Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi til akut kraniotomi

Beskrivelse

Indikationer

  • • Tumor cerebri

  • • SAH (Haemorrhagia subarachnoidalis)

  • • AVM (Arterio Venøs Malformation)

  • • Intracerebralt-, epiduralt- og subduralt hæmatom

  • • Kontusionsblødning

  • • Abces

Operationsteknik

Hudlap løsnes og slåes op, knogleplade saves ud og lægges til side, durakanten syes op (for at modvirke epiduralt hæmatom) og åbnes.

Efter indgreb: Hæmostase og dura lukkes, knogleplade fikseres og der lukkes galia, muskel og hud.

Obs. kirurgen kan ved voldsomt hjerneødem undlade at lægge knoglepladen på.

I visse tilfælde anlægges Caminotrykmåler og/eller ekstern drænage.

Lejring og opstilling

Patienten lejres efter afdelingens procedurer i samarbejde med OP og kirurg.

Obs. Undgå drejning af patientens hoved og husk eleveret hovedgærde, hvis muligt for at undgå intrakranielt tryk- (ICP)-stigning og for at bevare cerebralt perfusionstryk (CPP).

Anæstesiapparatet flyttes til operationslejets venstre fodende.

En del patienter overtages intuberet og anæsteseret fra andet sygehus, traumeteam eller intensivafsnit. Disse patienter er tilkoblet ”juletræ” og monitoreres sædvanligvis på afsnittets anæstesiudstyr på operationsstuen.

Præoperativ forberedelse

Type og BAC/BF test, væsketal, eventuelt koagulationstal og ekg.

Anæstesi

Se venligst

Fremstilling til anæstesi i neurokirurgisk anæstesiafsnit

BIS-monitorering med BISx på neuroanæstesiafsnit

TIVA/TCI-system

 

Intuberet patient

Intuberet patient forventes som regel ikke vækket umiddelbart efter indgrebet, hvorfor anæstesien vedligeholdes med enten infusion Propofol eller Ultiva®. Se venligst TIVA/TCI system. Neurokirurgen anlægger Camino trykmåling for at monitorere ICP (intrakranielt tryk) samt CPP (Cerebral Perfusion Pressure).

Hvis patienten skal lejres i Parc Bench eller bugleje, bør man overveje at omintubere til spiraltube. Tuben pakkes og fikseres. Se tubefiksering i neurokirurgisk anæstesiafsnit.

Øvrige procedurer: Se nedenfor.

Ikke intuberet patient

Patienten monitoreres med ekg, NIBP indtil patienten sover, dernæst a-kanyle, som anlægges inden intubationen (kun a-kanyle før indledning, hvis der er indikation), SaO2-føler, kapnografi, og drop. Temperaturmåling centralt og perifert, KAD med timediuresemåling, eventuelt nervestimulator, eventuelt CVK.

Patienten præoxygeneres med 100 % ilt på tæt maske, og indledes med alfentanil (Rapifen®), Propofol, Suxameton. Se Anæstesi til den akutte voksne patient.

Patienten intuberes med spiraltube. Tuben pakkes og fikseres. Se tubefiksering i neurokirurgisk anæstesiafsnit.

Hvis patienten forventes vækket umiddelbart efter indgrebet, vedligeholdes anæstesien med infusion Propofol og Ultiva® eventuelt Nimbex®. Ved vedligeholdelse med relaksantia skal patienten reverteres med Robinul-neostigmin®.

Der anlægges perifere venflon i patientens fødder.

Normo/let hyperventilation (kontrolleres ved a-punktur), bevarelse af CPP ved hjælp af væske og eventuelt inotropi.

Væskebehov efter skema.

Obs.

  • • Hæmatokrit (Hct.) bør ikke være under 30 hos kraniotomipatienter.

  • • Ved aneurismeoperation tilstræber anæstesilæge at være til stede på K-OP indtil der er clips på.

  • • Visse indgreb kræver blod på stuen ved operationens start (AVM, aneurisme, meningeom).

  • • Kirurgen kan ved forhøjet intrakranielt tryk ønske hjernen mere afslappet. Dette kan ske ved hjælp af infusion 7,2 % NaCl (ordineres af neurokirurg), elevering af patientens hovedgærde, samt kort hyperventilation med pCO2 4,0 – 4,5 kPa. Se Hyperton NaCl til voksne patienter, NOTIA.

Postoperativt

Skal patienten forblive sederet og intuberet på intensivafsnittet, er der ofte anlagt Caminotrykmåler og/eller ekstern drænage, med modtryk ordineret af kirurgen.

Neurokirurgen anlægger Camino trykmåling for at monitorere postoperativ ICP (intrakranielt tryk), samt CPP (Cerebral Perfusion Pressure).

Monitorering under transporten til intensivafsnittet foregår ved hjælp af ”juletræ”, og der fortsættes med anæstetika på infusionspumpe.

Hovedgærdet eleveres cirka 10-20 grader.

Skal patienten vækkes umiddelbart efter indgrebet, kan man fortsætte med infusion Ultiva® i en lav dosering, som aftrappes på intensivafsnittet jævnfør plan.

Basis smertestillende er Paracetamol, eventuelt suppleret med Morfin i.v..

Patienten fortsætter med nasal ilt 3 l/min.

Sengens hovedgærde eleveres cirka 10-20 grader.

Referencer

Warner D.S., Anesthesia For Craniotomy. International Anesthesia research Society. 2003, 170-113.

Ovassiapian A. et al., Sellick’s manneuver: to do or Not to do. International Anesthesia research Society. Vol. 109, No5, November 2009. 1360-1364.

Laffrty K. et al., Rapid Sequence Intubation. Medscape, Jun, 2011.

Hyperton NaCl til voksne patienter, NOTIA

Anæstesi til den akutte voksne patient

Kamel H. et al., Hypertonic saline versus mannitol for the treatment of the elevated intracranial pressure: a meta-analysis og randomized clinical trials.

Sharma D. et al.
Anesthesia for patients with acute traumatic brain injury UpTo Date Sep 15, 2016