Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Procedure i forbindelse med oplæring af laboratoriepersonale på Fertilitetsenheden, Aalborg Universitetshospital

 

Formål

 

At sikre at oplæring af nyt personale på fertilitetsklinikkens laboratorium sker i overensstemmelse med afdelingens politik, mål og kravgrundlag i øvrigt, blandt andet vævsloven.

 

Beskrivelse

 

Baggrund, anvendelse og gyldighed
Intet særskilt at bemærke.

 

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 

Oplæringen kan varetages af erfaren IVF-bioanalytikker. Frigivelsen til at proceduren kan udføres selvstændigt er laboratorielederens ansvar. Der kvitteres for frigivelsen i en oplæringslogbog.

 

Fremgangsmåde

 

Introduktion til Fertilitetsenheden, Aalborg Universitetshospital

 • • Den generelle introduktion til afdelingen og til afsnittet nyansatte følges.

 • • Lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler (Vævsloven) gennemgås af den vævslovsansvarlige person.

 • • Laboratoriets kvalitetssikringssystem gennemgås af laboratorielederen.

 

Introduktion til laboratoriets arbejdsområder

Den nye bioanalytiker skal:

 • • Følge en oplært bioanalytiker i dennes arbejde og arbejdsrutiner.

 • • Læse laboratoriets standardprocedurer i dokumentstyringssystemet PRI.

 • • Oplæres i praktiske rutiner, som inkluderer:

   • • Praktisk gennemgang af arbejdsopgaver

   • • Udførelse af arbejdsopgaver under overvågning

   • • Selvstændig udførelse af arbejdsopgaver

 

Klinikkens biolog giver en teoretisk gennemgang at arbejdsområderne. Desuden vil bioanalytikerne løbende blive tilbudt at deltage i relevante kurser og kongresser.

 

Under oplæringen udfyldes skemaet: ”Kompetence/Oplærings-skema for praktiske rutiner”.

 

Skemaet signeres af bioanalytikeren på oplæring og af laboratorielederen.

 

Det er individuelt og afhængigt af proceduren, hvor lang tid der skal bruges på oplæringen. For de bioanalytikere der er ansat før denne standardprocedure trådte i kraft, udfyldes et Kompetence/Uddannelses-skema således, at klinikkens laboratorieleder signerer for at bioanalytikeren er i stand til at udføre proceduren selvstændigt.