Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vandafgang før 34. graviditetsuge - Sygeplejestandard (G)

 

Beskrivelse

Se relation ”Vandafgang før uge 34 + 0”

 

Kvinden er ofte overvældet af den aktuelle situation, hun pludseligt er havnet i. Kvinden kan være i chock og være bekymret for sin situation, sit kommende barn samt, hvordan det vil gå hendes familie, mens hun er indlagt.

 

Ved indlæggelsen

Blodprøver (type skal foreligge i ProSang) hb, CRP og leukocytter.

TOKS.

Urin stixes for albumin, sukker, nitrit og leukocytter.
Urin sendes til dyrkning og resistensbestemmelse.

Der podes fra cervix og vagina for hæmolytiske streptokokker

Ved ≥25 uger køres kardiografi.

Ovenstående undersøgelser vil ofte være foretaget på Fødegangen/Obstetrisk Dagafsnit.

 

Ultralydsskanning bestilles.

Betamethason injektion efter ordination. – se relation ”Betamethason-behandling”

Hvis vandafgang er før uge 23 + 6 Tablet Vepicombin 1 mio. 3 gange dagligt i 7 dage ( skal ordineres)

Tryksårsscreening foretages.
 

Indlæggelsessamtale inden for det første døgn

Sygeplejeanamnese

Sygeplejestatus - spørge ind til samt dokumentere alle statusområder

Hvis patienten ikke tidligere har fået udleveret pjece ” Behandling af fostervandsafgang før 34. graviditetsuge” , da udlevere – se referencer

Udlevere pjece: ”Velkommen til Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet”

Informerer om t.l. med vask og toiletbesøg.

TOKS min x 2 dagligt – temperatur måles rektalt.

Blodprøver x 2 ugentlig.

Kardiografi dagligt efter uge 25 + 0.

Hvis < 24 + 6 lyttes hjertelyd daglig.

Væskeindgift på 2-2½ liter daglig

Evt. Bethamethason.

Udlevere og gennemgå folder: ”Fysisk aktivitet for dig, der er sengeliggende” – se referencer

 

De efterfølgende dage

TOKS min x 2 dagligt – temperatur måles rektalt. Gentages ved mistanke om feber.

Kvinden har let t.l. med vask og toiletbesøg.

CRP og leukocytter x 2 ugentlig (mandag og torsdag).

Kardiografi dagligt efter uge 25 + 0.

Hvis < 24 + 6 lyttes hjertelyd daglig.

Spørge til mængde af vandafgang

Spørge til ernæring og udskillelse

Spørge til psyke og familie


Efter ordination
Arrangere samtale med pædiater og besøg på Neonatalafsnit.
Sygeplejersken udfylder dagseddel til Obstetrisk morgenkonference kl. ca. 08.30.


Hver onsdag

Urinstix for albumin, sukker, leucocytter og nitrat. Ved +leukocytter og nitrit sendes urinen til dyrkning og resistensbestemmelse.

Vægt
 

Symptomer, som giver anledning til handling

Veer uge 24+0 – 34+0: Jordemoder tilkaldes med henblik på vurdering af veerne. Ved regulære veer tilkaldes vagthavende med henblik på plan: Afvente spontant forløb/evt. sectio.

Når kvinden er i uge 34 + 0: Igangsætning af fødsel/sectio.


Tegn på infektion

Øm uterus.

Almen utilpashed/influenzalignende symptomer.

Småkontraktioner.

Ildelugtende fostervand.

Påvirket kardiografi.

Takykardi.

Temperaturforhøjelse.

Forhøjede infektionstal.


Behandling

Intravenøs antibiotika.

Afslutning af graviditeten

Hvis kvinden skønnes at være i fødsel

Overflytning til Fødegangen.

Ved barnets fødsel tilkaldes yderligere:

Uge 24+0 – 25+6:

Fødegangsvagt og Neonatalvagt.

Uge 26+0 – 31+6:

Fødegangsvagt, Neonatalvagt, narkoselæge og narkosesygeplejerske.

Uge 32+0 – 34+0:

Fødegangsvagt og Pædiatrisk forvagt.

 

Formål

At inddrage kvinden i situationen, så hun bliver i stand til at reagere på advarselssymptomer. Arbejde på at det ændrede graviditetsforløb kan opleves så positivt som muligt

 

Til top

Referencer

Pjecer:

Behandling af fostervandsafgang før 34. graviditetsuge - ID-nr. KBUA01-309

Fysisk aktivitet for dig, der er sengeliggende - ID-nr. AKUA11-114

 

Baggrundslitteratur:

Sundhed.dk : https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/obstetrik/tilstande-og-sygdomme/foedsel/for-tidlig-vandafgang

Sandbjerg: https://static1.squarespace.com/static/5467abcce4b056d72594db79/t/5911907c59cc680d387be209/1494323326746/170503+PPROM.endelig.18.12.16.pdf