Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Skærpet observation af patienter uden anæstesi

 

Formål

Kvalitetssikring mht. efterfølgende observation af patienter uden anæstesi, hvis behov for observation er større end sengeafdelingens ressourcer.

 

Definition af begreber

Indgreb eller undersøgelse, hvor der ikke er medvirken af anæstesiologisk personale.

 

Beskrivelse

Efter hver undersøgelse eller indgreb vurderer lægen, om patienten er stabil eller ustabil.

Patienter, der af lægen vurderes at være ustabile fx pga. blødning, respiration m.m., skal observeres på Opvågningen eller Intensivafdelingen.

Den kirurgiske læge på pågældende operationsstue skal kontakte narkoselæge, som derefter evt. tilser patienten.

Narkoselægen vurderer, om patienten skal observeres på Opvågningen eller Intensivafdelingen.

 

Referencer

Sedation af patienter i forbindelse med invasive procedurer uden medvirken af anæstesiologisk personale.