Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udlån af CPAP til hjemmebehandling

 

1. Formål 

Formålet med instruksen er at beskrive proceduren for udlån af CPAP til patienter på Regionshospital Nordjylland, Hjørring mhp. at

 • • sikre, at patienten oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet

 • • sikre kvaliteten af de fysioterapeutiske ydelser

 • • sikre, at alle fysioterapeuter på Regionshospital Nordjylland, Hjørring har kendskab til fremgangsmåden for, indholdet af og rammerne for udlån af CPAP

 

2. Definitioner af begreber 

 

2.1 Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) 

Continuous Positive Airway Pressure. Luftvejstrykket holdes konstant positivt under ind og udånding. CPAP-behandling gives ved hjælp af en maskine, der skaber luftstrøm, som via en slange føres ud gennem en maske.

  

 

3. Beskrivelse 

3.1 Patientgrupper

 • • Immobile patienter med sekretstagnation og samtidig insufficient hostekraft

 • • Patienter med gentagne luftvejsinfektioner pga. bronkieektasi

 • • Patienter med hypoksi/hypoksæmi

 • • Patienter med atelektasedannelse

 

3.2 Overordnet fremgangsmåde

CPAP-apparatet skal pakkes i den dertil hørende taske, som findes i depotrummet, hvor apparaterne også står.

 

Følgende pjecer (se bilag) skal udleveres sammen med maskinen:

 • • ”Sådan bruger du CPAP-apparatet PrismaSoft derhjemme”

 • • ”Sådan samler og vedligeholder du PrismaSoft”

 

Følgende remedier skal pakkes i tasken:

 • • 1 stk. CPAP-apparat

 • • 1 strømkabel

 • • 1 slange

 • • 1 albuestykke med ventil

 • • 1 maske

 • • 1 blåt filter

 

3.3 Vigtige informationer til patient/pårørende/plejepersonale

Ved udlevering af CPAP er det vigtigt at informere om følgende:

 • • Maskinen er et single-patient-use apparat.

 • • Patienten bliver tilkoblet den fysioterapeut, som udleverer apparatet, og patienten vejledes om at kontakte Fysio- og ergoterapien ved behov.

 • • Patienten kontaktes telefonisk henholdsvis 3 måneder, 6 måneder og 12 måneder efter udlån.

 • • Hver 14. dag skal det blå filter vaskes og tørres inden brug.

 • • 6 måneder efter udlån skal det blå filter skiftes. Det tilstræbes, at patienten/pårørende afhenter nyt filter i Fysio- og ergoterapien. Hvis dette ikke er muligt, sendes et nyt filter til patienten.

 

 

3.4 Opfølgning på behandlingsforløbet

 

Ved telefonisk opfølgning til patienten, gennemgås følgende:

 • • Hvordan går det med behandlingen?

 • • Fungerer apparatet optimalt?

 • • Er der behov for at få udskiftet slange, maske eller albuestykke?

 • • Er patienten/pårørende/plejepersonale indforstået med rengøring af maskinen samt filterskift/pleje?

 

Hvis fysioterapeuten vurderer det nødvendigt i forhold til behandlingen, kan patienten indkaldes til en

kontrol i Fysio- og ergoterapien.

 

Referencer

 1. 1. Efficacy and safety of non-invasive ventilation in the treatment of acute cardiogenic pulmonary edema – a systematic review and meta-analysis. 2006

 2. 2. Continuous Positiv Airway Pressure for treatment of postoperative hypoxemia: a randomized controlled trial. 2009

 3. 3. Non-invasive ventilation and continuous positive pressure ventilation in emergency departments: where are we now? 2007