Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Huddesinfektion med Klorhexidin-cetrimid

 

Formål

Effektiv huddesinfektion før operative indgreb, hvor det skønnes, at væsker med sprit ikke er anvendelige eller til skade for patienten.

Mindskelse af risikoen for postoperativ sårinfektion.

Huddesinfektionen sker i overensstemmelse med Infektionshygiejniske retningslinjer.

 

Præoperativt

Patient udspørges før operation, om der findes nogen form for allergi over for Klorhexidin eller lignende, og om patienten har sart hud eller andre hudproblemer, der skal tages hensyn til.

Huden efterses for rifter, urenheder og lignende.

Indgår umbilicus i operationsfeltet, efterses denne også for urenheder.

Hvis hårfjernelse af operationstekniske grunde er nødvendig, efterses det, at hårfjernelsen er gjort tilstrækkeligt.

 

Fremstilling

En flaske Klorhexidin-cetrimid.

Steril lapiskop.

Sterile tampontænger to styk.

Sterile kompresser.

 

Procedure

Operationsfeltet blottes for patientens beklædningsgenstande, så feltets størrelse i omkreds om muligt udgør 10–15 cm mere, end det forventede operationsfelt.

Desinfektionen foretages af en sterilklædt læge eller sygeplejerske.

Et styk kompres monteres på hver tampontang.

Lapiskop udpakkes sterilt og stilles eller rækkes frem, således at der kan ophældes Klorhexidin-cetrimid uden at gøre lapiskoppen usteril.

En usteril hjælper hælder Klorhexidin-cetrimid.

Der foretages nu to afvaskninger.

Første tampontang dyppes i lapiskoppen, og operationsfeltet afvaskes startende centralt i feltet for derefter at arbejde sig perifert, således at sidste område, der afvaskes, er kanten af operationsfeltet plus 10–15 cm mere om muligt.

Afvaskningen skal foregå i én procedure, tampontangen må ikke bevæge sig centralt i feltet, efter den har nået kanten af operationsfeltet.

Første tampontang afleveres i et usterilt område.

Klorhexidin-cetrimid skal være tør i operationsfeltet inden anden afvaskning.

Anden tampontang benyttes nu til anden afvaskning startende centralt i feltet, dog forbliver afvaskningen 5 cm indenfor området ved første afvaskning.

Operationsfeltet skal være helt tørt, inden steril procedure kan foregå.

Afvigelser:

Vaginal afvask til større gynækologiske indgreb

 

Formål

Formålet er at reducere antallet af bakterier på vaginal slimhinde forud for gynækologiske indgreb.

 

Beskrivelse

  1. 1. Vaginal afvask kan udføres af gulvassistenten

  2. 2. Huddesinfektion skal udføres af sterile operationssygeplejerske

 

Ad 1

Vagina afvaskes vha. spekel, tampontang og tamponer.

Der hældes klorhexidin-cetrimid i sterilt plastbæger. Med første tampon vaskes omkring vagina, inden spekelet forsigtigt sættes ind. Der afvaskes med 3-4 tamponer samtidig med, at spekelet drejes, så hele vagina bliver vasket. Den 5. tampon kan bruges tør til at fjerne overskydende klorhexidin-cetrimid i vagina, samtidig med GU sættet forsigtigt fjernes.

 

Ad 2

Genitalia externa afvaskes med tampontang og tamponer. Der hældes klorhexidin-cetrimid 2 mg/1 mg/ml i sterilt plastbæger. Med første tampon vaskes inde fra labia op på lårene, mons pubis og anus til sidst. Med anden tampon gentages afvaskning. Patienten kan tørres med sterilt papirserviet fra afdækningen, inden afdækning sættes på.

 

Video med gennemgang af princip:

https://www.youtube.com/watch?v=Pyj2wVldKIc

 

Se også Præ-, per- og postoperativ infektionsforebyggelse (6.1) fra Infektionshygiejnen.