Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pleuravæske – diagnostisk undersøgelse

Formål

Vejledning i rekvirering og håndtering af prøvemateriale.

Anvendelsesområde

Kliniske afdelinger der udtager prøvemateriale.

Rekvirering

Prøverne udføres som rutine i Klinisk Biokemisk Afdelings åbningstid.

I Hobro dog kun hverdage fra kl. 8-14.

Undersøgelsen bestilles i LABKA (se eksempel). Ved bestilling gennem NordEPJ benyttes analysenavne til fremsøgning af enkeltanalyser.

Se Lungemedicinsk PRI https://pri.rn.dk/Pleuradrænage for valg af analyser. Benyttes analyseprofilerne ”Lunge-med-Pleurasentese” til pleura og blod, sikres analysesvar til at visitere korrekt.

Billede 3

 

Rekvirering gennem NordEPJ – benyt Materialetype ”Diverse sekreter”

Billede 1

 

Vælg profiler og analyser efter behov – angiv på opfordring ”Pleura” som system for analyser

Billede 7

 

Udfør patientidentifikation og mærk prøven med nummer fra den udskrevne PTB-blanket. Anfør prøvetagningstidspunkt samt prøvetager på PTB, inden den og prøven sendes til Klinisk Biokemisk Afdeling.

 

 

 

Prøvemateriale

 1. A. Metabolitter (Glucose, Laktat og pH) - Plv-Metabolitter

 • • 1 ml frisktappet pleuravæske taget i sprøjte med heparin (Radiometer PICO50, REF 956-552).

 • • Undgå lufttilblanding.

 • • Anbring sprøjten forseglet (f.eks. i en handske) i isvand – Holdbarhed 30 minutter.

 

 

Holdbarhed og transport

Prøven skal afleveres på Klinisk Biokemisk Afdeling snarest muligt og senest 15 minutter efter punkturen.

 

 1. B. Leukocytter - Plv-Leukocytter

 • • Mindst 2,7 ml frisktappet pleuravæske i lilla K3-EDTA-glas (glastype 4, 5 eller 6)

 • • Vend glasset omhyggeligt 10 gange

 

Ved leukocyttal > 250 x 106/l udføres antalskoncentration af poly- og mononukleære leukocytter.

 

Holdbarhed og transport

Prøven skal afleveres på Klinisk Biokemisk Afdeling snarest muligt og senest 2 timer efter punkturen.

 

 1. C. LD og Protein

LD - PLE-LD

 • • 1 ml frisktappet pleuravæske i glas uden tilsætning (glastype 12)

 

Protein Sys-prot:

 • • 1 ml frisktappet pleuravæske i glas uden tilsætning (glastype 15)

 

Holdbarhed og transport

Prøven tåler forsendelse

 

Fejlkilder

 • • Gammel prøve

 • • Hvis pleuravæsken til leukocyt-undersøgelsen er koaguleret, udføres tællingen ikke
  Svar = Prøven koaguleret

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Prøvemateriale, skal som alt prøvemateriale betragtes som smittefarligt.

Dokumentationsform

Der skal noteres brugerkode samt tidspunkt for prøvetagning på PTB inden prøven afleveres på laboratoriet.

Svar foreligger elektronisk i LABKAII samt EPJ.