Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Introduktion af nye læger på akutlægebil

 

Målgrupper og anvendelsesområde

Speciallæger i anæstesi med funktion ved akutlægebilen i Region Nordjylland. 

Retningslinjen skal anvendes som en rettesnor når speciallægen skal gennemgå uddannelse til at fungere som læge på akutlægebilen.

 

Definition af begreber

Anæstesiologiske speciale: Det anæstesiologiske speciale rummer i Danmark de fire lægelige fagområder – anæstesi, intensiv terapi, smertebehandling og præhospital behandling.

Triage: Hastegradsbestemmelse.

 

Formål

Formålet med denne retningslinje er en ensretning af uddannelsen for læger ansat ved akutlægebilen i Region Nordjylland, således at det sikres, at alle har været igennem det samme forløb og har en fælles forståelse og kendskab til opgaven.

 

Beskrivelse

Uddannelsens formål

Formålet med denne uddannelse er, at give speciallægen en teoretisk viden samt en praktisk træning i avanceret præhospital behandling. Ved den avancerede præhospitale behandling forstås specielt den behandling som foretages af en trænet anæstesiologisk speciallæge, der rykker ud med en specialudstyret akutlægebil.

Endvidere indeholder uddannelsen gennemgang af Akutlægebilens udstyr, Præhospital patientjournal, samt praktisk træning i SINE-kommunikation.

 

Uddannelsesmål

Speciallægen skal efter endt uddannelse kunne fungere som læge på akutlægebilen i Region Nordjylland. Herunder kunne redegøre for:

 • • Akuttaskens indhold

 • • Kunne betjene alt medicinsk udstyr i Akutlægebilen

 • • Præhospitale behandlingsprincipper.

 • • Transportsikring.

 • • Den præhospitale indsats ved større ulykker.

 • • Principper for triage.

 • • Kommunikationsudstyr og kommunikationsprincipper

 

 Have kendskab til:

 • • Hvad primærambulancen medbringer.

 • • Ambulancebehandler/paramediciner uddannelsens indhold.

 

Uddannelsessted

Ved Akutlægebilen i Region Nordjylland forretter op til 5 følgevagter.

 

Uddannelsens elementer

Teoretisk se bilag: ”Introduktionsprogram for ny læge på akutlægebil

Praktisk se bilag: ”Checkliste for nye læger på akutlægebil”

 

Forudsætninger

Formelle krav:

 • • Speciallæge i anæstesiologi ansat ved Anæstesiologisk Afdeling Syd, Aalborg Sygehus.

 

 • • Accept fra den ledende overlæge af, at du kører akutlægebil i dagtiden 07.45–15.30.

 

 • • At du dagligt eller hyppigt deltager i behandlingen af tilskadekomne og akut svært syge patienter.

 

 • • Har bestået et af følgende kurser ved ansættelsens start: PHTLS, ATLS eller ALS.

 

 • • Har deltaget i regionens KOOL-kursus eller planlægger snarlig deltagelse.


 

Kvalitetsovervågning

Introduktion af nye læger på akutlægebilen fremgår af vagtlister.

 

Referencer

Standard nr. 1.4.2, Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område, 1. version.

Emergency care in the streets. Nancy Caroline, Lippincott Williams & Wilkins Publishers; ISBN: 03 1612 891 0.

Emergency Medicine. Rosen and Barkin, 4th edition 1998 Mosby-Year Book; ISBN: 08 1513 774 5.

Handbook of Disaster Medicine. Jan de Boer and Marcel Dubouloz. International Society of Dostster Medicine. ISBN 90 5805 010 6.

ABC of Major Trauma, Peter Driscoll, Davis Skinner and Richard Earlam. BMJ books 2000. ISBN: 07 2791 378 6

Prehospital Trauma Care. Søreide E og Grande C. Mercel Dekker 2001 ISBN 0-8247-0537-8