Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dupuytrens kontraktur - sårtilsyn i sygeplejerskeambulatoriet 2-4 dage efter operation

 

Formål

 • • Tydeliggøre den delegerede opgave og ansvaret i sygeplejerskeambulatoriet

 • • Kvalitetssikre sygeplejerskens selvstændige opgave i ambulatoriet

Sygeplejerskeambulatoriet er organisatorisk placeret i Ortopædkirurgisk ambulatorium (OKA). Sygeplejersken er vurderet som ekspertsygeplejerske i forhold til den ortopædkirurgiske kompetenceprofil og arbejder med den selvstændige opgave, som er beskrevet i instruksen.

Den administrerende overlæge overvåger kvaliteten.

 

Beskrivelse

Sårtilsyn og bevægekontrol 2. og 9. dag efter operationen

 • • Forbinding fjernes

 • • Vask/soignering af såret med krøller/NaCl

 • • Strækkemangel af opererede finger/fingre måles (grundleddet/mellemleddet)

 • • Pulpa / Volar = PVA afstand måles

 • • Sensibilitet og kapillærrespons undersøges distalt for operationssåret

 • • Lille Forbinding lægges på:

Mepitel One

Gazefirkant

Klinggaze / Mellolast

Evt. Mepilex Border 

 • • Instruktion i aktive og passive øvelser for fingrene.

 • • Er der ordineret natskinne eller dynamisk ekstensionsskinne, tages telefonisk kontakt til Ergoterapien og patienten vises dertil. (henvisning er lavet og sendt til ergoterapien i forbindelse med diktering af operationsbeskrivelsen.)

 

Er der sårproblemer eller andre uforudsete forhold, skal der ske kontakt til speciallæge i ambulatoriet eller til bagvagten.

  

Information til Patienten

 • • Så længe der er åbent sår i hånden, må forbindingen ikke blive våd eller snavset

 • • Du skal bruge pose, når du skal i bad eller vaske op

 • • Såret skiftes efter behov, evt. ekstra kontrol i sygeplejerskeambulatoriet

 • • Evt. kontakt til hjemmesygeplejerske mhp sårskiftning

 • • Pjecer udleveres og gennemgås (se nedenstående)

 • • Kontroltider til ambulatoriet modtager patienten I E - boks

 • • Relevante data dikteres til journalen i EPJ

 

Ca. 14 dage efter operationen kontrol hos opererende læge

Opgavelisten tjekkes og vinges af.

Pjecer

Sådan forholder du dig til sår og bandager

Sådan træner du, når du er opereret for Dupuytrens kontrakturer

 

Referencer

Søren Brostrøm & Niels Saxtrup Nielsen (s.184), Objektiv / Subjektiv Anamnese – undersøgelse og journal

Ortopædisk Kirurgi, Otto Sneppen, Cody Bünger, Ivan Hvid (s.28,29,30)

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Bekendtgørelse nr. 1219 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed), 11. december 2009.