Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Clonidin ved sedation og abstinensbehandling på intensivt afsnit

Indikation

Til abstinente patienter (opiater, benzodiazepiner og alkohol, formentlig bedst effekt hos sidstnævnte gruppe).

Til patienter, som frembyder tilstande med motorisk uro præget af underliggende angst, hvor monitoreringen af bevidsthedsniveau har lavere prioritet.

Paroxysmal autonom dysfunktion (PSH – tidligere autonom dysfunktion).

Farmakologi

Clonidin er en non-selektiv alfa-2 agonist med affinitet for alfa-2 receptorer, der fortrinsvis er beliggende præsynaptisk. I centralnervesystemet er tætheden af denne receptortype høj i baghornet af medulla spinalis og i formatio reticularis, specielt locus coerulus.

Stimulation medfører via hæmmet signaltransduktion, nedsat sympatikustonus, reduceret katekolaminkoncentration, sedation, reduceret opmærksomhed, øget effekt af benzodiazepiner og opiater, nedsættelse af det cerebrale stofskifte CMRO2 samt ofte fald i blodtryk og pulsfrekvens.

Catapresan® er lipofilt med god enteral absorbtion. Halveringstid 9-21 timer, længst hos ældre.

Cirka 60 % udskilles uomdannet renalt.

Bivirkninger

Puls- og blodtryksfald.

Forbigående blodtryksforøgelse (minutter) ved intravenøs administration.

Depression.

Hypertension (ofte svær!) og panikangst ved pludselig seponering, når givet over længere periode.

Der skal derfor udvises forsigtighed med

  • • Cirkulatorisk instabile patienter

  • • Patienter med nyresvigt/nedsat nyrefunktion

  • • Patienter, hvor udvikling i og monitorering af bevidsthedsniveau prioriteres

  • • Børn

Behandling givet over længere end 5 dage bør altid aftrappes med forsigtighed på grund af risikoen for udtalt hypertension og angst.

Dosering

Tabletter 25 mikrogram

Intravenøs væske 150 mikrogram/ml.

Ved abstinens behandling

Start med forsigtig dosering. Der er store individuelle forskelle i behov/døgndosis. Generelt 4-12 mikrogram/kg/døgn, eventuelt mere.

Startdosis kan, hvis der ønskes hurtigt indsættende effekt (75-300 mikrogram til voksen), eventuelt gives som intravenøs bolus over 5-10 minutter, efterfulgt af 75-150 mikrogram x 4 – 6 enteralt eller intravenøst. 150 mikrogram gives i 9 ml isoton NaCl over 5-10 minutter.

Infusion 0,25-1 mikrogram/kg/time opblandet i isoton NaCl, koncentration 15 mikrogram/ml.

 

Der er meget sparsom litteratur til grund for dosering af Clonidin til intensive patienter. De ovennævnte forslag baserer sig primært på abstinens behandling til den elektive patient og ikke intensive patienter, men har vist sig effektive i den kliniske hverdag.

PSH behandling

100 mikrogram x 2-3 dagligt oralt. Kan titreres op til i alt 1200 mikrogram dagligt.

Aftrapning

Afhængig af periode, hvori Clonidin er givet (>5 dage) aftrappes over 5-7 dage med reduktion 15–20 % daglig under samtidig observation af blodtryk.

Referencer

Khan ZP, Ferguson CN, Jones RM. Alpha-2 and imidazoline receptor agonists. Their pharmacology and therapeutic role. Anaesthesia 1999;54:146–65.

Khan ZP, Ferguson CN, Jones RM. Alpha-2 and imidazoline receptor agonists. Their pharmacology and therapeutic role. Anaesthesia 1999;54:146–65.

T.Albertson, J Chenoweth, J Ford. Is It Prime Time for Alpha2-Adrenocepter Agonists in the Treatment of Withdrawal Syndromes? J. Med. Toxicol. (2014) 10:369–381

Geert Meyfroidt, Ian J Baguley, David K Menon. Paroxysmal sympathetic hyperactivity: the storm after acute brain injury. Lancet Neurol 2017; 16: 721–29

G. Blaudszun, C. Lysakowski. Effect of Perioperative Systemic _2 Agonists on Postoperative Morphine Consumption and Pain Intensity. Anesthesiology 2012; 116:1312–22