Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Akut anæstesi præhospitalt

 

Formål

Beskriver fremgangsmåden for sikker akut anæstesi til den voksne præhospitale patient.

 

Målgruppe

Læger ansat ved akutlægebilerne Region Nordjylland. Lægeassistenter bør have kendskab til proceduren.

 

Beskrivelse af fremgangsmåde

Akut anæstesi præhospitalt er indiceret, når der opstår en akut livs- eller førlighedstruende situation, hvor sikring af patientens luftveje og kontrolleret ventilation er afgørende.

Luftvejen vurderes og udstyr haves klar eller inden for rækkevidde. Optimal præoxygenering sikres. For at skabe struktur og teaminvolvering kan man med fordel anvende huskereglen ”SOVR-I-MED” (se PRI: Præhospital – avanceret luftvejshåndtering).

 

Induktion

Patienten lejres, så det giver optimale forhold for intubation. Fuld monitorering med 4 pkt.-EKG, puls og sat. Velfungerende PVK/IO adgang.

Alle induktioner præhospitalt skal som udgangspunkt foretages med ”akut indledning” (RSI), med mindre patientens hæmodynamisk status kræver en modificeret udgave heraf. Ved den ikke-koorperable patient kan sufficient præoxygenering sikres ved teknikken Delayed Sequence Intubation (se referencer).

 

Afhængigt af situationen og patientens hæmodynamiske status, foretages induktion med S-Ketamin, Propofol eller Midazolam.

Der kan da i tillæg gives Fentanyl eller Alfentanil.

Suxameton er ofte første valg som relaksans. Rocuronium anvendes ved kontraindikation for suxameton eller behov for længerevarende muskelrelaksation.
 

Anæstesien vedligeholdes med

Propofol, midazolam eller S-Ketamin, optimalt via infusionssprøjtepumpe.


 

Referencer

 

 

  • • Scott D. Weingart, MD*; Seth Trueger, MD; Soren S. Rudolph et al. Delayed Sequence Intubation: A Prospective Observational Study

Annals of Emergency Medicine, Volume 65, Issue 4, April 2015, Pages 349-355