Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udlevering af ”Vacu-Aide 7314 QSU” - hjemmesug

 

Formål

  • • At sikre korrekt udlånsprocedure af ”Vacu-Aide 7314 QSU” hjemmesug fra Aalborg Universitetshospital, Thisted.

  • • At sikre, at der altid er et transportabelt sug til akut udlån fra Intensivafsnittet samt et til hjemmebesøg fra Intensivafsnittet

 

Definition af begreber

”Vacu-Aide 7314 QSU” hjemmesug: Transportabelt sug, der efter lægeordination udlånes til hjemmebrug.

Vital Aire: Vital Aire service Tlf.: 44923544.

 

Beskrivelse

Region Nordjylland har lavet en aftale med Vital Aire om udlån af sug.

 

Vital Aire står for vedligeholdelse af apparatur, levering af tilbehør til sug, kontakt til patienten i hjemmet samt afhentning af apparatur efter endt brug ved patienten. Endvidere akut levering af sug i hjemmet, hvor der er sug i forvejen, der bliver defekt.

 

Vital Aire står for udskiftning af sug, som har været brugt til hjemmebesøg fra Intensivafsnittet. Intensivafsnittet skal kontakte Vital Aire med henblik på udskiftning af sug, der har været brugt.

Nye poser til sug bestilles ved Vital Aire. Dette gøres på telefon til Vital Aire: 44923544.

 

OBS: Vær opmærksom på, at suget sættes til opladning aftenen før planlagt hjemmebesøg, så det kan anvendes via batteri. Kan dog også lades op både via strøm og via ” cigarettænder” i bilen. (Bilag 1)

 

Nedenstående situationer kan opstå:

  • • Akut brug for sug i hjemmet, hvor dette ikke forefindes i forvejen

  • • Planlagt udskrivelse med sug

  • • Akut nedbrud af sug i hjemmet

  • • Oplæring af hjemmesygeplejerske (skal foretages af Intensivafsnittet)

  • • Planlagt hjemmebesøg med sug fra Intensivafsnittet

 

Akut brug for sug i hjemmet, hvor dette ikke forefindes i forvejen

Udlån af sug kræver lægeordination. Vagtlæge/ læge skal kontakte medicinsk vagthavende forvagt, som skriver notat i journalen om behov for akut udlån af sug.

 

Ved akut behov for sug kontakter vagthavende forvagt portøren, som henter suget fra Intensivafsnittet og anbringer det i Receptionen. Der skal medsendes sugeposer og katetre til en uges brug. OBS: Vær opmærksom på, at den rigtige størrelse medsendes.

 

Vital Aire skal have cpr-oplysninger til registrering af udlån. Dette gøres på deres hjemmeside: www.vitalaire.dk
- Gå ind under Region Nordjylland
- Bestilling af sug

- Udfyld blanket med størrelse, antal m.m.

 

Suget skal afhentes af hjemmeplejen eller pårørende i Receptionen på Aalborg Universitetshospital, Thisted.

 

OBS: Der skal være en fagperson, som kan anvende suget i hjemmet. Der ligger vejledning i tasken til brug af suget.

Intensivafsnittet ringer til Vital Aire og bestiller nyt sug til akut udlån, tlf.: 44923544.

 

Planlagt udskrivelse med sug

Suget skal lægeordineres.

Bestilles på Vital Aires hjemmeside www.vitalaire.dk
- Gå ind under Region Nordjylland
- Bestilling sug
- Udfyld blanket med størrelse, antal m.m.

Sug skal bestilles dagen før levering inden kl. 14.00.

Derefter ringes til Vital Aire for at få bekræftet, at bestillingen er modtaget og for at aftale levering.

 

Akut nedbrud af sug i hjemmet

Hjemmesygeplejersken eller pårørende skal selv kontakte Vital Aire, som skal forestå udskiftning/ reparation af suget.

Oplæring af hjemmesygeplejerske

Hvis der er behov for oplæring af personalet, skal Intensivafsnittet kontaktes med henblik på dette.