Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af nybagte mødre med psykiske problemer i Psykiatrisk Skadestue, Modtagelse eller FAM

 

Beskrivelse

Når nybagte mødre henvender sig i Psykiatrisk Skadestue, Modtagelsen eller FAM har skadestuens personale ansvar for:

 

  • • Kraftigt at anbefale indlæggelse enten på somatisk eller psykiatrisk sygehus. Ud fra den samlede problemstilling skal der foretages en konkret vurdering af, hvor det er mest hensigtsmæssigt at patienten indlægges til observation og evt. behandling.

  • • I de tilfælde, hvor personalet er usikre på patientens anamnese, skal der - i det omfang det er muligt - indhentes information fra pårørende eller andre relevante samarbejdspartnere (fx praktiserende læge, somatisk sygehus, kommune herunder sundhedsplejerske, socialforvaltning mv. etc.)

  • • I situationer, hvor en nybagt mor ikke ønsker indlæggelse eller overnatning i skadestuen eller lignende, og hvor kriterierne for at tvangsindlægge ikke er opfyldt, skal der tages kontakt til pårørende og den skriftlige kommunikation omkring patientens forløb skal følges op med en telefonisk kontakt til de relevante parter som nævnt herover. Dette for at sikre at de pårørende, det kommunale system og egen læge er opmærksom på at en skærpet opmærksomhed er nødvendig.

Personalet dokumenterer den givne rådgivning og opfølgning i patientjournalen.

 

Målgruppe

Medarbejdere i Psykiatrisk Skadestue, Modtagelsen og FAM 

 

Formål

At sikre tilstrækkelig omsorg for at nybagte mødre der søger psykiatrisk bistand i Psykiatrisk Skadestue eller i Akut modtagelser får rettidig hjælp. En alvorlig utilsigtet hændelse har vist behov for skærpet opmærksomhed og skarp opfølgning, når nybagte mødre kontakter sundhedsvæsenet og viser tegn på psykiske sårbarhed.