Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Feber ukendt årsag, udredning

 

Formål

Udredning af febrilia med ukendt fokus.

Definition af begreber

Febrilia ukendt fokus: Temperatur >38,3 grader C, målt flere gange over minimum 3 uger. Samt udredning hos egen læge eller på hospital, hvor årsag til febrilia ikke har kunnet påvises.

Beskrivelse

Ætiologi

Hyppigste årsager er:

 • • Infektion

 • • Autoimmune lidelser

 • • Maligne tilstande

 

Andre årsager:

 • • Endokrinologiske sygdomme

 • • Lægemiddel bivirkninger

 • • Koagulationsforstyrrelser (venøs trombose, hæmatom)

 

Udredning

(1)

Ved indlæggelse

 

Grundig anamnese, som inkluderer:

 • Rejseanamnese

 • Dyreeksposition (husdyr, landbrug, arbejdsrelateret etc.)

 • Immunsuppression

 • Nyopstartet medicin samt antibiotika behandling indenfor seneste måned (incl. p-piller og naturmedicin)

 • Lokaliserede symptomer

 

Fuld objektiv undersøgelse:

 • Temperaturforhøjelsen bekræftes ved ordination af temperatur x 3 dagligt i 3 døgn.

 

Blodprøver:

 • Sænkningsreaktion

 • Infektionstal (CRP, leukocytter inkl. differentialtælling)

 • Hæmatologi (Hgb. MCV, EVF, trombocytter)

 • Levertal (ALAT, basisk fosfatase, LDH, bilrubin, INR)

 • Væsketal (creatinin, carbamid, natrium, kalium, calcium, albumin)

 • Amylase

 • Ferritin

 • Fibrinogen

 • D-dimer

 • TSH, T3, T4

 • Rheumafaktor, ANCA, ANA, se-ACE

 • Procalcitonin

 • CMV antistoffer

 • EBV antistoffer

 • HIV test (husk accept fra patient)

 

 • Bloddyrkning x 3

 

 • Urin stix og D+R

 

 • Hgb < 7,0: anæmiprøver

 

Billeddiagnostik

 • Rtg. thorax

 

Andre undersøgelser:

 • Stansebiopsi ved hud forandringer

 

 • Arterie temporalis biopsi ved relevant symptomatologi og paraklinik

 

 • Quantiferon:

Ved relevant symptomatologi eller indvandrere fra endemisk område eller risiko for eksponering.

 • Screening for viral hepatit ved:

Kendt forhøjede levertal eller indvandrere fra endemisk område eller risiko for eksponering (HBsAg, HBeAg, anti-HBc total, HCV antistof)

 

 • Ved relevant rejseanamnese:

Udredning for infektioner pt. kan være udsat for (eks: malaria, dengue feber, salmonella typhi etc.)

 

 

Ved fokale symptomer suppleres desuden med relevant billeddiagnostik og øvrige undersøgelser (eks: mikrobiologi, paraklinik)

(2)

Hvis der efter 1. ikke er fundet fokale symptomer suppleres med

 

Blodprøver:

Immunoglobuliner

M-komponent (Serum) + p-Lambda-kæde og p-Kappa-kæde

 

Billeddiagnostik

CT thorax og abdomen/PET-CT

Ekkokardiografi

 

Diverse

Hos kvinder: gynækologisk undersøgelse inkl. transvaginal UL

(3)

Ved forsat uklarhed

 

Blodprøver:

WR

Quantiferon

Overvej serologi (parvovirus- B19, toxoplasmose, bartonella henselea, coxiella burnetii, yersinia enterocolitica)

Overvej tumormarkører (CA 125, CEA, PSA, etc.)

 

Billeddiagnostik:

CT/MR cerebrum og/eller MR columna

 

Øvrige undersøgelser som bør overvejes:

Lumbalpunktur

Knoglemarv

 

 

Ang. valg af billeddiagnostiske undersøgelser:

CT thorax og abdomen: overvejes ved mistanke om:

Malignitet eller lymfeadenopati eller absces i organer eller bløddele.

MR: overvejes ved mistanke om:

Malignitet eller vertebral osteomyelit/discit eller spinal epidural absces eller cerebrale infektioner.

 

Ang. valg af nuklearmedicinske undersøgelser:

FDG PET CT: overvejes ved mistanke om:

Malignitet eller lymfeadenopati eller infektion med ukendt fokus eller vaskulit.

Sensitiviteten ved FDG PET CT er mindre optimal ved mulige infektionsfoci i relation til nylig operation samt ved mistanke om infektion i hjerne eller hjerte.

HUSK: Hos diabetikere bør BS være i intervallet 5- 6.5 i forbindelse med undersøgelsen.

 

LeukoScan Scintigrafi (kombineret leucocytscintigrafi og CT scanning): overvejes, hvis mistænkt infektionsfokus fortsat er uafklaret efter ovennævnte undersøgelsesprogrammer. Undersøgelsen aftales individuelt med Nuklearmedicinsk Afd. mhp. at optimere den diagnostiske sensitivitet af undersøgelsen (mulighed for at benytte forskellige tracere)

LeucoScan Scintigrafi er ofte mere velegnet end FDG PET CT til påvisning af infektionsfoci hos pt. med polycystisk grundsygdom og ved proteseinfektioner hos relativt nyopererede

HUSK: Mhp. at øge sensitiviteten bør evt. antibiotika optimalt pauseres 2 døgn inden undersøgelsen.

 

 

 

Under hele udredningen gælder det naturligvis at:

Billeddiagnostik med forstørrede lymfeknuder eller fokal patologi; overvej biopsi (ved lymfeknude optimalt ”in toto”), sendes til dyrkning (KMA), undersøgelse for maligne celler (Patologisk afdeling), dyrkning og PCR for mycobacterier (SSI) samt dyrkning for atypiske mycobacterier (SSI).

 

Tilsyn rekvireres, hvis der findes relevant symptomatologi og paraklinik tilhørende andet speciale (oftest reumatologisk, neurologisk, lungemedicinsk)

 

Referencer

 

Up To Date

Bleeker-Rovers CP, Vos FJ, de Kleijn EM, Mudde AH, Dofferhoff TS, Richter C, Smilde TJ, Krabbe PF, Oyen WJ, van der Meer JW

A prospective multicenter study on fever of unknown origin: the yield of a structured diagnostic protocol.

Medicine (Baltimore). 2007;86(1):26.

 

Blodprøver og labka koder

 

Blodprøver

Labka kode

Sænkningsreaktion

SR

Infektionstal

Infektionstal med diff (profil i labka)

Hæmatologi

Hæmatologi (profil i labka)

Levertal

Levertal med KFINR (profil i labka)

Væsketal

Væsketal 2 (profil i labka)

Amylase

Amyl

Ferritin

Ftin

Fibrinogen

Fib

D-dimer

D-dimer

TSH, T3, T4

Thyr-scr

Rheumafaktor

Rf-IgM

ANCA (Neutrophilocytcytoplasma-antistof(IgG))

Anca

 

ANA (Antinukleært antistof (IgG))

An-Ab

Se-ACE (P-Peptidyldipeptidase A)

Ace

 

Procalcitonin

Procalci

CMV antistoffer

Cmv-akut

EBV antistoffer

Ebv-Ab

HIV test

HIVAb

Bloddyrkning

Dyrk

Anæmiprøver

Anæmiprøver (lille) (profil i labka)

Quantiferon

Quanti

HBsAg, HBeAg, anti-HBc total, HCV antistof

Hepatitis (kronisk) (profil i labka)

Immunoglobuliner

 

Immunoglobuliner inkl subklasser

IgA, IgE, IgG, IgM

 

IgA, IgE, IgG, IgM, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4

 

 

M-komponent

 

WR (Wassermann-antistof)

Syfi-Ab

Parvovirus-B19

Parv-akut

Toxoplasmose

Toxo-akut

Bartonella henselea

Bart-Ab

Coxiella burnetii

Coxi-Ab

Yersinia enterocolitica

Yersin-Ab

Malaria udstryg

Malaria

Dengue feber virus

Dengue-Ab

 

CA 125 (Cancer antigen 125)

CAg-125

 

CEA (Carcinoembryonalt antigen)

Ce-Ag

 

PSA (Prostataspecifikt antigen)

Psa

M-komponent

p-Lambda-kæde

p-Kappa-kæde

 

Mkomp

Lambda-fri

Kappa-fri