Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fjernelse af osteosyntesemateriale i fod og ankel

 

Formål

At sikre effektiv og komplikationsfri behandling ved fjernelse af osteosyntesemateriale i fod og ankel (amotio atella).

 

Beskrivelse

Efter fraktur, luksation, opretning af fejlstilling, dese eller anden operation, hvor der er isat osteosyntesemateriale, kan der være indikation for at fjerne dette såfremt det:

  • • generer patienten

  • • planlagt skal fjernes efter en vis tid (ekstern fiksation, perkutant isatte K-tråde, midlertidige skruer)

  • • giver anledning til infektion eller mistanke herom

 

Planlægning forud for operationen

Operatøren sikrer sig ved planlægningen af operationen:

  1. 1. hvilken type osteosyntesemateriale, der er isat og hvilke instrumenter, der skal bruges for at fjerne dette

  2. 2. noterer osteosyntesemateriale og instrumenter, der skal bruges på operationstilmeldingen

  3. 3. oplyser patienten om brug af eventuel røntgengennemlysning peroperativt

  4. 4. operatøren og assisterende sygeplejeske sikrer sig inden patienten bedøves at netop de planlagte instrumenter er til stede og sterile

 

Røntgen

Der benyttes ofte gennemlysning peroperativt for at lokalisere osteosyntesematerialet.

 

Infektionsprofylakse

Der gives profylakse præoperativt jævnfør afdelingens vanlige regime.

 

Smertebehandling

Der smertebehandles jævnfør afdelingens vanlige regime.

 

Hvornår må patienten støtte?

Individuel vurdering.