Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandling af nyfødteTilkald af pædiater og narkose:
 

Neonatalvagt (kode 304) tilkaldes ved:

1.

Fødsel fra fulde 22 uger til fulde 32 uger.

2.

Truende svær asfyksi

 

Pædiatrisk forvagt (kode 302) tilkaldes ved:

1.

Alle fødsler mellem uge 32 + 0 og uge 34 + 0

2.

Gemellifødsler mellem uge 32 + 0 og uge 37 + 0

3.

Vakuumekstraktion/tang på indikationen foetus mors imminens.

4.

Truende asfyksi.

5.

Tykt grønt fostervand.

6.

Mistanke om infektion.

7.

Vaginal fødsel af monokoriske gemelli uanset gestationsalder,

 

 

 

Tilkald af narkoselæge og narkosesygeplejerske ved:

1.

Asfyksi.

2.

Gemellifødsler før fulde 37 uger.

3.

Tykt grønt fostervand.

4.

Vaginal fødsel af monokoriske gemelli uanset gestationsalder


Pædiatrisk forvagt, narkoselæge og narkosesygeplejerske orienteres ved:
Vaginal fødsel af underkropspræsentation.
Gemelli til termin (efter 37 uger).
Obstetrisk bagvagt vurderer, om de skal kaldes til fødsel.
 

Pædiatrisk forvagt orienteres ved:

1.

Fødsel af barn med risiko for immunisering.

2.

Fødsel af barn født af moder med insulinkrævende diabetes mellitus inkl.
insulinkrævende gestationel diabetes.

 

Infektion:
Se instruks ”
Antibiotisk behandling under fødslen”.
 

Navlesnors-pH:

1.

Tages på alle nyfødte

2.

Tages både i arterien og i venen.
For at være sikker på at pH er taget i arterien, skal der være en forskel i pH mellem arterie og vene på mindst 0,03 enheder (lavest i arterien).

3.

Ved navlesnors-pH <7,10 i venen sendes prøven på klinisk kemisk afdeling med det samme mhp. bestemmelse af kapillær ABL. Normalværdi: Se bilag.

4.

Metode:
Se instruks ”
Navlesnors-pH


Forholdsregler ved navlesnors-pH < 7:

Ved navlesnors-pH < 7 (uanset Apgar):

1.

Barnet skal have målt blodsukker 1, 2, 4, 6 og 12 timer gammelt. Der gives early feeding.

2.

Orienter fødegangsvagt.


Blodtype på navlesnorsblod:
Tages på alle børn af rhesus negative mødre. Desuden ved immuniserede mødre samt ved mistanke om operationskrævende misdannelser.
Har fosteret fået intrauterin transfusion, skal Blodbanken informeres.

Overflytning af børn til Neonatalafdeling:

1.

Børn født før fulde 35 uger.

2.

Børn under 2300 gram overflyttes sædvanligvis til Neonatalafdeling, dog kan der individualiseres.

3.

Nyfødte, der er behandlet med Narcanti intramuskulært eller intravenøst skal observeres på børneafdelingen i 12 timer.

4.

Børn med risiko for udvikling af infektion (se under infektion).

5.

Børn med blodglukosekoncentration < 1,7 mmol/l.

6.

Børn med risiko for erythroblastosis foetalis.

7.

Børn født af mødre med insulinkrævende diabetes eller insulinkrævende gestationel diabetes.


Hypoglycaemia neonatorum:

Følgende børn skal have målt blodsukker efter fødslen:

1.

Præmature dvs. født før udgangen af uge 37.

2.

Fødselsvægt under 2500 gram

3.

Dysmature børn.

4.

Apgarscore < 5/1. minut, eller < 7/5. minut.

5.

Navlesnors-pH < 7.

6.

Børn født af mødre med diabetes mellitus eller gestationel diabetes mellitus.

7.

Børn født af mødre i Valproatbehandling

8.

