Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Glenohumeral release eller brisement og fysioterapi


Formål

Sikre alle patienter en ensartet fysioterapeutisk intervention.

Definition af begreber

GOP: Genoptræningsplan

Bookplan: Bookingsystemet der benyttes på hospitalerne i Region Nordjylland

Målgruppe – modtagelse

Klinisk personale - fysioterapeut

Patientgruppe

Patienter med nedsat bevægelighed i skulderleddet

Overordnet fremgangsmåde

Før patientkontakt

Fysioterapeuten orienterer sig i Bookplan, om der er patienter med denne diagnose på operationslisten og opdaterer eventuelt oplysninger hos plejepersonalet.

Specielle forholdsregler

Disse patienter følges tæt den første tid efter operationen – ofte op til 3 gange ugentlig.

Hyppigheden af besøg nedtrappes i forhold til, at patientens smerter mindskes og patientens evne til at selvtræne øges.

Fysioterapeutisk undersøgelse

Formål

At vurdere patientens aktuelle funktionsniveau og behov for fysioterapeutisk intervention

Indhold

 • • Optage anamnese omkring vanligt funktionsniveau og behov for fysioterapeutisk intervention

 • • Undersøge bevægelighed i skulderen og kvaliteten af bevægelserne

 • • Observere andre lidelser, som kan influere på aktuelle sygdom.

Konklusion

På baggrund af undersøgelsen udarbejdes konklusion, og der opstilles mål for forløbet sammen med patienten.

Fysioterapeutisk træning / behandling

Formål

At opnå bedst mulig funktionsniveau efter operationen.

 • • Fysioterapeuten tilser patienten på sengeafdelingen efter operationen før udskrivelsen

 • • Plejepersonalet udleverer og påsætter collar’n cuff

 • • Fysioterapeuten udleverer øvelsesprogrammet: ”Sådan træner du efter skulder-releaseoperation” (Bilag 1) og instruerer i øvelserne

 • • Fysioterapeuten vejleder omkring smertehåndtering og restriktioner.

 

Patienten indkaldes til ambulant fysioterapi.

 

Ambulant fysioterapi

Der arbejdes med:

 • • Håndtering af smerter

 • • Holdningskorrektion

 • • Bevægeligheden i glenohumeralleddet

 • • Stabilitet og styrke/udholdenhed af scapula og af glenohumerale rytme (rotator cuffen)

 • • Normalisere den scapulohumerale rytme

 • • Aftale plan for og opstarte det videre træningsforløb

 • • Udfærdige og sende genoptræningsplan for specialiseret genoptræning

 • • Opstarte specialiseret genoptræningsforløb

 

Relevant tværfaglig samarbejde

Kontroltid ved opererende læge vil fremgå af operationsnotatet og ved behov 6 uger postoperativt.

Hvis fysioterapeuten oplever problemer i genoptræningsforløbet tages kontakt til den opererende læge som eventuelt fremrykker lægekontrollen.

 

Vedrørende afslutning

Patienten afsluttes i specialiseret regi, når der ikke længere er behov for det tværfaglige samarbejde. Er der fortsat behov for genoptræning udarbejdes almen genoptræningsplan.