Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udlån af CPAP til hjemmebehandling (Philips DreamStation)

 

Beskrivelse af patientgrupper

 • • Immobile patienter med sekretstagnation og samtidig insufficient hostekraft

 • • Patienter med gentagne luftvejsinfektioner pga. bronkieektasi

 • • Patienter med hypoksi/hypoksæmi

 • • Patienter med atelektasedannelse

 

Handling

Philips DreamStation skal pakkes i den dertil hørende taske, som findes i depotrummet, hvor apparaterne også står.

 

Følgende information skal medfølge maskinen:

 • • ”Sådan bruger du CPAP-apparatet ”DreamStation” derhjemme”

 • • ”Sådan samler og vedligeholder du DreamStation”

Følgende remedier skal pakkes i tasken:

 • • 1 stk. Philips DreamStation

 • • 1 strømkabel

 • • 1 slange

 • • 1 albuestykke med ventil

 • • 1 maske

 • • 1 blåt filter

 

Vigtige informationer til patient/pårørende/plejepersonale

Ved udlevering af CPAP er det vigtigt at informere om følgende:

 • • Maskinen er et single-patient-use apparat.

 • • Patienten bliver tilkoblet den fysioterapeut, som udleverer apparatet, og patienten vejledes om at kontakte Fysio- og ergoterapien ved behov.

 • • Patienten kontaktes telefonisk henholdsvis 3 måneder, 6 måneder og 12 måneder efter udlån.

 • • Hver 14. dag skal de blå filter vaskes og tørres inden brug.

 • • 6 måneder efter udlån skal det blå filter skiftes. Det tilstræbes, at patienten/pårørende afhenter nyt filter i Fysio- og ergoterapien. Hvis dette ikke er muligt, sendes et nyt filter til patienten.

 

Opfølgning på behandlingsforløbet

 

Ved telefonisk opfølgning til patienten, gennemgås følgende:

 • • Hvordan går det med behandlingen?

 • • Fungerer apparatet optimalt?

 • • Er der behov for at få udskiftet slange, maske eller albuestykke?

 • • Er patienten/pårørende/plejepersonale indforstået med rengøring af maskinen samt filterskift/pleje?

 

Hvis fysioterapeuten vurderer det nødvendigt i forhold til behandlingen, kan patienten indkaldes til en

kontrol i Fysio- og ergoterapien.

 

 

Definition af begreber

CPAP er en forkortelse af det engelske udtryk "Continuous Positive Airway Pressure", som betyder konstant positivt tryk i luftvejene. CPAP-behandling gives ved hjælp af en maskine, der skaber en luftstrøm, som via en slange føres ud gennem en maske.

 

Referencer

 1. 1. Efficacy and safety of non-invasive ventilation in the treatment of acute cardiogenic pulmonary edema – a systematic review and meta-analysis. 2006

 2. 2. Continuous Positiv Airway Pressure for treatment of postoperative hypoxemia: a randomized controlled trial. 2009

 3. 3. Non-invasive ventilation and continuous positive pressure ventilation in emergency departments: where are we now? 2007