvigt (lavt cardiac output) efter åben hjertekirurgi

 2. 2. Akut myokardiesvigt med utilstrækkelig respons på medicinsk behandling

  • • Akut myokardieinfarkt

  • • Komplikationer under udredning til hjertekirurgisk behandling

  • • Kardiogent shock

 1. 3. Profylaktisk per- og postoperativt ved Off-Pump Coronary Artery By-pass (OPCAB)-procedure

Beskrivelse

Intraaortikalt ballonkateter er et 60 cm dobbeltløbet polyethylen kateter med en endestillet ballon. Den ene kanal er gennemgående, og kan bruges til blodtryksmåling i aorta descendens. Den anden kanal fører til en 50 cm3 latex-ballon, hvor man skiftevis insufflerer og ekssufflerer helium. Det er denne kanal, der tilsluttes ballonpumpen.

Helium bruges, fordi det er en flygtig luftart. Helium optages hurtigt i vævet, hvis ballonen perforerer, hvorfor risikoen for embolier til cerebrum eller andre organer er minimal.

Der er i alt 3 aorta ballon pumper, alle af typen CS100 – se produktbeskrivelser Maquet Cardiovascular og CS100® IABP – Product Features

Anlæggelse

Anlægges på ovenstående indikationer.

 • • Kateteret anlægges, via hudincision eller perkutant teknik (ad modum Seldinger), i arteria femoralis eller arteria iliaca og føres via aorta abdominalis til aorta thoracalis descendens. Denne centrale placering sikrer timing mellem EKG og insufflation samt ekssufflation.

 • • Spidsen af kateteret placeres to cm distalt for afgangen af venstre arteria subclavia

 • • Placeringen af kateteterspidsen kontrolleres altid med røntgen af thorax - peroperativt ved hjælp af ekkokardiografi. Katetret er placeret i aorta descendens med spidsen ca. 2 cm caudalt for afgangen af venstre arteria subclavia.

 • • Kateteret fikseres med StatLock (fikseringsplaster til hud) eller ved hudsuturer.

 

Figur A

 

Figur B

 

Pumpens funktion

Ballonen kan fyldes og tømmes meget hurtigt, idet helium er en let og flygtig gas.

Pumpen kan indstilles til at fylde ballonen med forskellige intervaller, på hvert, hvert andet eller hvert tredje slag. Herudover kan volumen i ballonen reduceres. Indstillingen kan aflæses på displayet på pumpen.

Ballon fyldes (= inflation) med 50 cm3 helium under hjertets diastole i RS-komplekset, hvor aortaklappen er lukket, herved flyttes omkring ca. 20 ml blod ekstra tilbage mod aortaklappen og trykket i aorta stiger.

Effekt: øget koronarperfusion i diastolen. Figur A.

Ballonen tømmes (= deflation) ved slutningen af diastolen lige før start af systolen (p-tak), herved sænkes det end-diastoliske og det systoliske tryk i aorta

Effekt: nedsat afterload, nedsat arbejde for venstre ventrikel og dermed nedsat oxygenforbrug i myokardiet, og øget cardiac output. Figur B.

Ballonpumpen kan indstilles til at trigge på trykket i den centrale aorta via tryktransducer placeret på spidsen af ballonpumpe kateteret.

Cirkulationsstøtten kan vare fra timer til få døgn.

Vær opmærksom på at pumpen primært styres af patientens EKG. Derfor kan ballonpumpe gå i stå ved løsning af EKG elektroder eller ved skift af elektroder.

Kontraindikationer

 • • Aortaklap-insufficiens (blodtilbageløbet øges, ventrikelvolumen belastes)

 • • Pågående aortadissektion

 • • Kendt abdominalt eller torakalt aortaaneurisme (ballonen kan forårsage ruptur)

 • • Svære koagulationsforstyrrelser

Komplikationer

 • • Arteriel insufficiens af den ekstremitet, hvor aortaballon pumpen er anlagt og dermed risiko for udvikling af compartment-syndrom

 • • Infektion

 • • Hæmatom

 • • Trombo-embolier

 • • Displacering

   • • aflukning af arteria subclavia: ingen palpabel puls i venstre arteria radialis

   • • aflukning af arteria renalis: faldende diurese

   • • aflukning af arteria mesenterica: abdominal iskæmi

 • • Ballonlækage: reduktion af pumpens effekt

Observationer

Kliniske

 • • Temperaturføler placeret på begge fødder

 • • Underekstremitet, hvor ballonpumpe er anlagt: varme, kapillærrespons, farve, bevægelighed, følesans

 • • Diureser

 • • Forbinding:gennemsivning

 • • Indstikssted: rødme, sekretion, blødning

Ballonpumpe

Observer

 • • at pumpen kører

 • • at der ikke er vand/blod i heliumslangen

 • • at indstillingerne svarer til det ordinerede

 • • Vær opmærksom på, at aortaballon-pumpen ikke må være slukket i længere tid (> 5 minutter), idet risikoen for udvikling af tromber langs med kateteret øges med tiden.

