Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vandafgang før 34. graviditetsuge - Sygeplejestandard (G)

 

Beskrivelse

Se relation: ”PPROM: Præterm vandafgang uden veer GA <37+0”

Ved samtidig afkortet collum se relationerne: ”Truende præterm fødsel før uge 37 og 0 dage” og ”Præterme veer – modne forhold – Sygeplejestandard (G)”

 

Kvinden er ofte overvældet af den aktuelle situation, hun pludseligt er havnet i. Kvinden kan være i chok og være bekymret for sin situation, sit kommende barn samt, hvordan det vil gå hendes familie, mens hun er indlagt.

 

Modtagelse

Patienten modtages på Fødegangen/Fødemodtagelsen, hvor journal optages og diverse blodprøver og

undersøgelser foretages. Evt er tokolyse givet – se relation ”Tokolytisk behandling”. Overflyttes herefter til

Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet hvis tilstanden er i ro.

 

Ved indlæggelsen

 • • Tjek at der foreligger blodtype

 • • Efter ordination - Betamethason inj. – se relation ”Betamethason- behandling – Betapreddækning dokumenteres i EPJ

 • • Tjek at der i journaloptag er lagt plan for næste ultralydsskanning (bookingaktiviteter ses i EPJ) samt for niveau af evt aflastning.

 • • Efter ordination: Antibiotika behandling iværksættes – se relation Gruppe B streptokokker og graviditet

 • • Efter ordination: Neuroprotektion med Magnesiumsulfat. Behandling opstartes på Fødegang, fortsættes evt på Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet – se relation MgSO4 som neuroprotektion ved præterm fødsel

 • • Efter ordination: Behandling med vaginaltablet Lutinus iværksættes – 200 mg tablet gives rektalt før sengetid.

 • • TOKS indenfor 2 timer fra ankomst - ved synlige hinder måles temperatur rektalt.

 • • Tryksårsscreening

 

Indlæggelsessamtale

 • • Sygeplejeanamnese

 • • Sygeplejestatus - spørge ind til samt dokumentere statusområder

 • • Udlevere pjece ” Behandling af fostervandsafgang før 34. graviditetsuge” se Patientinformation

 • • Udlevere plastiklomme inkl.: ”Velkommen til Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet”samt spørgeskema. Patienten udfylder selvdeklaration.

 • • Informere om niveau for evt aflastning i tilfælde af afkortet collum. Se plan i journal samt relation: ”Truende præterm fødsel før uge 37 og 0 dage”.

 • • Ved streng aflastning – tilladelse til mad, bad og toilet:

 • Udlevere og gennemgå folder: ”Fysisk aktivitet for dig, der er sengeliggende” – se Patientinformation

 • Obs ordination af TED-strømper, fragmin og kalk samt evt behov for henvisning til fysioterapeut.

 

Under indlæggelsen

 • • TOKS 2 x dgl. - temperatur måles rektalt. Gentages ved mistanke om feber.

 • • Plan for evt aflastning revurderes efter 2 døgns indlæggelse i sengeafsnittet og dokumenteres som minimum efter hver collumskanning i EPJ.

 • • Ved behov: Arrangere samtale med pædiater og besøg på Neonatalafsnit.

 • • Blodprøver: infektionstal dagligt den første uge, herefter 2 x ugentligt (mandag og torsdag)

 • • Hver onsdag: patienten vejes og urin stixes for albumin og glukose og sendes til d+r.

 • • Opmærksomhed på evt obstipation – ordination af laksantia

 • • Opmærksomhed på kvindens psykiske velbefindende, da indlæggelse på denne indikation kan være psykisk belastende og angstprovokerende for nogle

 • • Hvis > 25 + 0: CTG dagligt.

 • • Hvis < 25 + 0 lyttes hjertelyd daglig.

 • • Spørge til mængde, farve og lugt af vandafgang – gerne se bind i starten samt ved ændringer

 • • Planlægge evt oplæring i hjemmemonitorering samt CRP-måling. Se relation ”Hjemmemonitorering af gravide”

 

Ved udskrivelse

 • • Tjek at der er lavet plan for evt. ambulante kontroller

 • • Tjek at patienten er velinformeret og tryg ved evt hjemmemonitorering, temperatur- samt CRP-måling.

 


Symptomer som giver anledning til handling

 • • Tiltagende kontraktioner, tiltagende afgang af fostervand eller blødning: kontakt til jordemoder på FØMO for vurdering.

 • • Ved tegn på ascenderende infektion: Kontakt FV.

 • • Hvis kvinden skønnes at være i fødsel: Udskrives fra sengeafsnit og indlægges på Fødegangen.


Tegn på ascenderende infektion

 • • Øm og irritabel uterus

 • • Påvirket CTG

 • • Tiltagende kontraktioner

 • • Ændret farve og/eller lugt af fostervand

 • • Stigende infektionstal

 • • Maternel temperatur > 38˚C

 • • Ændrede fosterbevægelser


Håndtering ved ascenderende infektion

 • • Efter ordination: Intravenøs antibiotika

 • • Venyler tages ved temperatur > 38,5˚C

 • • Forløsning indenfor timer

 

Patientinformation

Pjece:

 • • ”Behandling af fostervandsafgang før 34. graviditetsuge” - ID-nr. KBUA01-309

 • • ”Fysisk aktivitet for dig, der er sengeliggende” - ID-nr. AKUA11-114

 

Baggrundslitteratur: