Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Utilsigtede hændelser

Formål1

Definition af begreber1

Beskrivelse1

Referencer1

Formål

At undgå utilsigtede hændelser (UTH) i det daglige arbejde.

At forebygge, at en tilsvarende hændelse sker igen.

At begrænse risikoen for skader på patienten, som følge af UTH.

Definition af begreber

UTH: Utilsigtet hændelse

PS-nøgleperson: Patientsikkerheds-nøgleperson.

Beskrivelse

 • • Utilsigtet hændelse er en begivenhed, der er følge af en behandling eller et ophold på et sygehus, som ikke skyldes patientens sygdom og som samtidig enten er skadevoldende eller forinden blev afværget eller på grund af andre omstændigheder ikke indtraf

 • • Utilsigtede hændelser omfatter både på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl

 • • Der skal rapporteres hændelser, som observeres i forbindelse med, at de finder sted, herunder både hændelser, som personalet selv er impliceret i og hændelser vedkommende observerer hos andre

 • • Rapporteringspligten omfatter også hændelser, som personalet efterfølgende bliver opmærksom på i forbindelse med udøvelsen af sin faglige virksomhed

Læs mere på www.dpsd.dk – Dansk PatientsikkerhedsDatabase.

 1. 1. Rapportering af utilsigtede hændelser til Sundhedsstyrelsen gøres via ikon på skrivebordet på PC eller via dette link http://www.dpsd.dk

 2. 2. Hændelsen rapporteres til afdelingssygeplejersken og/eller dennes stedfortræder

 3. 3. Hændelsen skal rapporteres så hurtigt som muligt, dog senest 7 dage efter at det er sket.

 4. 4. Afdelingssygeplejerske/stedfortræder har ansvar for at vurdere og igangsætte, hvilke forholdsregler der skal tages.

 5. 5. PS-nøglepersonen/afsnitsledelsen har ansvaret for analyse og forbedring samt om der skal ske yderligere tiltag i forhold til den konkrete hændelse

 6. 6. Hvis man opgiver sin e-mail adresse, vil man blive opdateret om rapportens forløb

 7. 7. Følgende person/personer er udpeget til patientsikkerheds-nøgleperson i Anæstesien Nord: Afdelingssygeplejerske Lone Damgaard Jensen Anæstesi Nord, sygeplejerske Birgit Skov Jensen, afdeling 103.

 8. 8. Det står i sundhedsloven, at alle er forpligtede til at indberette en UTH

Se også under nedenstående links:

Regional administrativ retningslinje: Utilsigtet hændelse – omsorg for personalet

Regional administrativ retningslinje: Utilsigtet hændelse – omsorg for patienter og pårørende

Referencer

FOKUS – Forum for Kvalitet og Udvikling i offentlig Service – sept. 2010

Regional politik og strategi – Program for håndtering af utilsigtede hændelse i Region Nordjylland