Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Diabetiske senkomplikationer

Undersøgelse for senkomplikationer.

 1. A. Øjenundersøgelse:

Årlig undersøgelse hos praktiserende øjenlæge efter 5 års diabetes varighed og/eller fra 12 års alderen, og altid som led i ”udvidet årsstatus” 12 år gammel.
Ved udvidet årsstatus 15 år gammel foretages fundusfoto i Endokrinol.amb., ASS. Bestilles af diabetessygeplejerske, som også udfylder ledsagebrev til undersøgelsen.

 1. B. Mikroalbuminuri undersøgelse.

Screening for mikroalbuminuri med bestemmelse af urin albumin/kreatinin ratio; masseratio på 5 ml morgenurin (”U-Albcrea) udføres ved:

 • • Debut af diabetes.

 • • I forbindelse med udvidet årsstatus 12 og 15 år gammel, hvor resultaterne indtastes til det landsdækkende diabetesregister.

 • • Ved behov, f.eks. dysregulation gennem længere tid.

HUSK at informere om, at screeningen med albumin/kreatinin ratio er forbundet med risiko for ”falsk” positive resultater efter fysisk aktivitet, infektionssygdom, menstruation mm.

Normal resultat: ratio < 30x10-3 sv.t. <30 mg/g. Hvis ratio >30 mg/g kontakter diabetessygeplejerske patienten mhp. gentagelse af prøven for at sikre mod falsk positiv resultat. Ved fortsat ratio >30 mg/g skal der udføres bestemmelse af albuminudskillelses-hastighed på 3 naturinopsamlinger (normal <20 µg/min.) Opsamlingssæt findes i Diabetesamb og udleveres til pt., som kan indsende sættet med posten til Klin. Biokem. afd., ASN.


Persisterende mikroalbuminuri:
Defineres som albuminudskillelse >20 µg/min. i mindst 2 ud af 3 urinprøver og persisterende efter ½ år.

 

 1. C. Vibrationssans:
  Måling af vibrationstærskel mhp. neuropati foretages med et Biothesiometer på højre storetå. Patienten siger til, når vibrationen netop kan mærkes, svarende til tærskelværdien. Skal ligge under 8 volt. Foretages i forbindelse med udvidet årsstatus 12 og 15 år gammel.

Behandling af senkomplikationer

Ved påvisning af tegn på begyndende senkomplikationer forsøges altid optimering af den glykæmiske kontrol.

Ved påvisning af mikroalbuminuri (>20 µg/min) i mindst 2 ud af 3 naturiner.

 • • Optimering af blodsukkerkontrollen.

 • • Følge mikroalbuminuri udskillelsen i 3 naturiner med 3 måneders interval.

 • • Følge BT med 3 måneders interval under standardiserede betingelser forudgået af mindst 4 min. hvile og manchetstørrelse 140 mm for børn >12 år. Evt. 24 timers BT registrering.

 • • Øget motion, evt. vægttab, undgå rygning.

Hvis mikroalbuminurinen persisterer under en 6 måneders opfølgning med ovennævnte indsats findes indikation for iværksættelse af behandling med ACE-hæmmer, ved såvel normal som forhøjet BT, som forebyggelse af diabetisk nefropati.
Behandlingsmål: BT lavere end 125/80 og reduceret/uændret status for mikroalbuminuri. Ved fortsat forhøjet BT, ødemer (Na-retention) eller stigende s-K kan tillægges lav-dosis Thiazid.

 

Opfølgning:

Hver 3. måned: BT, Albumin/kreatinin ratio eller albuminudskillelse i naturin.
Hver 6. måned: s-kreatinin, s-K
Årligt: øjenundersøgelse, vibrationssans.
Andre undersøgelser ved behov, f.eks. lipidstatus.

Forhøjet blodtryk >135-140/85-90 bekræftet over længere observationsperiode ½-1 år uden mikroalbuminuri: Behandling med ACE-hæmmer som ovenfor anført.