Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinadministration og -dispensation

 

 

 

 

Formål

Formålet med instruksen er at optimere medicinsikkerheden, når det gælder ophældning og udlevering af medicin.

 

Definition af begreber

Delvis selvadministration

Ved selvadministration skal patienten have udleveret en opdateret medicinliste, som skal gennemgås med patienten første morgen, hvor patienten får udleveret en grøn medicinæske til et helt døgn. Sker der få ændringer, skal en ny medicinliste udleveres og denne gennemgås efter samme princip. Er der tale om mange medicinændringer skal det vurderes, om patienten fortsat skal være selvadministrerende

 

Fuld selvadministration

Patienten varetager selv ophældning og indtagelse af medicinen til de foreskrevne tidspunkter

Også her gælder det, at patienten skal være i besiddelse af en opdateret medicinliste, samt være informeret om eventuelle ændringer i medicinen

 

Beskrivelse

I tidsrummet 7.30-8.30 skal man bestræbe sig på, at sygeplejersken så vidt muligt ikke forstyrres med mindre, der er tale om et akut problem

Ved ophældning af medicin anvendes medicinmodulet i Clinical Suite. Alt ophældt medicin dokumenteres her. OBS der skal være lavet medicinstatus ved indlæggelse eller overgang til 6V, før medicinen må udleveres til patienten.

Medicin ophældes i grønne medicinæsker, eller bæger, hvorpå der er påsat label med patientens fulde navn og CPR-nr.

Er patienten selvadministrerende, ophældes medicin til hele døgnet fra morgenstunden

Ved IV, IM og SC medicinadministration anvendes både labels med patienten fulde navn og CPR-nr., samt labels, hvorpå der står, hvilket præparat, der er tale om, samt hvilken dosis. Sidstnævnte labels er i en blå ”labelmappe” i medicinrummet. Begge labels påsættes sprøjten

Ved IV infusioner indeholdende medikamenter skal der påsættes label med fulde navn og de første 6 cifre i CPR-nr.

 

Udlevering af medicin

Fra ledelsens side har man bestemt, at medicin kun må udleveres til patienten af den sygeplejerske/social- og sundhedsassistent, som har ophældt og administreret det i Clinical Suite

Patienten identificeres via navn og CPR-nr. inden udlevering af medicin. Pågældende medicin gennemgås med patienten og sygeplejersken/social- og sundhedsassistenten skal sikre sig, at patienten indtager medicinen

Er patienten ikke tilstede eller på anden vis forhindret i at tage sin medicin, må medicinen ikke efterlades på sengebordet, da sygeplejersken skal være til stede, når patienten indtager medicinen. Ovenstående gælder ligeledes injektioner og infusioner

Er patienten selvadministrerende skal vedkommende selv sørge for at indtage sin medicin efter, at den er udleveret og gennemgået

Hvis der er to sygeplejersker i et team, har gangsygeplejersken ansvar for ophældning og udlevering af medicin i tidsrummet 12.00-14.00. Det bestræbes, at så meget af patientens medicin som muligt ændres til kl. 14.00

 

Selvadministration

Patientens evne til selvadministration - de to typer selvadministration uddybes i afsnittet: ”Definition af begreber” - skal altid vurderes ud fra patientens samlede funktionsevne. Ligeledes skal det vurderes, om der vil forekomme mange medicinændringer under indlæggelsen. Er sidstnævnte tilfældet kan patienten ikke være selvadministrerende

Hvis sygeplejersken vurderer, at patienten selv er i stand til at tage sin medicin, bør dette noteres og ordineres både i Clinical Suite, sygeplejehandlinger og lægejournalen