Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Apopleksi – Dagafsnit - Instruks sygeplejerske

 

Praktiske forhold

Patienternes opholdssted er ved dagsafsnittet. I Corona-tiden skal patienterne sidde i opholdsarealet udenfor afdelingen.

TIA-patienter tilbydes drikkevarer fra drikkevognen. Til frokost tilbydes de mad fra madvognen eller får udleveret madkuponer til cafeen i medicinerhusets forhal. Husk vores stempel på kupon. Drikkevarer skal patienterne selv købe i cafeen.

TIA-patienter benytter toilettet ved dagafsnit. I Corona-tiden benyttes toilettet ude på gangen (ved siden af køkkenet)

Påmind dem om at registrere deres bilparkering.

Målgruppe

Alle patienter med symptomer på TIA fra region Nordjylland, og som ikke kræver akut indlæggelse på 6Ø.

Patienten bliver som udgangspunkt henvist via egen læge, via modtagelsens læge eller vores bagvagt

DAPO-sygeplejerske

På arbejdsplanen er markeret, hvem der er DAPO-sygeplejerske. Sygeplejersken møder 8-16.

Find DAPO-kalender og se her indkaldte patienter til både DAPO og Holterpåsætning samt ambulante TIA-opkald.

Hent patientjournal ved sekretæren - er sat i mappe og opdelt i ugedage.

Husk DAPO-tlf. Her melder sekretæren patientens ankomst og radiograf fra MR ringer ang. tider til scanning.

Forbered DAPO-lokale med blodtryksapparat, øretermometer og pjecen “Apopleksidagsafsnit”.

DAPO-patienterne findes i elektronisk patientjournal under “Alb. Apopleksi dagsnit (kontaktansvar)”.

Sekretær

Registrerer patienten som dagspatient.

Trækker henvisninger fra edifact og gør papirer klar.

Bestiller blodprøver – TIA-profil og EKG

Bestiller MR-scanning ud fra patientoplysningsskemaet og kontakter radiografen.

Patientforløb

Patienten modtages og introduceres for dagens program (forsamtale med DAPO-sygeplejerske, blodprøver og EKG, ultralyd af halskar, MR-scanning af hjernen, neurologisk undersøgelse af læge og afsluttende samtale med DAPO-sygeplejerske). 

Indsaml en kort anamnese fra patienten, som skrives ind i elektronisk patientjournal. Lægen spørger mere dybdegående ind til patientens sygdomsforløb.

Patienten har på forhånd udfyldt patientoplysningsarket og dette kigges igennem for at sikre, at alt er udfyldt. Det afleveres herefter til sekretær, som bestiller MR scanning.

Følg herefter “Tjekliste 1: neurologisk apopleksidagafsnit”

Tlf.nr på patient og pårørende skrives ind i elektronisk patientjournal

KRAM skrives ind i elektronisk patientjournal

Mål blodtryk i begge arme (se uddybende info), puls, temp. og lav en SSS. Skrives ind i elektronisk patientjournal.

Hvis patient har symptomer, skal der laves dysfagi- og ernæringsscreening samt registreres tidlig mobilisering i elektronisk patientjournal.

DAPO-sygeplejersken er nu tovholder på, at patient kommer til de relevante undersøgelser.

Efter endt undersøgelser snakker DAPO-sygeplejerske og DAPO-læge sammen, således du får de relevante oplysninger til udskrivelsesarket og til den afsluttende samtale med patient. Herunder: diagnose, opfølgninger, medicin, kørselsforbud, påsætning af Holter.

Hvis patient udskrives med TIA – HUSK:

1. Tilbud om telefonisk opfølgning ved DAPO-sygeplejerske 1 uge efter (skrives i DAPO kalender)

2.Eller opkald af TCI-teamet, hvis der er infarkt men ingen symptomer, eller hvis pt er erhvervsaktiv

 

Uddybende information om ovenstående:

Blodprøver

Alle patienter må som udgangspunkt gå i laboratoriets ambulatorier og få taget blodprøver samt EKG. Hvis triglycerider er >5, skal pt. have målt faste lipider. (Dette skyldes, at LDL ikke måles direkte, men udregnes efter en formel: totalkolesterol = HDL + ½ x triglycerider + LDL). Faste-blodsukker er ikke nødvendigt som udgangspunkt.

