Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sundhedsprofil

 

Formål:

At beskrive hvordan tiltagene er omkring en træningsgæst på Skagen Gigt – og Rygcenter (SGR), der har BMI udenfor normalområdet.

At sikre at alle overvægtige træningsgæster får et ensartet tilbud om sundhedsprofil.

 

Størstedelen af træningsgæsterne på SGR har BMI over 25. Det skyldes ofte nedsat aktivitetsniveau og ændret livsstil pga. smerter. Mange har derfor et ønske om vægttab og vejledning til dette.

En meget lille del af træningsgæsterne er undervægtige, og oftest er det ikke et problem eller et spørgsmål om fejlernæring; men ”naturligt” slanke personer.

 

Definition af begreber:

BMI: I praksis anvendes begrebet ”Body Mass Index” (kropsmasseindex) til at klassificere overvægt og egentlig fedme. BMI defineres som vægt (kg)/højde (m2).

Normalområdet for BMI er 18,5 – 24,9.

Overvægtig: BMI 25-29,9 eller taljeomkreds > 94 cm for mænd og > 80 cm for kvinder, hvilket betyder en forhøjet risiko for følgesygdomme.

Svær overvægtig: BMI >30 eller taljeomkreds > 102 cm for mænd og > 88 cm for kvinder, hvilket betyder moderat til meget svært forhøjet risiko for følgesygdomme.

Fedme: Fedme defineres som en tilstand, når fedtmængden i kroppen er øget så meget, at det kan påvirke helbredet.

Sundhedsprofil: En profil, der udarbejdes vha. en kostscreening som bygger de officielle kostråd. Træningsgæsten besvarer 10 spørgsmål vedr. kost, drikke- og motionsvaner. Svarene indtegnes på sundhedsprofilen, der er udformet som et pas

De officielle kostråd: En beskrivelse af de 10 officielle kostråd fra fødevarestyrelsen.

Kropsmåling: En måling af kroppens vægt, væske, fedt- og muskelmasse ved hjælp af Tanita vægt.

 

Beskrivelse:

Ved indlæggelsen til et 3 ugers rehabiliteringsophold screenes alle træningsgæster. Dvs. BMI udregnes ud fra den aktuelle vægt og højde eller træningsgæsten måles på Tanitavægt.

 

Er BMI under normalområdet tilbydes en snak om dette; men vi henviser generelt til et evt. videre forløb via praktiserende læge. Det sikres, at træningsgæsten er klar over vigtigheden af gode kostvaner under opholdet, hvor kroppen skal bruge energi på træning.

 

Er BMI indenfor normalområdet, er der også mulighed for en kostsamtale, hvis de ønsker det.

 

Er BMI over normalområdet tilbydes en kostscreening og efterfølgende sundhedsprofil.

Desuden tilbydes kropsmåling i starten og slutningen af opholdet.

Disse ting danner basis for en samtale om træningsgæstens kost, drikke- og motionsvaner. Der rådgives individuelt ud fra de officielle kostråd og princippet ”Små skridt” og der udleveres supplerende skriftligt materiale.

Efter udskrivelsen:

Vi henviser til evt. yderligere opfølgning hos praktiserende læge samt sundhed.dk

Referencer:

Screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko, Sundhedsstyrelsen:

http://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/E47596E7CCB4491FB80FAB352750793C.ashx

 

Fødevarestyrelsens hjemmeside (sundhedsprofil mm.)

 

Tanita vægt:

http://www.tanita.com/en/tbf-300a