Perfusionisterne skal tilkaldes, såfremt der

I aften/natte-timer + weekends tilkaldes den vagthavende speciallæge på TIA først, idet perfusionisten har tilkaldevagt fra hjemmet med op til 30 minutters responstid

 • • hvis heliumslangen falder af

Slangen sættes straks på igen. Som udgangspunkt starter ballonpumpen af sig selv. Hvis ikke, trykkes på ”Start”.

Dette udføres af TIA sygeplejerske, som derefter kontaktes vagthavende anæstesilæge til check af ballon pumpe og anæstesilægen tager stilling til om perfusionist skal tilkaldes.

 • BEMÆRK: Det er få pumper vi har per år i TIA, og det kan derfor være svært for den enkelte sygeplejerske at få den fornødne rutine. Derfor er det ved tvivlstilfælde meget vigtigt at man henvender sig til den vagthavende speciallæge i TIA.

I tilfælde, hvor perfusionisten kontaktes, og der gives telefonisk vejledning, skal perfusionisten ved førstkommende lejlighed tjekke, at pumpen kører korrekt.

Såfremt ballonkateteret har ligget stille i mere end 30 minutter, skal ballonkateteret seponeres på grund af stor risiko for trombedannelse langs kateteret. Eventuelt kan nyt ballonkateter anlægges.

Afhjælpning af fejlmeldinger

Er ballonpumpen gået på stand-by trykkes på ”Start”.

Ved gentagne meddelelser om lækage og problemer med ballonpumpen tilkaldes den vagthavende anæstesilæge, som kan tjekke ballon-kateterets trykkurve, og ved yderligere tvivl tilkaldes perfusionist.

Lejring af patienten

Patienten skal helst ligge på ryggen, da benet, kateteret er lagt ind i, skal være strakt ud i hoften!

 • • Patienten kan eventuelt kippes til side med strakt hofte og understøtning

 • • Patientens hovedgærde må hæves 30°

Skift af forbinding

Fremstilling på rullebord

 • • Usterile handsker

 • • Skiftesæt

 • • Klorhexidinopløsning 0,5 %/ Medi-Swabs med Klorhexidin

 • • Steril gennemsigtig semipermeabel forbinding eller anden steril forbinding ved behov

Procedure

Patienten informeres og lejres så indstiksstedet kan blive lettilgængeligt

 • • Usterile handsker tages på, og forbindingen fjernes. Indstiksstedet efterses for infektionstegn

 • • Afvaskes med Klorhexidin eller Medi-swabs med Klorhexidin to gange i det område forbindingen dækker

 • • Afvaskningen sker indefra og ud

 • • Når Klorhexidin eller Medi-Swabs er tørret, pålægges der ny steril forbinding

Aftrapning og seponering af ballonpumpe

Ballon pumpe aftrappes primært ved at reducere fra støtte svarende til hvert hjerteslag (1:1) til hvert andet (1:2) og sidste til hvert tredje (1:3). Herefter kan mængden af helium i ballonen evt. reduceres. Såfremt patientens hæmodynamik er uændret i forbindelse med aftrapningen kan aortaballonen seponeres.

Tidspunkt for seponering besluttes i et samarbejde med thoraxkirurg/kardiolog. FemoStop gøres klar og ballonkatetret fjernes af thoraxkirurg/kardiolog. Se instruksen Anvendelse af femostop

 

Anvendelse af aortaballon pumpe optimerer ilttilbuddet til myokardiet og mindsker samtidigt myokardiets iltforbrug. Der aftrappes aortaballon pumpen oftest først, når anden kredsløbsstimulerende medicin er aftrappet eller reduceret væsentligt. Såfremt der udvikles tegn på påvirkning af nyre-, tarm- eller underekstremitetsperfusion, skal aortaballon pumpen aftrappes før øvrige kredsløbsstimulerende medicin.

Referencer

Retningslinie nr. 5.1. Centrale venekatetre og pulmonale arteriekatetre. Infektionshygiejniske retningslinier for sygehuse og sektorer i Nordjyllands Amt. Infektionshygiejnisk afsnit. Klinisk mikrobiologisk Afdeling.

Maquet clinician information - quick reference guides

Maquet - iab-catheters, sensation plus, overview

Maquet - Sensation plus IABs

Anvendelse af femostop