Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lægelig bemyndigelse til jordemødre, Aalborg Universitetshospital


Jævnfør cirkulære fra jordemødre (Sundhedsstyrelsens cirkulære af august 2001).

 

 

Jordemodervirksomhed

 

Jordemoderen må i forbindelse med fødsel:

§2 Anlægge episiotomi og foretage suturering efter episiotomi eller bristninger.

§3 Jordemoderen må i forbindelse med fødsler:

 1. 1. Anvende inhalationsanangesi med lattergas (N2O-O2) i en blanding med mindst 50 % ilt til den fødende.

 2. 2. Anlægge steriltvandspapler.

 3. 3. Anlægge infiltrations- og overfladeanalgesi af perineum og vagina.

 4. 4. Give barnet K-vitamin.

 5. 5. Give kvinden uteruskontraherende midler efter fødslen.

 6. 6. Anlægge intravenøs adgang på den fødende og give isotonisk saltvand.

§4 På sygehuse må jordemoderen, efter generel bemyndigelse fra den ansvarlige overlæge, anlægge pudendusblokade, foretage hindesprængning og anvende vefremmende medicin og anti-D immunglobulin.

Jordemødre må ordinere, etablere og administrere efterfølgende emner under forudsætning af, at jordemoderen:

 • • Gør sig bekendt med evt. allergi hos patienten

 • • Er oplært i emnets virkning, administration, indikation og kontraindikationer

 • • Har modtaget praktisk oplæring og har opnået rutine i administrationen

 • • Kender til midler til afhjælpning af komplikationer og brug af udstyr til samme


1. Injektion af Morfin, dosis 10 mg intramuskulært

Må administreres 1 gang til normalt fødende:

 • • Efter fulde 36 uger

 • • Normalt fosterskøn

 • • Klart fostervand

 • • Førstegangsfødende med orificium < 5 cm

 • • Multipara med orificium < 4 cm

 • • Alle andre tilfælde konfereres med vagthavende læge


2. Anlæggelse af lokal anæstesi

Til normale fødsler må bruges:

 • • Pudendusblokade, Lidokain med adrenalin 5 mg/ml 20 ml

 • • Infiltrationsanæstesi


3. Etablering af intravenøs infusion

 • • Glukose

 • • Isoton natriumklorid


4. Tilsætning af medicamina i intravenøst drop

Ved orificium > 2 cm, collum udslettet:

 • • Syntocinon 10 IE/1000 ml NaCl

Der henvises til afd. procedure vedr. vestimulation. Syntocinon-drop-pakken gennemgås.

Ved atoni:

 • • Syntocinon 10 IE/100 ml NaCl

Der henvises til afd. procedure vedr. blødning post partum


5. Injektion af Efedrin 5-10 mg i.v. i forbindelse med blodtryksfald ved epidural analgesi til vaginal fødsel


6. Injektion af Narcanti til det nyfødte barn.
I forbindelse med mistanke om respirationshæmning hos barnet, hvis moderen har fået morfica under fødslen


7. Anlæggelse af blød vakuum ekstraktor.:
Indikationer:

 • • Føtale

 • • Maternelle

Betingelser:

 • • Orificium udslettet

 • • Caput fuldt roteret på bækkenbunden

Der henvises til afdelingens instruks: Kopforløsning
Denne bemyndigelse gælder kun afdelingsjordemødre


8. Humant anti-D immunglobulin:
Der henvises til afdelingens instruks:
Rhesusprofylakse


 

9. Epidural smertelindring til vaginal fødsel:

 • • CADD-Solis pumpe

 • • Ropivacain/Sulfentanil


10. HSP (hindesprængning):
Jordemoderen må foretage HSP:

 • • Som led i partus provocatus medicamentalis

 • • Ved primær vesvækkelse og foster i hovedstilling eller sædepræsentation, forudsat der ikke er tegn på mekanisk misforhold

 • • Ved påvirket fosterhjertelyd. Det påhviler jordemoderen at tilkalde læge ved påvirket hjertelyd


