Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning og visitation til Det Palliative Team, RHN, Thisted

 

Beskrivelse

Henvisning:

Hvem kan henvise:

 • • Praktiserende læge

 • • Andet sygehus

 • • Afsnit på Regionshospital Nordjylland

 

Hvem kan henvises:

Patienter med komplekse problemstillinger og behov for specialiseret lindrende behandling.

 

Kriterier for henvisning:

 • • At patienten er færdigudredt

 • • At der ikke er mulighed for helbredelse

 • • At patienten er informeret og indforstået med henvisningen

 • • At sygdommen er progredierende

 

Henvisninger sendes på følgende måde:

Fra andet afsnit på Regionshospitalet samt andre sygehuse i Region Nordjylland: henvisning sendes elektronisk som intern henvisning via WebPAS.

Fra praktiserende læger: via Edifact

Fra sygehuse udenfor Region Nordjylland: via brev eller fax:

Det Palliative Team, Thisted

Regionshospital Nordjylland

Højtoftevej 2, 7700 Thisted

  

Visitation

Alle henvisninger vurderes af en læge så vidt muligt samme dag, som henvisningen modtages. Patienten eller afsnittet bliver kontaktet efterfølgende for at træffe aftale om visitation.

Hvor finder visitationssamtalen sted:

Alle visitationer foretages i hjemmet, under indlæggelse på afsnittet eller på evt. aflastningsplads. Patienten opfordres til at pårørende deltager i samtalen. Hvis det er ønskeligt, deltager også en samarbejdspartner f.eks., hjemmeplejen eller egen læge.

Efter visitationssamtalen fremsendes kopi af journalnotatet til egen læge samt hjemmeplejen.

 

Når patienten er henvist til Det Palliative Team, Thisted betyder det:

 • • At patienten er tilknyttet Det Palliative Team med kontinuerlig opfølgning

 • • At patienten tildeles ”Åben indlæggelse” med tilknytning til Afsnit for Palliativ Behandling

 • • At patient og pårørende er tilknyttet faste kontaktsygeplejersker i Afsnit for Palliativ Behandling samt i hjemmeplejen

 • • Der er tæt samarbejde mellem Afsnit for Palliativ Behandling og Det Palliative Team

 • • At patienten har mulighed for at kontakte Det Palliative Team/Afsnit for Palliativ Behandling ved behov for ambulant behandling, samtale, besøg og/eller indlæggelse

 • • Standardformular udleveres til patienten og er på afsnittet, men ikke til hjemmeplejen og egen læge. Visitationsnotat og øvrige journalnotater fremsendes til samarbejdspartnere.

 • • Samarbejde med praktiserende læge

 • • Ønsker patienten at være hjemme, tilbydes der en vasketøjsordning. Dette betyder, at man efter aftale med Afsnit for Palliativ Behandling kan låne sengelinned, håndklæder m.m.

 • • Informationspjece til patienter og pårørende udleveres af Teamet

 

For beskrivelse af ”Hvad er palliation” ”Det Palliative Team, Thisted, opgaver og målsætning, træffetider og foto”, ”Åben indlæggelse”, ”Hvad kan Teamet tilbyde, uden henvisning” se venligst Informationspjece til samarbejdspartnere.

 

 

Formål

At sikre korrekt henvisning til Det Palliative Team, Thisted.

 

Definition af begreber

Palliation: Lindrende behandling til alvorligt syge og døende.

Målet med palliativ behandling er at give patienten og de pårørende bedst mulig livskvalitet. Indsatsen sker ved at lindre lidelsen ved behandling af smerter og andre problemer af fysisk, psykisk, social, åndelig og eksistentiel karakter.

Behandlingsintention: Optimal palliativ behandling opnås bedst ved at planlægge og igangsætte nødvendige tiltag så tidlig i sygdomsforløbet som muligt.

Palliativ behandling kan iværksættes sammen med andre behandlinger, hvor behandlingsmålsætningen er a) livsforlængende behandling b) palliativ symptomforbyggende behandling, c) palliativ symptomlindrende behandling.

Disse behandlinger kan eksempelvis være kemo- eller stråleterapi.

Det Palliative Team:

Det palliative Team er et tværfagligt team på specialistniveau og består af:

 • • Læge

 • • Sygeplejerske

 • • Fysioterapeut

 • • Socialrådgiver

 • • Præst

 • • Hertil kommer samarbejde med diætist

 

Referencer

Pjece: Informationspjece til samarbejdspartnere – Det Palliative Team, Thisted