Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Beskrivelse af akut udrykningshold til børnemodtagelse/børneafdelinger

Baggrund1

Formål1

Løsninger1

Overordnet organisering1

Hjertestop/respirationsstop1

Akut udrykningshold1

Fremmøde1

Referencer (udvalgte)1

Baggrund

Børn der indlægges på sygehus med akut sygdom, har kun sjældent behov for overflytning til Intensiv Terapi Afsnit (ITA), men kan i stedet behandles i stationært afsnit. Nogle børn er dog allerede i modtagesituationen manifest ustabile, og har behov for tidlig målrettet terapi, som i sagens natur bør foregå i intensivt regi.

Hvis børn udvikler totalt kardiovaskulært eller respiratorisk kollaps er mortaliteten ganske høj. Flere studier har vist, at ikke kun voksne patienter, men også børn har symptomer, der forinden katastrofal klinisk forværring kunne/burde have medført overflytning til ITA med henblik på at intervenere og hindre denne udvikling. Derfor er der i litteraturen interesse for, hvordan man i praksis kan agere profylaktisk i disse situationer. I de fleste tilfælde opererer man med kliniske tegn på kritisk forværring, som personalet i stationært afsnit kan reagere på, og tilkalde hjælp fra et akut udrykningshold. Dette hold består af personale fra ITA, og formålet er at tilbyde evaluering og eventuelt intensiv terapi uanset barnets fysiske placering. Denne pro-aktive handlemåde forekommer klinisk rationel, idet der er ganske overbevisende holdepunkt for at timing af overflytning til og behandling i ITA er en hjørnesten i håndtering af kritisk syge patienter, såvel voksne som børn.

Der er indenfor pædiatrisk klinisk praksis ikke validerede kriterier for tilkald af udrykningshold.

Formål

I et samarbejde mellem Pædiatrisk Afdeling og Anæstesi Nord, Aalborg Universitetshospital ønsker vi at implementere retningslinjer for tilkald af børne-akut-team (BAT) til kritisk syge børn i børnemodtagelse samt stationære børneafdelinger. Som en naturlig del heraf beskrives sammensætning af udrykningshold samt procedurer i forbindelse med tilkald af dette.

Samtidig vil vi præcisere aftaler og instrukser omkring tilkald af personale i forbindelse med hjertestop og respirationsstop i samme afdelinger.

Løsninger

Overordnet organisering

Optimal organisering af indsatsen overfor kritisk syge børn involverer såvel primær indsats (identifikation og primær behandling) som sekundær indsats (diagnostik og i nogle tilfælde intensiv terapi). Opgavens løsning hviler derfor på et tværfagligt fundament, hvor børneafdelingen og anæstesien påtager sig et fælles ansvar. Afdelingerne tilsikrer i fællesskab dokumentation og journalisering i forbindelse med hjertestop/rød alarm.

Hjertestop/respirationsstop

 • • Alarmen udløses, når observatøren ved patienten vurderer at patienten har behov for umiddelbart liv reddende indsats

 • • Logistik

 • • Allerede eksisterende kald til hjertestop fortsættes uændret

 • • Responstid

 • • Det forudsættes at hjertestopholdet er samlet hos patienten indenfor 5 minutter fra tilkald

 • • Personale

 • • Når hjertestopalarm udløses, tilkaldes personale fra anæstesiafdelingen (forvagt/bagvagt og anæstesisygeplejerske), bioanalytiker samt portør

 • • Det forudsættes at vagthavende læge fra børneafdelingen ligeledes tilkaldes

 • • Udstyr

 • • Portør medbringer Zoll M-serie defibrillator med indbygget extern pace

 • • Anæstesisygeplejerske medbringer rygsæk med intubationsudstyr, incl. anæstesimidler hertil. Ligeledes medbringes ”stor hjertestopkasse” (akutpakke)

 • • Instrukser

Akut udrykningshold

 • • Ved aktivering af BAT antyder det kliniske billede svær akut sygdom, og ved yderligere forværring må frygtes at tilstanden er umiddelbart livstruende. Denne vurdering kan bero på et klinisk skøn, alternativt som beskrevet i TOKS af børn på Børneafdelingen Aalborg Universitetshospital, som indeholder vejledning angående tilkald. Beslutning om aktivering af BAT tages af observatøren ved barnet.

 • • Logistik

 • • Vagthavende læger ved Anæstesiologisk Afdeling Nord tilkaldes (personsøger 500 og 110). Så vidt muligt går begge til børnemodtagelsen/relevante børneafsnit

 • • Responstid

 • • Det forudsættes at udrykningsholdet er samlet hos patienten indenfor 5-10 minutter fra tilkald

 • • Personale

 • • Når BAT aktiveres, tilkaldes personale fra Anæstesiologisk Afdeling Nord – udelukkende læge

 • • Det forudsættes at vagthavende læge (forvagt) fra børneafdelingen vil være tilstede og at almen pæd. bagvagt er tilkaldt

 • • Udstyr

 • • Personale fra Anæstesiologisk Afdeling Nord medbringer ikke udstyr

 • • Instrukser

Fremmøde

I ekstreme situationer kan vagthavende anæstesiolog/børnelæge være bundet af anden livsvigtig opgave. Hvis begge er bundet, aftales i hvert enkelt tilfælde, hvordan man fordeler ressourcerne. Den tilstedeværende læge vil have det behandlingsmæssige ansvar.

Hvis såvel vagthavende anæstesiolog som børnelæge har forfald varetages den akutte behandling i et samarbejde mellem sygeplejerskerne fra afdelingerne, hvor det forudsættes, at det ved ustabil luftvej er personale fra Anæstesiologisk Afdeling Nord, der varetager denne opgave.

Referencer (udvalgte)

JAMA. 2007 Nov 21; 298(19)

Journal of Intensive Care Medicine 2006; 21(3):278– 279

Pediatric Critical Care Medicine 2007 May; 8(3): 236-246

Crit Care Med. 2002; 30:1365–1378

N Engl J Med. 2001 Nov 8;345(19):1368-77