Immuniserede børn, såfremt der er indikation for overflytning til afdeling 104, ellers ikke.

Alle ovennævnte skal have målt blodsukker 1, 2, 4, 6 og 12 timer efter fødslen:


Børn født af mødre med diætbehandlet gestationel diabetes, se instruks ”
Gestationel diabetes mellitus” , præmature børn, børn med fødselsvægt under 2500 gram og dysmature børn skal desuden have målt blodsukker 24 timer efter fødslen, da disse børns problem er små eller tomme glycogendepoter.

Der gives early feeding til alle ovennævnte i en mængde på 10-15 ml/kg ved hvert måltid

Se i øvrigt instruks: ”
Fostervægt – blodsukkermåling – early feeding” og ”Hypoglykæmi i neonatalperioden” fra Neonatalafdelingen. I instruks Hypoglykæmi i neonatalperioden kan værdierne ses.

Respirationsdepression på grund af morfica til mor:
Naloxon (0,4 mg/ml)
0,1 mg/kg/dosis i.m. eller subkutant.
NB: Må ikke gives til nyfødte hvis mødre har forbrug/misbrug af morfica.

Mikroskopi af placenta:

Placenta sendes til mikroskopi i følgende tilfælde:

1.

IUGR i graviditeten.

2.

Dysmaturt barn.

3.

Fødsel før 34 uger.

4.

Intrauterin fosterdød i 2. og 3. trimester.

5.

Hydrops

6.

Polyhydramnion ved AFI over 30.

7.

Svær præeklampsi.

8.

Behandlingskrævende hypertension

9.

Uventet dårligt barn.

10.

Medfødte misdannelser:

  • • Mistanke om intrauterin infektion som årsag til misdannelser.

  • • Amnionbånd

  • • Alvorlige misdannelser. Ikke nødvendigt ved mindre misdannelser hos levende barn.

  • • Ekstremitetsmisdannelser.

  • • Hydronefrose/hydroureter hos barn.

 

Ved obduktion altid ønskeligt med mikroskopi af placenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAG

 

Blodprøver på navlesnor analyseret som kapillær ABL.

 

Det angivne referenceinterval i Labka er ikke korrekt, fordi der ikke reelt er tale om kapillærprøve, men om navlesnorsblod, og fordi helt nyfødte børns værdier, f.eks. med væsketal, afspejler moderens værdier.

Det betyder, at en del tal kan falde uden for det referenceinterval, som er anført i Labka, men alligevel være helt normale. Der er ikke ændret ved grænser.

Nedenfor er angivet værdier for nyfødte.

 

Normalværdier

Arterieblod afspejler forholdene i fostrets blod.

Veneblod afspejler forholdene i placenta.

 

 

Arterie

Vene

pH

7,10-7,38

7,17-7,48

pCO2

4,9-10,7

3,5-7,9

Base Excess

Minus 2,5 -10,0

Minus 1,0 – minus 9,0

 

 

 

Pt(kB)-syrebasestatus gruppe

Hydrogencarbonat (standart): 21,3-26,5 mmol/l

Hæmoglobin:   9,1-14,9 mmol/l

Bilirubin:   Værdier fra navlesnor over 50 mikromol/l tyder på immunisering

Natrium:   133-146 mikromol/l (ændringer afspejler typisk mors væskestatus)

Kalium:   3,2-6,1 mmol/l (forhøjelse skyldes ofte hæmolyse i prøven)

Kreatinin: 35-113 mikromol/l (forhøjelse i de første levedage afspejler mors nyrefunktion, og der ses typisk stigning de første 2 dage)

Glukose:   Gerne over 2,5 mmol/l (i de første levetimer ses lavere værdier).

Laktat:    0,5-1,6 mmol/l (i navlesnorsblod: 1,5-4,5)

Calcium-ion frit (pH=7,4): 1,20-1,55 mmol/l (der er korrigeret til en pH på 7,4, og det er denne værdi, som anvendes