Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dupuytrens kontraktur - sårtilsyn i sygeplejerskeambulatoriet 1-3 dage efter operation

 

Formål

 • • Tydeliggøre den delegerede opgave og ansvaret i sygeplejerskeambulatoriet

 • • Kvalitetssikre sygeplejerskens selvstændige opgave i ambulatoriet

 

Sygeplejerskeambulatoriet er organisatorisk placeret i Ortopædkirurgisk ambulatorium (OKA).

 

Sygeplejersken er vurderet som ekspertsygeplejerske i forhold til den ortopædkirurgiske kompetenceprofil og arbejder med den selvstændige opgave, som er beskrevet i instruksen.

 

Beskrivelse

 Sårtilsyn og bevægekontrol – der tilstræbes –1-3 dage efter operationen

 • • Forbinding fjernes

 • • Vask/soignering af såret med krøller/Microdacyn

 • • Strækkemangel af opererede finger/fingre måles (grundleddet/mellemleddet)

 • • Pulpa / Volar = PVA måles

 • • Sensibilitet og kapillærrespons undersøges distalt for operationssåret

 • • Lille Forbinding lægges på:

 • • Mepilex Transfer

 • • Gazefirkant

 • • Klinggaze / Mellolast

 • • Evt. Mepilex Border 

 

 • • Ergo kontaktes, hvis der er afvigelser ved undersøgelsen, da henvisning omkring natskinne eller dynamisk ekstensionsskinne er lavet og sendt til ergoterapien i forbindelse med diktering af operationsbeskrivelsen.

 • • Er der sårproblemer eller andre uforudsete forhold, skal der ske kontakt til speciallæge i ambulatoriet eller til bagvagten.

  

Information til patient

 • • Så længe der er åbent sår i hånden, må forbindingen ikke blive våd eller snavset

 • • Du skal bruge pose, når du skal i bad eller vaske op

 • • Bandagen skiftes efter behov, evt. ekstra kontrol i sygeplejerskeambulatoriet

 • • Evt. kontakt til hjemmesygeplejerske mhp sårskiftning

 • • Pjecer udleveres og gennemgås (se nedenstående)

 • • Kontroltider til ambulatoriet modtager patienten I E - boks

 • • Relevante data dikteres til journalen

 Ca. 14 dage efter operationen kontrol hos opererende læge

 

Pjecer:

Sådan forholder du dig til sår og bandager

Sådan træner du, når du er opereret for Dupuytrens kontrakturer

 

Referencer

Søren Brostrøm & Niels Saxtrup Nielsen (s.184), Objektiv / Subjektiv Anamnese – undersøgelse og journal

 

Ortopædisk Kirurgi, Otto Sneppen, Cody Bünger, Ivan Hvid (s.28,29,30)

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Bekendtgørelse nr. 1219 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed), 11. december 2009.

 

Nederst på formularen