Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

A-Kir. RFA (lever)

Beskrivelse

Hvis der ved en ultralydsskanning kan identificeres levermetastaser, og samtidig kan findes et egnet indstikssted enten perkutant eller i forbindelse med operation, vil behandlingen, uanset om den foregår perkutant eller i forbindelse med en operation, foregå på OP på en af Afdeling A’s stuer og i generel anæstesi.

Ved hjælp af ultralydsapparatet placeres en elektrode i metastasen i leveren, og der påsættes kontaktplader på hvert lår. Elektroden i leveren samt kontaktpladerne forbindes til et RFA-apparatur, og der sendes strømimpulser igennem dette systemet, og dette frembringer varme, der destruerer tumor. Det tilstræbes, at vævet varmebehandles med en temperatur på ca. 45-95 °C, og hvert område - metastase - behandles i 12 minutter.

Normalt er der meget få komplikationer til disse indgreb. Komplikationerne består oftest i forbrændinger af nærliggende væv/organer.

Basisobservation og pleje

Patienten observeres på Opvågningsafsnittet for eventuel blødning og smerter postoperativt.

Se basisobservationer af patienter i opvågningsafsnittet.

Udvidet observation og pleje

Abdomen

  • • Observation af operationsfelt
    Blødt, spændt, toppet

Forbinding

  • • Tør, skygge, gennemsivning

  • • Ved gennemsivning skiftes forbindingen

Mad og drikke

Patienten må spise og drikke frit.

Lejring

Patienten må lejres frit.

Smertebehandling og udskrivelse til stamafdelingen

Se Patientbehandling i opvågningsafsnittet.

Formål

Formålet er at sikre korrekt og relevant observation af patienter, der har fået foretaget RFA-behandling af levermetastaser.