Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pleuravæske – diagnostisk undersøgelse

Formål

Vejledning i rekvirering og håndtering af prøvemateriale.

Anvendelsesområde

Kliniske afdelinger der udtager prøvemateriale.

Rekvirering

Prøverne udføres som rutine i Klinisk Biokemisk Afdelings åbningstid.

I Hobro dog kun hverdage fra kl. 8-14.

Undersøgelsen bestilles i LABKA (se eksempel).

 

Billede 3

 

Udfør patientidentifikation og mærk prøver med nummer fra den udskrevne PTB-blanket samt prøvetagningstidspunkt, inden den sendes til Klinisk Biokemisk Afdeling.

Pleuravæske undersøges for

 1. A. Metabolitter – bestilles i Labka som Ple-Meta

 2. B. Leukocytter; park. – bestilles i LABKA som Ple-Lkc

 3. C. Protein – bestilles i LABKA som Ple-Prot

 4. D. Ønskes LD bestilles den som Sys-Ld

Prøvemateriale

 1. A. Metabolitter (Glucose, Laktat og pH)

 • • 1 ml frisktappet pleuravæske taget i sprøjte med heparin (Radiometer PICO50, REF 956-552)

 • • Undgå lufttilblanding

 • • Anbring sprøjten i isvand – Holdbarhed 30 minutter

 

Holdbarhed og transport

Prøven skal afleveres på Klinisk Biokemisk Afdeling snarest muligt og senest ½ timer efter punkturen.

 

 1. B. Leukocytter

 • • Mindst 2,7 ml frisktappet pleuravæske i lilla K3-EDTA-glas (glastype 4, 5 eller 6)

 • • Vend glasset omhyggeligt 10 gange

 

Ved leukocyttal > 250 x 106/l udføres antals koncentration af poly- og mononukleære leukocytter.

 

Holdbarhed og transport

Prøven skal afleveres på Klinisk Biokemisk Afdeling snarest muligt og senest 2 timer efter punkturen.

 

 1. C. LD og Protein

LD

 • • 1 ml frisktappet pleuravæske i glas uden tilsætning (glastype 12)

 

Protein:

 • • 1 ml frisktappet pleuravæske i glas uden tilsætning (glastype 15)

 

Holdbarhed og transport

Prøven tåler forsendelse

 

Fejlkilder

 • • Gammel prøve

 • • Hvis pleuravæsken til leukocyt-undersøgelsen er koaguleret, udføres tællingen ikke
  Svar = Prøven koaguleret

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Prøvemateriale, skal som alt prøvemateriale betragtes som smittefarligt.

Dokumentationsform

Svar foreligger elektronisk i LABKA.