Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dupuytrens kontraktur - sårtilsyn i sygeplejerskeambulatoriet 2-4 dage efter operation

 

Formål

 • • at tydeliggøre den delegerede opgave og ansvaret i sygeplejerskeambulatoriet

 • • at kvalitetssikre sygeplejerskens selvstændige opgave i ambulatoriet

 

Sygeplejerskeambulatoriet er organisatorisk placeret i Ortopædkirurgisk ambulatorium (OKA). Sygeplejersken er vurderet som ekspertsygeplejerske i forhold til den ortopædkirurgiske kompetenceprofil og arbejder med den selvstændige opgave, som er beskrevet i instruksen.

Den administrerende overlæge overvåger kvaliteten en gang om året.

 

Definition af begreber

Ingen.

 

Beskrivelse

 

Sårtilsyn 4 dage efter operationen

 • • Forbinding og evt. gipsskinne fjernes

 • • Vask/soignering af såret med krøller/NaCl

 • • Strækkemangel af opererede finger/fingre måles (grundleddet/mellemleddet)

 • • Pulpa / Volar = PVA afstand måles

 • • Sensibilitet og kapillærrespons undersøges distalt for operationssåret

 

 • • Lille forbinding lægges på:

  • • Jelonet / Adaptic

  • • Gazefirkant

  • • Klinggaze / Mellolast

  • • Evt. Mepilex Border

 

 • • Instruktion i aktive og passive øvelser for fingrene.

 • • Er der ordineret natskinne eller dynamisk ekstensionsskinne tages telefonisk kontakt til Ergoterapien og patienten vises dertil.

 

Er der sårproblemer eller andre uforudsete forhold skal der ske kontakt til speciallæge i ambulatoriet eller til bagvagten.

 

 

Information til Patienten

 • • Så længe der er åbent sår i hånden, må forbindingen ikke blive våd eller snavset

 • • Du skal bruge pose, når du skal i bad eller vaske op

 • • Såret skiftes efter behov, evt. ekstra kontrol i sygeplejerskeambulatoriet

 • • Evt. kontakt til hjemmesygeplejerske m.h.p. sårskiftning

 • • Der gives infektionsadvarsel

 • • Patienten får kontaktpersonkort udleveret – husk dokumentation

 • • Sygeplejersken udleverer næste kontroltid i ambulatoriet til patienten

 • • Relevante data dikteres til journalen/dokumenteres i VIPS journalen

 

Ca. 2 uger efter operationen kontrol hos opererende læge (suturfjernelse)

 

Opgavelisten tjekkes og vinges af.

Referencer

Region Nordjylland, Ortopædkirurgisk Afdeling, pjece nr.023 ”Sådan behandler du et sår”, rev. 11/12

Region Nordjylland, Ortopædkirurgisk Afdeling, pjece nr. 027 ”Dupuytrens kontraktur, genoptræning”, udgivet 0710

Region Nordjylland, Ortopædkirurgisk Afdeling, pjece nr. 087, Øvelser efter brud på håndled, revideret 0710  

Søren Brostrøm & Niels Saxtrup Nielsen (s.184), Objektiv / Subjektiv Anamnese – undersøgelse og journal

Ortopædisk Kirurgi, Otto Sneppen, Cody Bünger, Ivan Hvid (s.28,29,30)

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Bekendtgørelse nr. 1219 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed), 11. december 2009.

PRI, Region Nordjylland, Instruks vedr. Kontaktpersonordning.