Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vaccination før biologisk behandling, Reumatologisk Ambulatorium – Medicinsk Afdeling, RHN

 

Beskrivelse

Vaccination mod Pneumococcus pneumoniae og Haemophilus influenzae, type B af reumatologiske patienter før start på biologisk behandling.

 

Biologisk behandling giver øget infektionsrisiko, som det kendes fra andre immunsupprimerede behandlinger. Infektionerne skyldes ofte kapselbærende bakterier, det vil sige, pneumokokker og (sjældnere) haemophilus influenzae type B.

Det formodes, at vaccination kan nedsætte risikoen for alvorlige infektioner, fremkaldt af disse to typer bakterier.

Påbegyndt biologisk behandling svækker den forebyggende effekt af vaccinationer.

Der foreligger heller ikke i dag nationale anbefalinger om vaccination før biologisk behandling, selvom flere fagfolk vurderer, at vaccination er hensigtsmæssig.

Procedure for forebyggende vaccinationer på Reumatologisk Ambulatorium:

 • • Patienten skal give informeret samtykke og indføres i journalen

 • • Indikationen er planlagt første biologisk behandling af reumatologisk sygdom

 • • Vaccination kan også udføres ved præparatskift af biologisk behandling, når der indskydes en pause mellem de 2 biologiske behandlinger. Pausens varighed bør være mindst 2 gange det normale behandlingsinterval og mindst 2 uger før start på næste biologiske behandling

 • • Vaccinationen gives tidligst muligt før start på biologisk behandling og senest 2 uger før første biologiske behandling

 • • Vaccinationerne gives kun en gang, og der er ikke krav om kontrol af antistofmåling før vaccination mod pneumokokker. Pneumokokvaccination kan eventuelt gentages efter 5 år hos særligt udsatte patienter, blandt andet med lungesygdomme

 • • Vaccinerne udleveres vederlagsfrit til patienten fra Reumatologisk Ambulatorium

 • • Vaccinerne omfatter: Pneumovax 23-valent vaccine (80 08 54) og ACT-HIB vaccine (00 04 93) med sygehusapotekets varenummer i parentes. Begge vacciner er 0,5 ml og svarer til voksendosis. Begge vacciner opbevares i køleskab ved 2 – 8 grader

 • • Vaccination udsættes ved feber eller behandlingskrævende infektioner

 • • Vaccination til gravide og ammende kvinder frarådes

 • • Vaccinationer kan begge 2 gives subkutant på samme dag af sygeplejersken i ambulatoriet

 • • Begge vacciner kan dog også gives intramuskulært ved normalt thrombocyttal

 • • Forsigtighed ved vaccination af personer, som tidligere har udviklet allergisk reaktion ved vaccination

 • • Der skal forefindes injektionsvæske adrenalin (ampuller á 1 ml) på afdelingen, og patienten skal observeres i venteværelset i mindst 20 minutter efter sidste vaccination med henblik på eventuel allergisk reaktion (anafylaktisk shock)

 • • De komplette og opdaterede produktresuméer for pneumovax 23-valent og ACT-HIB vacciner kan findes på Statens Seruminstituts hjemmeside.

Subkutan injektion:

 • • Der anvendes en steril engangssprøjte, påsat en subkutan kanyle
  For frysetørrede vacciner (ACT-HIB) gælder, at rekonstitueringen (opløsningen) skal foretages med den medfølgende solvens

 • • Kanylen skal skiftes før injektion, idet skæret på kanylen kan blive sløvt ved penetreringen af hætteglassets membran
  Hos voksne anbefales stik på øvre del af ydersiden af overarmen, maveskindet kan eventuelt også bruges

 • • Huden desinficeres forud for injektionen med Ethanol 70-85 % i et cirka 5 x 5 cm stort område. Desinfektionsmidlet skal tørre, før huden perforeres

 • • For at undgå injektion i en muskel, holdes hud og det subkutane væv mellem tommelfinger og fingre, og løftes dermed forsigtigt op over musklen, så der dannes en hudfold

 • • Nålen føres ind i hudfolden i en vinkel på ca. 45 grader

 • • Der aspireres (stemplet trækkes lidt tilbage) for at sikre, at kanylespidsen ikke ligger i en blodåre

 • • Vaccinen injiceres, og kanylen trækkes ud med en sikker bevægelse

 

Behandling af anafylaktisk shock med adrenalin efter vaccination:
Voksne: 0,6 mg (0,6 ml) Adrenalin i.m. eller 0,1 mg (0,1 ml) Adrenalin i refrakte doser i.v.

Injektionsvæske, opløsning: Ampuller á 1 ml. 1 ml indeholder 1 mg Adrenalin (som tartrat) i sterilt vand.

Hjælpestof: Natriumchlorid og antioxidant: natriummetabisulfit. Kan opbevares både i eller udenfor køleskab.