Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RIS/PACS – Nedlukning/nedbrud – efterregistrering - rettelser

 

Der er tale om systemnedbrud, når der ingen aktivitet har været i 30 minutter, eller IT Sundhed har givet melding om problemet.
Man kan holde sig ajour på hjemmesiden
http://personalenet.rn.dk/HjaelpTil/IT/driftsstatus/Sider/Planlagtenedlukningerafsystemer.aspx

Ved planlagt IT-nedbrud vil alle have modtaget informationen på mail

 

  • • Ved planlagte systemnedbrud, skal man inden nedbruddet være opmærksom på at få udprintet alle relevante henvisninger.

 

  • • For akutte undersøgelser, der forventes at blive gennemført i lukningsperioden, skal klinikeren, foruden den normale elektroniske henvisning, også sende en papirhenvisning per fax 97665243 (kopimaskinen/fax i skaderøntgen)

 

  • • Klinikerne skal kontakte radiologisk afdeling, når den akutte henvisning er faxet, da normale funktioner ved akutte undersøgelser ikke fungerer.

 

  • • Undersøgelser der skal lægevisiteres, skal for-og bagvagten visiterer på papirhenvisningen og underskrive med 4 cifret regionskode.

 

  • • Relevant information der normalvis noterer i generel note, skal med den 4 cifrede regionskode, noteres på henvisningen, så det kan efterregistrerres.

 

  • • Patienten skrives manuelt ind på arbejdsstation, automatsprøjte og skanner.

 

  • • Når undersøgelsen er udført påsættes efterregistrerings klistermærke papirhenvisningen – klistermærkerne findes i kurven ved vagt PC i skaderøntgen. Det er vigtigt for efterregistreringen, at samtlige punkter er udfyldt. De udfyldte henvisninger lægges i kurven, hvor sekretærerne henter dem, når de møder ind kl. 6.30 og efterregistrerer undersøgelserne.

 

  • • For de undersøgelser som lægerne efterfølgende skal beskrive, skal papirhenvisningen afleveres til for/ bagvagten. Undersøgelsen beskrives på papir og faxes til henvisende afdelingen.

I tilfælde af total nedbrud af IT/telefoni skal ordonans fra Radiologisk afdeling sørge for at beskrivelsen afleveres til henvisende afdeling.

I særlige tilfælde, kan der afgives mundtligt/telefonisk svar i henhold til PRI dokument https://pri.rn.dk/Sider/10375.aspx. – (Man skal samtidig sikre sig, at der er lavet et præliminært notat eller en foreløbig beskrivelse).

 

  • • Henvisningen samt kopi af beskrivelsen skal efterfølgende afleveres i kurven i skaderøntgen til efterregistrering.

 

For alle andre undersøgelser, som forventes gennemført udenfor lukningsperioden, skal henvisninger sendes som vanligt.

 

 

Hvis der er akutte undersøgelser, som skal ses personligt, er det nødvendigt med personlig henvendelse til røntgenafdelingen

 

 

Rettelser af patientdata i PACS

PACS support kan kontaktes hele døgnet på tlf. 49000 – Af hensyn til patientsikkerheden skal PACS support kontaktes, så snart fejlen opdages. Fejlen skal rettes af PACS support øjeblikkeligt.