Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forebyggelse af tilbageløb af farmaka ved intravenøs anæstesi

Formål

Forebyggelse af tilbageløb af farmaka ved intravenøs anæstesi

Beskrivelse

Baggrund

Indgift af anæstesimidler, ved hjælp af en eller flere infusionspumper tilsluttet et løbende drop, er normalt en velafprøvet og sikker procedure.

Imidlertid kan stop, eller forhøjet modstand i den anvendte venflon, og/eller nedsat tryk af infusionsvæske medføre, at de intravenøse anæstesimidler utilsigtet løber opad i systemet og samles i infusionsbeholderen.

Problemet kan medføre utilsigtet hel eller delvis opvågning under anæstesi (awareness) og efterfølgende eventuelt en pludselig indgift af store mængder anæstesimidler fra infusionsbeholderen, såfremt et stop i venflonen afhjælpes.

Særlig ved anvendelse af hurtigt nedbrydelige intravenøse farmaka, som for eksempel Ultiva® opstår risikoen for awareness hurtigt efter et stop i indgift.

Forebyggelse

Med henblik på at forebygge tilbageløb af farmaka til infusionsbeholderen anvendes et infusionssæt med påmonteret ensretterventil og trevejshane. Det er en forudsætning for funktionen, at ensretterventilen er placeret på stykket mellem infusionsbeholderen og det sted på dropsættet, hvor de intravenøse anæstesimidler tilføres.

Et sådant sæt forefindes færdigsamlet og pakket som depotvare og ved anvendelse heraf undgås ekstra tidsforbrug og kontamineringsrisiko ved at samle sættet manuelt.

Med henblik på forebyggelse af tilbageløb skal det nævnte sæt anvendes til alle intravenøse anæstesier.

Referencer

Ikke relevant.