Blodtryk

Patienten skal hvile 5 minutter i en stol med ryglæn. Patienten må ikke sidde med benene korslagte. Blodtrykket måles herefter i begge arme, armen skal hvile på et bord, så apparatet og manchet er i ”hjertehøjde”. Hvis blodtrykket er > 140/90 gentages målingen på den arm med det højeste blodtryk. Der skal ideelt set gå et par minutter mellem hver måling. (kilde: sundhed.dk – blodtryksmåling)

Patient

Når pt. er modtaget og i ventetiden på undersøgelser, må patienterne efter et lægeligt skøn gå i forhallen, hvis de har mobiltelefon med.

Kørsel

Patienterne har kørselsforbud, indtil de er færdigudredt

Kørselsrettigheder

I følge Kørselskontoret siger befordringsloven, at ved nyopstået sygdom er det kun pensionister og patienter med > 50 km til sygehuset, der er berettiget til kørselsgodtgørelse. Ved ambulante forløb kan alle, der har > 14 km til sygehuset, få kørselsgodtgørelse. Dvs. første dag, når pt. er henvist fra lægen eller skadestue, ydes der ikke kørselsgodtgørelse, men de næste dage ydes kørselsgodtgørelse. Det anbefales, at pt. selv sørger for at blive kørt herind til de ambulante opfølgningsdage, alternativt kan der bestilles transport gennem kørselskontoret.

Opfølgende samtale

Når alle undersøgelser er foretaget på dagen, samt det er besluttet, hvilken medicin pt. skal have, afslutter sygeplejersken med en forebyggelses-/udskrivningssamtale. Her bliver medicin gennemgået samt øvrige forebyggende tiltag (BT, KRAM, kontrol hos egen læge osv.) Medicin til et døgn udleveres.

Skal patient komme igen næste dag til undersøgelser, der ikke blev nået, aftales tidspunkt og transport samt medgives medicin til et døgn.

Patient informeres om, at besked om manglende svar vil blive foretaget telefonisk.

Der udleveres pjecer i forhold til risikofaktorer (Se tjekliste 2 “apopleksidagafsnit”).

Hvis lægen ordinerer Holtermonitorering, påsættes denne efter vores instruks.

Samtalen dokumenteres i elektronisk patientjournal og i udskrivelsesarket.

Det noteres i kalender samt i udskrivelsesarket., hvornår telefonisk opfølgning kan ske (skal ringes op ca. 1 uge efter) OBS at der i kalender noteres det telefonnummer, patienten ønsker at blive ringet op til.

Desuden skal der informeres om evt. tidspunkt for karkirurgisk operation samt udleveres pjece om dette. Lægen står for information om operation og risici ved operation.

Telefonisk opfølgning

DAPO-sygeplejerske ringer til de patienter, som er skrevet i kalenderen. Der tages udgangspunkt i opfølgningsarket (se bilag). Emnet for samtalen er opfølgning på blodtrykskontrol, besøg hos egen læge, kostændringer, rygestop, osv. Dette dokumenteres under Noter-samtale med patienten i CCS,

Sund Info tilbud

Alle TIA-patienter, der er interesseret, kan efter forebyggelsessamtale blive henvist til Sund Infos tilbud om gruppevejledning eller rygestopinstruktør. DAPO-sygeplejersken henviser elektronisk via intern henvisning på Webpas og noterer patientens telefonnummer heri. SUND INFO kontakter herefter patienten via e-boks. Sund Infos pjece medgives, vælg den, der passer til patientens behov.

Patienten indlægges

Patienten omregistreres af sekretæren i dagafsnittet til sengeafsnittet. Patienten skrives på cetrea, og der noteres kort i elektronisk patientjournal, at patienten er indlagt via Apopleksi–dagafsnittet.

 

Holter-påsætning

I DAPO-kalender står skrevet, hvilket patienter der kommer ind til ambulant holter-påsætning. Der skulle gerne være reserveret en holter til patienten på forhånd. Gå ind i Book-plan --> afviklingslister --> ændre status på patient til “påsat”, når du har påsat holteren, efter vores instruks.

 

Tjek ligeledes”Huskelisten Holter” i Bookplan hver dag, for at se de patienter, som er på venteliste. Hvis der er ledige holtere, kan du indkalde patienter til de næste par dage. Brug “Holtervejledningen” til at booke en tid og husk at notere patienten i DAPO-kalenderen.

 

Definition af begreber

TIA: Transitorisk iskæmisk attak. Tidligere kaldet TCI (transitorisk cerebral iskæmi)

DAPO: Dagafsnit ved apopleksiafsnittet

KRAM: Risikofaktorer i forhold til kost, rygning, alkohol og motion

Referencer

Ingen referencer angivet.