Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CT - Histologisk biopsi

Histologisk biopsi
Punktur og drænanlæggelse
Finnålsbiopsi (FNA)

 

Histologisk biopsi fra lever, nyrer, pancreas og abdominale glandler er vævsprøver udhentet med kanyle med en diameter mellem 1 og 2 mm.
Indgrebet er behæftet med blødningsrisiko, og hos alle patienter skal følgende forprøver forligger:
hæmoglobin, thrombocytter, INR, APTT og en BAC-test.
Indgrebene kan foretages, såfremt:
INR < 1,5
APTT < 60
thrombocytter >40 mia. / liter

Generelt skal patienter, der har fået foretaget histologisk biopsi, observeres for blødningskomplikationer på sengeafdelingen i 6 timer, dog 24 timer efter nyrebiopsi.

 

Punktur og drænanlæggelse i pleura, peritoneum, abscesser mm. samt nefrostomier udgør en mindre, men reel blødningsrisiko for patinter med øget blødningstilbøjelighed.
Der skal derfor foreligge friske blødningsparametre (hæmoglobin, thrombocytter, INR, APTT) hos patienter:

  • • i antikoagulationsbehandling

  • • med kendt blødningsrisiko/-komplikation

Indgrebene kan foretages, såfremt:

  • • INR < 2,0

  • • APTT < 60

  • • thrombocytter > 40 mia. / liter

 

Finnålsbiopsi (FNA) er en aspirationsbiopsi til cytologi, der udføres med en kanyle mindre end 1 mm i diameter. Med mindre patienterne er i AK-behandling, er der praktisk taget ikke beskrevet blødningskomplikationer ved sådanne indgreb, og de kan foretages uden forudgående blodprøvetagning. For patienter i AK-behandling gælder samme parametre som anført under "punktur og drænanlæggelse".

Patienterne kræver almindeligvis ikke observation efter FNA, ambulante patienter forbliver i Billeddiagnostisk Afdeling ca. ½ time efter indgrebet, hvorefter de hjemsendes.

I tvivlstilfælde skal en af afdelingens overlæger kontaktes.