Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CT - Histologisk biopsi – punktur og drænanlæggelse


Formål

Sikre at personalet der varetager opgaver med patienter til histologisk biopsi ved CT har en gældende instruks for gennemførsel af opgaven.

Instruksen er gældende for Histologisk biopsi samt punktur og drænanlæggelse
 

Målgruppe – modtagelse

Radiografer og sygeplejersker ansat i Billeddiagnostisk Afsnit, som varetager CT.
 

Beskrivelse

Histologisk biopsi

Histologisk biopsi fra lever, nyrer, pancreas og abdominale glandler er vævsprøver udtaget med kanyle med en diameter mellem 1 og 2 mm.

Indgrebet er behæftet med blødningsrisiko, og hos alle patienter skal følgende forprøver forligger:

Hæmoglobin, Thrombocytter, INR, APTT og en BAC-test.

Indgrebene kan foretages, såfremt:

INR < 1,5

APTT < 40

Thrombocytter > 50 mia. / liter

Generelt skal patienter, der har fået foretaget histologisk biopsi, observeres for blødningskomplikationer på sengeafdelingen i 4 timer, dog 24 timer efter nyrebiopsi.


Punktur og drænanlæggelse

Punktur og drænanlæggelse i abscesser el. knoglebiopsier. Det kan udgøre en mindre, men reel blødningsrisiko for patienter med øget blødningstilbøjelighed.


Der skal derfor foreligge friske blødningsparametre (Hæmoglobin, Thrombocytter, INR, APTT og en BAC-test).


Indgrebene kan foretages, såfremt:

INR < 1,5

APTT < 40

Thrombocytter > 50 mia. / liter


For patienter i antikoagulationsbehandling og med kendt blødningsrisiko/-komplikation se retningslinjer i Ultralyd på de ophængte skemaer