Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udlån og lån af medicin

 

Formål

  • • At vi altid har overblik over, hvilke præparater vi udlåner

  • • Sikrer at udlånt medicin altid er mærket med fyldestgørende data

  • • Få udlånt medicin retur fra andre afdelinger

  • • Levere lånt medicin retur

 

Definition af begreber

 

Beskrivelse

Udlån

  • • Medicin udlånt internt til kirurgiske afdelinger udleveres uden registrering, dog skal morfika registreres og leveres tilbage

  • • Medicin udlånt til afsnit i andre afdelinger skal registreres og leveres tilbage

  • • Udlånt medicin, der ikke udleveres i original emballage, skal omhældes/opbevares i medicinkuvert fra Apoteket. Herpå udfyldes: præparatnavn, lægemiddelform, styrke, ophældningsdato, udløbsdato, batchnummer samt initialer for den person, der har ophældt medicinen

 

I medicinrummene ligger en udlånsbog, hvori der registreres, hvornår og hvilket afsnit, der låner lægemidlet. Dette gøres for at lette arbejdsgangen med at lokalisere et bestemt lægemiddel. Ved tilbageleveringen slettes lægemidlet fra udlånsbogen igen.

Lån

Ved lån af medicin på afsnit i andre afdelinger skal vi dokumentere hvad vi har lånt, så vi kan bestille tilsvarende præparat hjem og tilbagelevere

 

Referencer

Retningslinje – Klinisk, Region Nordjylland: Medicinering – Opbevaring af lægemidler