Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

 

Undersøgelser udført uden for diagnostisk enhed

Standard 2.08.05

 

 

 

Indikator 1

 

Jævnfør bekendtgørelse 975 af 16. december 1978, bekendtgørelse af medicinsk røntgenanlæg til undersøgelse af patienten har ledende overlæge på Billeddiagnostisk Afdeling ansvaret for røntgenapparatur og anvendelsen heraf udenfor den Billeddiagnostiske Afdeling. Udstyret anvendes på Operationsafdelingen samt i ambulatorier og skadestue.

 

Kvaliteten af udstyret sikres af Røntgenfysik, der monitorerer denne kvalitetssikring.

Undersøgelsernes kvalitet sikres i samarbejde mellem ledende overlæge for Billeddiagnostisk Afdeling og klinikchef for den Ortopædkirurgiske Afdeling.

 

Udstyret anvendes alene af uddannet personale.

Uddannelse i strålehygiejne varetages af Røntgenfysik, der fører fortegnelser over dette.

Uddannelse i apparaturets brug foregår ved oplæring af røntgenfirmaet samt efterfølgende sidemandsoplæring.

Klinikchefen for den Ortopædkirurgiske Afdeling har lister over det personale, der har tilladelse til at anvende røntgenapparaturet.

 

Kvalitetssikring og kalibrering varetages af Røntgenfysik, der underviser i korrekt anvendelse af udstyret. klinikchefen for den Ortopædkirurgiske Afdeling påser, at de udstukne retningslinjer fra Røntgenfysik og tilhørende anvisninger følges.

 

Retningslinjer for den diagnostiske vurdering udarbejdes af klinikchef for Ortopædkirurgisk Afdeling i samarbejde med den ansvarlige overlæge for Billeddiagnostisk Afdeling.

 

Der udarbejdes retningslinjer for, hvorledes undersøgelserne dokumenteres (dokumentation i PACS, udskrift, print).

 

 

Indikator 2

 

Kendskabet til retningslinjerne varetages i samarbejde mellem den ledende overlæge på Billeddiagnostisk Afdeling og klinikchef for Ortopædkirurgisk Afdeling.

 

 

Indikator 3

 

Der afholdes hver 15. måned en audit med deltagelse af den ledende overlæge for den Billeddiagnostiske Afdeling, klinikchef for Ortopædkirurgisk Afdeling og ansvarlig fysiker.