Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akut diagnostik og behandling af patienter med metastase til coulmna thoracolumbalis og medullær påvirkning

 

Formål

Beskriver håndtering af patienter ved Onkologisk Afdeling som mistænkes for medullær kompression.

 

Baggrund

Metastaser i columna ses hos ca. 35 % af cancerpatienter, 5-10 % af disse får medullær og/eller cauda equina påvirkning med neurologisk udfald.

Initiale symptomer på metastase til columna er oftest rygsmerter. Cancerdestruktion i corpus med epidural udbredning kan føre til medullær påvirkning i form af pareser, ataksi, sensibiltetsændringer refleksforstyrrelser og pos. Babinski. Ligeledes ses ofte patologisk fraktur, instabilitet og deformitet p.g.a. destruktion i corpus.

Vurdering med henblik på operativ behandling er ofte vanskelig, og baseres på flere faktorer:

 

 • ▪ Patientens almentilstand og funktionsstatus

 • ▪ Typen af primærtumor

 • ▪ Metastasens udbredning

 • ▪ Graden af neurologisk påvirkning

 • ▪ Graden af spredning til øvrige skelet

 • ▪ Graden af spredning til indre organer.

Tokuhashi score

Kirurgisk behandling af columnametastaser med neurolæsion skal vurderes i forhold til den forventede overlevelse. Tokuhashi score anvendes m.h.p. denne vurdering, idet patienter med score ≥ 9 har en gennemsnitlig overlevelse på 12 måneder eller mere, mellem 6 og 8 har en gennemsnitlig overlevelse på 12 måneder eller mindre, medens patienter med score på ≤ 5 har en gennemsnitlig overlevelse på 3 måneder eller mindre. Total mulig score = 12. Se venligst vedlagte bilag.

 

Instruks for diagnostik og behandling

Modtagelse

Den primære modtagelse på Aalborg Sygehus varetages af onkologisk – og neurokirurgisk afdeling i fællesskab. Cancerpatienter med mistanke om eller verificeret medullært tværsnitssyndrom modtages akut på Aalborg Sygehus, således at patienter der er i behandlings- eller kontrolforløb på onkologisk afdeling modtages på denne afdelingen, medens alle øvrige cancerpatienter, herunder nydiagnosticerede, modtages på neurokirurgisk afdeling.

Ved eksterne henvendelser, f. eks fra praktiserende læger, indlægges patienten i den afdeling, der bliver kontaktet, hvorefter patienten efterfølgende evt. omvisiteres.

Procedure

 • ▪ Patienten holdes fastende fra indlæggelsestidspunktet og indtil det er afklaret, om der er indikation for akut operation.

 • ▪ Der bestilles akut MR-scanning af columna totalis samt rtg. af columna thoraco-lumbalis.

 • ▪ Patienten vurderes såvel onkologisk – som neurokirurgisk med Tokuhashi-scoring, herunder vurdering af estimeret livslængde, og der tages stilling til evt. supplerende undersøgelser, jf. nedenstående. Såfremt det drejer sig om en patient med nydiagnosticeret cancer og Tokuhashi-score er ≥ 5 ved de allerede foretagne undersøgelser er der ikke indikation for yderligere undersøgelser i den akutte fase. Hos patienter med kendt cancer foreligger undersøgelserne oftest fra tidligere.

Undersøgelser

 • ▪ MR-scanning af columna totalis

 • ▪ Rtg. af columna toracolumbalis i 2 planer

 • ▪ Hgb., CRP, phosphataser, PSA, PP, levertal, væsketal, og type og forlig

 • ▪ Rtg., evt. CT-scanning af thorax

 • ▪ Ultralydsscanning eller CT-scanning af abdomen

 • ▪ Anæstesitilsyn

Visitation

 1. 1. Patienter med totalt medullært tværsnitssyndrom (paralyse), som har været til stede i mere end 24 timer visiteres til onkologisk afdeling m.h.p. palliativ strålebehandling.

 2. 2. Patienter med partielt tværsnitssyndrom og Tokuhashi-score ≤ 4 visiteres til onkologisk afdeling m.h.p. akut palliativ strålebehandling. Enkelte patienter, der vurderes at have gavn af decompressionsoperation visiteres til neurokirurgisk afdeling – såfremt patienten er indstillet på operation.

 3. 3. Patienter med Tokuhashi-score ≥ 5 visiteres til kirurgisk behandling, idet Rygvagten på ortopædkirurgisk afdeling kontaktes m.h.p. akut dekompression og stabilisering – såfremt patienten er indstillet på operation.

Patientskema

Patientskemaet udfyldes for alle patienter uanset visitation og forbliver i afdelingens journal. Skemaet kan udskrives fra Onkologisk K-drev: Patientregistrering\Medullær kompression.