Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygeplejeopgaver ved forundersøgelsen til ørepatienter

 

Forundersøgelser

Tubulation

Tympanoplastik

Myringoplastik

Mastoidektomi

Meatoplastik

Stapedotomi

Anlæggelse af dræn

Tubadilatation

 

Klargøring af ambulatoriestuen

Undersøgelsesbakke, blodtryksapparat, øresug, podesæt, diverse salver og øredråber, relevante øreinstrumenter og evt. fiberskopi.

Tjekker datoer på øredråber og salver.

Tage patientvejledning og labels med på stuen.

 

På ambulatoriestuen

Der kan anvendes lattergas ved nogle forløb i øresøjlen. Det er vigtigt at afklare behovet tidligt i mødet med patient og evt. pårørende for at sikre bedst mulig samarbejde fra patientens side. Erfaringsmæssigt er det meget svært at få patienter til at samarbejde, hvis der er forsøgt mange tiltag, inden lattergas kommer på tale.

  • • Vedhæftet dette dokument er quickguide til samling af udstyr til lattergas.

 

Sygeplejersken assisterer ved behov lægen ved undersøgelser og oprensninger. Sygeplejersken har fokus på patientens ageren. Der kan være behov for at støtte hovedet i rette stilling. Ved mindre børn skal det altid vurderes, hvad der er muligt og hvornår det kan føles som et overgreb. Der skal i dette tilfælde ske en vurdering ved sygeplejerske og læge om, hvilke alternativer, der er tilstede og dette skal forelægges patient/pårørende.

Sygeplejersken har til opgave at byde ind med sygeplejefaglig ekspertise for at bidrage til et godt patientforløb.

 

Dokumentation af sygepleje

Ved ørepatienter er det vigtigt at have fokus på:

 • • Mestring og samarbejde med patienten

  • • ved undersøgelser og oprensninger fx brug af sug

  • • Valsalve efter operation kan pt. lave dette el. skal der anvendes Otovent

  • • Hvordan mestres smerter – er der erfaring om dette?

  • • Evt. behov for tilbud om lattergas ved kontrolbesøg. Det bør planlægges og noteres til næste besøg, hvis der skal bruges Lattergas.

  • • Er pt. nervøs for operation/narkose, hvad er der snakket med pt om, ordineres der beroligende og er dette medgivet eller skal gives ved ankomst på OP-dagen

 

 • • Hørelsen, skal der tages specielle hensyn i forhold til at kommunikere med patienten.

  • • Bruger pt. høreapparat?

  • • Er døv/nedsat på det ene øre, så der skal tales til det raske øre

  • • Er pt. svimmel eller har tinnitus før operation – hvordan mestres dette

 

 • • Er der sår, eksem, smykker eller andet i operationsfeltet

 

Værge/forældremyndighed

Ved børn/patienter m. værge eller hvor kun den ene forældre har forældremyndigheden skal der huskes at dokumentere, hvem der giver informeret samtykke til operation

 

Koordinering og booking af OP-tid

Husk at få afklaret med læge om det er et stort eller lille indgreb (øre) ved bestilling af OP-tid, sideangivelse, hvilket udstyr der skal være tilstede til operation fx boremaskine, øretragtholder, dermatom (hudtransplantat) og om der skal foretages rasering ift operation.

I enkelte tilfælde skal der laves kontrol/høreprøve lige op til operation fx hvis der til forundersøgelse er infektion i det øre, der skal opereres.

 

Pjecer til udlevering ved forundersøgelser er lavet som standardfrase i EPJ:

Der er givet mundtlig og skriftlig information om:

 • • Sundhedsfaglig kontaktpersonskort

 • • Patientvejledning: