Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kontaktpersonordning på Tværfagligt Smertecenter

Definition

Den behandlingsansvarlige læge eller forløbskoordinatoren er en sundhedsfaglig person tilknyttet den enkelte patient med særligt ansvar for sikring af sammenhæng i patientforløbet.

Problemstilling

Jævnfør standard for koordinering og kontinuitet under Den Danske Kvalitetsmodel kræves

  • • At der for ambulante patienter med mere end et ambulant besøg er udpeget en kontaktperson

  • • At enten den behandlingsansvarlige læge eller forløbskoordinatoren er direkte involveret i patientforløbet (dvs. medvirker ved levering af en eller flere sundhedsfaglige ydelser i forløbet)

  • • At navnet på den behandlingsansvarlige læge eller forløbskoordinatoren er oplyst til patienten både mundtligt og skriftligt, og at dette er dokumenteret i journalen

  • • At patienten har fået oplyst, hvad ordningen indebærer

Fremgangsmåde

Alle ambulante patienter tilknyttet Tværfagligt Smertecenter får tildelt en behandlingsansvarlig læge eller forløbskoordinator.

Tid til konsultation findes via det elektroniske bookingsystem. Registrering udføres i det patientadministrative system kaldet PAS.

Patienten får skriftligt oplyst lægens navn ved indkaldelsen og får yderligere orientering ved første kontakt.

Referencer

Fælles definition og målemetode for opgørelse af kontaktpersonordningen. Udgivet af Danske Regioner august 2006.

Denne instruks referer til standard 2.3.2 i Den Danske Kvalitetsmodel.