Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Opslag i E-journal som hjælp til vurdering af meddelelsesbreve

 

Beskrivelse

Meddelelsesbreve er Aalborg Universitetshospitals kilde til information om, at en patient fra Region Nordjylland tages i behandling på højt specialiseret niveau i en anden region. Meddelelsesbrevet fungerer som begrundelse for patientens status som højt specialiseret og har betydning for afregningen mellem regionerne.

 

Modtager Aalborg Universitetshospital et meddelelsesbrev, der ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til vurdering af behandlingsniveau, kan hospitalets afdelinger enten vælge at sende brev med anmodning om journalkopi til behandlende region eller benytte E-journal til at finde yderligere oplysninger om patientens behandling i behandlende region og dermed vurdere behandlingsniveau. Ofte kræves opslag i flere kontakter i E-journalen for den pågældende patient med henblik på at få overblik over henvisningsmåde, forløb og behandling – et overblik der ikke altid er muligt ved brug af en medsendt journalkopi for en enkeltstående kontakt.

 

Da der i forbindelse med vurdering af behandlingsniveau ikke er en aktuel patient-behandlerrelation og der dermed heller ikke foreligger patientsamtykke dokumenteres nødvendigheden af opslag i E-journal ved, at der i patientjournalen anføres ”Opslag i E-journal til vurdering af meddelelsesbrev”, notatet dateres den dag opslaget foretages og underskrives af ledende overlæge. Opgaven kan af ledende overlæge uddelegeres til sekretær.

Definition af begreber

Meddelelsesbrev: Information fra behandlende region til patientens hjemregion om, at patienten tages i behandling på højt specialiseret niveau

E-journal: Elektronisk patientjournal

 

Formål

Dokumentation af nødvendigheden af opslag i E-journal.