Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hypotermibehandling ved hjertestop på Akutmodtagelsen og Intensivafsnit, Fællesklinik Thisted

 

Beskrivelse

Opstart af egentlig hypothermibehandling efter konsensus mellem kardiologisk vagthavende og anæstesiologisk vagthavende speciallæge. Tlf. 99 32 11 11 – kode 568.

Hvis / når beslutningen om dette er taget:

 1. 1. Inden nedkøling startes, skal patienten være sederet / smertedækket.
  GCS skal vurderes inden sedation til RASS minus 5 påbegyndes.
  Patient hvor der er mistanke om hjerneskade og som skal køles SKAL for at minimere oxygenforbruget i anæstesi til RASS minus 5.

 2. 2. startes infusion af koldt NaCl som er i

   1. 1. Akut modtagelsen: i køleskab i rent depot i Traumeafsnit.

   2. 2. Intensivafsnit: i køleskab i medicinrummet.

1000 ml /10 minutter – vi har ingen pumper der kan klare dette, derfor skal det blot løbe frit / hurtigt.
Dosering:
Koldt saltvand 30 ml/kg svarende til 70 kg´s patient =
2 liter eller 100 kg´s pt. = 3 liter)
Herefter stoppes med koldt saltvand.

 1. 3. EMCOOL PAD påsættes patienten, (er i fryseskab, rent depot i Traumeafsnit) Se vejledning.
  Ved blæretemperatur under 36º Celsius afmonteres EMCOOL PAD. Stiger temperaturen > 36,5º Celsius påsættes EMCOOL PAD igen – denne gang blot 2 pad’s på patientens thorax. (Se evt. tegninger vedlagt PADS).

Når patientens tilstand tillader intern transport, arrangeres hurtigst muligt overflytning til thoraxintensivt afsnit / TIA (tlf. direkte nr. 99 32 30 41 – alternativt kan overflyttes til kardiologisk ambulatorium ved indikation for akut PCI.) (Ålborg Sygehus Syd, kørsel 1, båre).

Blærekateter skal være med temperaturføler.

Evt. opstartes: (er nogle af mange tiltag som iværksættes på TIA)

Inj. Klexane® 40 mg x 1 s. c. eller inj. Fragmin® 5000 IE x 1 s. c.

Inj. Pantoloc® 40 mg x 1.

Inj. Zinacef® 750 – 1500 mg x 3.

 

I de ganske få tilfælde man vælger ikke at flytte pt. og nedkølingen skal fortsætte i Thisted, så foregår det med EMCOOL PADS. De genbruges sådan at de pakkes i ren pose og genfryses i fryseren i Opvågningen.

Regionens instruks kan ses her.

Formål

Baggrund for behandlingen med hypotermi efter hjertestop

I 2002 blev der offentliggjort to studier, et australsk og et europæisk multicenterstudie, der begge sammenlignede resultaterne af 12-24 timers hypotermibehandling versus normotermibehandling af patienter, der var blevet genoplivet efter hjertestop. Begge undersøgelser viste en 15-20 % reduktion af mortalitet i hypotermibehandlingsgruppen og ligeledes en 15-20 % forbedring af den neurologiske tilstand ved såvel udskrivelsen som 6 måneder senere. Størstedelen af patienterne der overlevede, faldt i grupperne ingen/minimal/moderat neurologisk deficit ved udskrivelsen og 6 måneder senere. Langt de fleste patienter med alvorlige neurologiske symptomer i begge grupper døde indenfor 6 måneder efter hjertestoppet.

Den overbevisende effekt af terapeutisk hypotermi medførte at ”the International Liaison Committee on Resuscitation” (= ILCOR) og ”the Advanced Life Support (ALS) Task Force” i 2003 udsendte en behandlingsrekommandation, hvori det anbefales at bevidstløse patienter genoplivet efter hjertestop på grund af ventrikelflimmer, behandles med nedkøling til 32º-34º Celsius i 12-24 timer.

 

Referencer

Anæstesisektor Nordjylland, PRI instruks: ”Hypotermibehandling efter hjertestop

Bernard S A, Gray T W et al. Treatment of Comatose Survivors of Out-of-Hospital Cardiac Arrest with Induced Hypothermia. NEJM 2002; 346:557-563.

Hypothermia after Cardiac Arrest Study Group. Mild therapeutic hypothermia to improve the neurologic outcome after cardiac arrest. NEJM 2002; 346:549-556.

ILCOR/ALS rekommandation.

Poldermann K H. Application of therapeutic hypothermia in the intensive care unit. Opportunities and pitfalls of a promising treatment modality Part 1: Indications and evidence. Intensive Care Medicine 2004; 30: 556-75.

Poldermann K H. Application of therapeutic hypothermia in the intensive care unit. Opportunities and pitfalls of a promising treatment modality Part 2: Practical aspects and side effects. Intensive Care Medicine 2004;30: 757-69.