Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Smerter – vurdering af intensitet og behandlingseffekt

Beskrivelse

I de ortopædkirurgiske afdelinger anvendes enten VAS, NRS eller VRS som måleredskab til vurdering af smerteintensitet og effekt.

Alle måleredskaberne har fordele og ulemper.

 • • NRS er en numerisk tallinje med yderpunkterne: ”ingen smerte” og ”værst tænkelige smerter (0 – 10)

 • • VRS er anvendelig også ved syns og kognitive problemer (5) og er derfor et godt alternativ til NRS. VRS kan dog ikke registrere små ændringer i smerteintensiteten, og udgør en udfordring for personalet, fordi den ikke ækvivalerer med NRS skalaen. Dvs. de 5 udsagn kan ikke plottes ind på skalaen ved at dividere 10 med 5 (3,6).

 • • VAS måleredskabet indikerer ”ingen smerter”, ”værst tænkelige” og ”uudholdelige smerter”. VAS giver mulighed for større graduering af smertens intensitet end de andre måleredskaber. Ved brug markerer patienten på linjen, hvor stærk smerten føles. Herefter måles afstanden mellem punktet ”ingen smerter” og patientens markering af smerteniveauet måles.

 

Definition af begreber

NRS: Numerisk rangskala. Et måleredskab til vurdering af smerteintensitet. NRS kan graduere patientens oplevelse af smerten – målt på skala fra 1 – 10. Flere målinger over tid kan vise, om der er sket en ændring i patientens smerteoplevelse (2).

VRS: Verbal Rating Skala. Et måleredskab til vurdering af smerteintensitet. Ved anvendelsen af VRS opfordres patienten til mundtligt at beskrive sine smerter på baggrund af 5 udsagn: ingen smerter, lette smerter, moderate smerter, svære smerter og uudholdelige smerter (3).

VAS: Visuel Analog Skala. Et måleredskab til vurdering af smerteintensitet. Måleredskabet er en 10 cm lang horisontal, u gradueret linje med to endepunkter. Ved anvendelse opfordres patienten til at markere på linjen, hvor stærk smerten føles.

EPJ: Elektronisk patientjournal

 

Indikatorer og tærskelværdier

 • • At samme måleredskab anvendes til patienten i hele forløbet

 • • At patientens smerteintensitet i hvile er NRS: <3 eller VRS: maksimalt ”lette smerter”

 • • At patientens smerteintensitet ved aktivitet er NRS: <5 eller VRS: maksimalt ”moderate
  smerter”

Målgruppe – modtagelse

Alle indlagte patienter med smerter får vurderet smertens intensitet før og efter smertebehandling, dette gælder

både den faste smertebehandling og pn. smertestillende.

 

Formål

 • • Sikre at alle indlagte patienter med smerter systematisk får vurderet smerteintensitet

 • • Sikre kontinuitet i smertebehandlingen hele døgnet, gennem en løbende vurdering og justering af smertebehandlingen, så den bedst mulige behandlingseffekt opnås

 • • Forebygge eller reducere unødvendige smerter og hermed forebygge komplikationer som følge af utilstrækkelig smertebehandling

 • • Smerteintensiteten vurderes ved hjælp af enten Visuel Analog Skala (VAS), Verbal Rating Skala (VRS) (1) eller Numerisk Rangskala (NRS).

 • • Smerteintensiteten dokumenteres i sygeplejejournalen EPJ

 • • Effekten af smertebehandlingen dokumenteres i EPJ

 

Problemstilling

En forudsætning for en effektiv smertebehandling er, en regelmæssig vurdering af smertens intensitet. Den mest pålidelige indikator for intensiteten af smerten er patientens egen vurdering. Smerten sidder, hvor patienten siger den sidder, og smerten har den intensitet, patienten siger den har. Der findes ingen metode til at måle, hvor stærk en smerte føles, men for at have en rettesnor i forhold til ordination af smertestillende medicin i rette dosis, er det vigtigt med et måleredskab til at vurdere dels smerteintensitet dels effekten af smertebehandlingen.

 

Metode

Ansvar

Plejepersonalet har ansvar for

 • • Vurdering af patientens kognitive tilstand og valg af måleredskab

 • • At patienten bliver inddraget i sin smertevurdering i den udstrækning det formås

 • • At dokumentere smertevurderingen før og efter administration af smertestillende medicin i EPJ

 

Fremgangsmåde

 • • Alle patienter med fast ordination af smertestillende medicin skal som minimum have vurderet smerteintensitet én gang i dag- og aftenvagt.

 • • Alle patienter med behov for pn. smertestillende skal have vurderet smerteintensitet før og efter administration (1).

 • • Ved peroral administration vurderes smerteintensiteten efter ca. 45 minutter, og ved iv. administration efter 15 minutter (1).

 • • Smertevurderingen bør foretages både i hvile og ved aktivitet (1).

 • • Smertevurderingerne dokumenteres i EPJ

 

Referencer

 1. 1. Danske Fysioterapeuter, Projekt Måleredskaber, 2005: Vurdering af Visuel Analog Skala (VAS) [Visual Analogue Scale] til vurdering af smerteintensitet

 2. 2. Staehelin Jensen T, Dahl, JB, Arendt-Nielsen L (red). Smerter – Baggrund, evidens og behandling (Kapitel 4). FADL’s forlag, 2 udg. 1.oplag 2009.

 3. 3. Scott j; Huskisson EC. Graphic representation of pain. Pain (2); 175-184. 1976

 4. 4. Skiveren J, Frandsen J. Vurdering af smertens intensitet hos den smertepåvirkede patient. Sygeplejersken (19) 2001

 5. 5. Williamson A, Hoggart B. Pain: a review of three commonly used pain rating scales. Issues in clinical nursing (14); 798-804, 2005.