Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akut anæstesi præhospitalt

 

Formål

At sikre præhospitale patienter en sikker akut anæstesi præhopsitalt.

 

Målgruppe

Læger ansat ved akutlægebilerne Region Nordjylland.

 

Beskrivelse

 

Akut anæstesi præhospitalt.

Patienter med behov for akut anæstesi præhospitalt, for at kunne intuberes, sker altid på baggrund af en akut livstruende situation, hvor en sikring af patientens luftveje er alt afgørende.

Luftvejen vurderes og udstyr til vanskelig intubation holdes klar.

 

Før induktion af anæstesi

Der præoxygeneres tre minutter med 100 % ilt og tætsluttende maske. I særligt hastende tilfælde kan otte dybe vejrtrækninger accepteres.
 

Induktion

Akut anæstesi er en opgave for erfarne.

Patienten lejres, så det giver optimale forhold for intubation.

Induktion med propofol, thiopental eller midazolam, hvis patienten er hæmodynamisk stabil.

Der kan da i tillæg gives fentanyl eller alfentanil.

Er patienten cirkulatorisk ustabil kan induktionen ske med s-ketamin.

Suxamethon 1 – 1,5 mg/kg legemsvægt eller Rocuronium 1 mg/kg ved kontraindikation for suxa.

Patienten intuberes.

Tubens placering kontrolleres ved kontinuerlig ETCO2 måling, og ved stetoskopi over begge lungefelter og over epigastriet.

Tuben fikseres herefter.
 

Anæstesien vedligeholdes med

Propofol, midazolam, s-ketamin eller thiopental.


Afslutning

Patienten, der før anæstesien er vurderet i risiko for aspiration af ventrikelindhold til lungerne, har også denne risiko ved afslutningen af anæstesien, hvorfor ventriklen bør forsøges tømt vha. en sonde. Det er særligt vigtigt, at disse patienter har svælgreflekser og er vågne inden ekstubation.

 

 

Referencer