Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Endokrinologiske tests.

De forskellige stimulationstests kan udføres separat eller kombineret med andre som led i multistimulationstest.

Se vedlagte instruks for:

  • • LHRH test: Hypofyse – gonade aksen.

  • • Synachten test (høj-dosis, lav-dosis): Hypofyse – binyreaksen.

  • • TRH test i multistimulationstesten: Hypofyse–thyreoidea aksen (anvendes sjældent alene).

  • • Klonidin test: Væksthormonmangel.

  • • Arginin test: Væksthormonmangel.

  • • Multistimulationsteste: Flere stimulationstest på samme tid.

I enkelte tilfælde kan anvendes væksthormonbestemmelse under søvn som led i udredning for væksthormonmangel.

Forberedelse:

Der skrives henvisning til indlæggelse i børneafdelingen. Tidspunktet for indlæggelsen vil blive koordineret med Klin. Biokem. afd.

En kopi af respektive instruks, forsynet med barnets navn og CPR og udfyldt vedrørende medicindosering, og evt. supplerende blodprøver til tiden 0 samt underskrevet af ordinerende læge, lægges i journalen. ”Instruksen” skal være udfyldt før indlæggelsen, da den gælder som medicinordinationsark og blodprøveordinationsark, og arkiveres i journalen.

Henvisninger på andre ønskede undersøgelser i forbindelse med indlæggelsen vedlægges henvisningen til indlæggelsen.