Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sundhedsfaglig kontaktperson

Hæmatologisk Afd.

 

Hvilke patienter og hvornår skal der udleveres kort1

Hvem er kontaktperson1

Ambulatorium1

Sengeafsnit1

AMA1

 

Hvilke patienter og hvornår skal der udleveres kort

Alle indlagte patienter og ambulante patienter med mere end 1 besøg skal ved 1. kontakt eller indenfor 24 timer have udleveret kortet ”sundhedsfaglig kontaktperson”. Af kortet skal det fremgå, hvilke(n) person(er) patienten kan henvende sig til.

Hvis patienten ikke er i stand til at modtage eller forstå kortet kan det udleveres til pårørende.

Efterladte skal også have udleveret et kort, så de ved, hvem de kan henvende sig til, hvis de efterfølgende har spørgsmål.

Ved overflytninger til andre afdelinger udleveres der nye kort.

 

Hvem er kontaktperson

Ambulatorium

Kontaktpersonen er i ambulatoriet patientens patientansvarlige læge.

Patienter under ambulant udredning har forløbskoordinatoren som kontaktperson. Når patienten kommer til svar på forundersøgelse, udpeges ud fra diagnosen en patientansvarlig læge.

Sengeafsnit

Kontaktpersonen i sengeafsnittet er den patientansvarlige læge, som patienten også har i ambulatoriet.

Nyhenviste patienter til indlæggelse og internt medicinske patienter tilknyttes det team, som ud fra den tentative diagnose, er mest relevant med afdelingssygeplejersken som foreløbig kontaktperson.

Ved teamkonference besluttes før udskrivelse, hvem der fremover skal være patientens patientansvarlige læge – under hensyntagen til patientens ønsker men selvfølgelig også under hensyntagen til en ligelig fordeling teamets læger imellem. Fremtidige kontakter til afdelingen vil - så vidt det er muligt - være med den patientansvarlige læge som hovedansvarlig for patientens behandlingsforløb.

AMA

I AMA er kontaktpersonen den hæmatologiske bagvagt, der har foretaget gennemgang på patienten. Det anføres i CSC, hvem der er patientens patientansvarlige læge.

Kontaktpersonerne har et særligt ansvar for at hjælpe patienten med:

  • • Information om undersøgelse, behandling, pleje og genoptræning under kontakten med sygehuset

  • • At rette henvendelse til andre relevante personer afhængigt af dine spørgsmål

Kontaktpersonerne skal endvidere medvirke til:

  • • Helhed og kontinuitet i patientforløbet

  • • En god overgang til evt. andre afdelinger

  • • En god udskrivelse

Da kontaktpersonen ikke kan være til stede i alle situationer, skal patienten, hvis ingen andre i teamet umiddelbart kan træde ind i kontaktpersonrollen, oplyses om, hvornår kontaktpersonen igen vil kunne træffes.