11. Supervision af jordemoderstuderende i forbindelse med anlæggelse af pudendusblokade


12. Tabl. Zolpidem 10 mg (Stilnoct, Zolpidem):
Må administreres 1 gang til normalt fødende. Andre tilfælde konfereres med vagthavende læge


13. Til smertebehandling af nyfødte forløst ved vakuumekstraktion kan gives:

Per os:

 • • Mixtura Pinex (Paracetamol 24 mg/ml, 0,5 ml (12 mg)/kg/dosis

Rektalt:

 • • Dosis skal være 25 mg/kg/dosis

I begge tilfælde må der gives 1 dosis
Herudover konfereres med vagthavende læge


14. Akupunktur til gravide og fødende i henhold til instruks:
Speciel instruks vedrørende hjemmefødsel:
Kvinder, der planlægger hjemmefødsel og ønsker mulighed for akupunktur:

 • • Jordemoderen fremsender brev vedrørende akupunktur til Obstetrisk Afdeling

 • • Det noteres i kvindens journal, at hun kan få akupunktur ved hjemmefødsel efter sædvanlige retningslinjer

 • • Såfremt der er kontraindikation for akupunktur, noteres det i kvindens journal. Henvisende jordemoder orienteres om dette


15. Tablet Panodil 500-1000 mg højst 4 gange daglig:

 • • For efterveer

 • • For smerter efter perinealruptur og andre læsioner i den bløde fødselsvej

 • • For kontraktioner

 • • For smertefulde veer i latensperioden

 • • Panodil førstevalg


16. Tabl. Bonyl 500 mg højst 2 gange dagligt

 • • For efterveer

 • • For smerter fra perinealruptur og andre læsioner i den bløde fødselsvej, når Panodil ikke har tilstrækkelig effekt


17. Syntocinon i navlevene ved retentio placentae.
Se instruks:
Blødning post partum


18. 'Cocktail':

 • • 'Lille cocktail':
  Bricanyl 0,25 mg intramuskulært/Salbutamol 0,25 mg i.m.
  Tabl.
  Panodil 1 gram.
  Tabl. Zonoct 10 mg

 • • 'Stor cocktail':
  Bricanyl 0,25 mg intramuskulært/Salbutamol 0,25 mg i.m.
  Morfin 10 mg intramuskulært
  Tabl.
  Zonoct 10 mg

Ved smertefulde kontraktioner i fødslens latensperiode:
Se instruks
Smertefulde kontraktioner i fødslens latensperiode


19. Brentancreme 2 %:

 • • Påsmøre 3 gange daglig efter amning.

 • • Ved tegn på svampeinfektion af areola mammae og omgivende hud


20. Laktationshæmning:
Tablet Cabergolin 1 mg (2 tabletter) inden for 24 timer efter fødsel/abort.
Se instruks
Laktationshæmning/laktationsafbrydelse

2
1. Svært akut anafylaktisk shock ved hjemmefødsel:

Adrenalin injektionsvæske 1 mg/ml. 0,6 ml = 0,6 mg dybt intramuskulært på det sted, hvor lægemidlet er givet.

Kan gentages


22. Når igangsættelse af fødslen er ordineret,
har jordemoderen bemyndigelse til at ordinere Misoprostol, Syntocinon-drop eller hindesprægning i henhold til afdelingens procedure ”Partus provocatus”.
Se Instruks:
Anafylaktisk shock ved hjemmefødsler:
http://pri.rn.dk/pri/AaS/KC/gyn/Sider/c928ef3f-aee0-4237-902e-2cadffd7cf13.aspx?sf=3e289498-63aa-4a6e-87cf-1982b0b8d183

Anafylaksi: http://pri.rn.dk/pri/AaS/KC/gyn/Sider/402ca86d-d7c0-4b59-a4ba-89f83ae10bf8.aspx?sf=3e289498-63aa-4a6e-87cf-1982b0b8d183