Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Servietkontrol ved operation

Formål

At sikre, at der ikke utilsigtet efterlades servietter i operationsfeltet under/efter operation.

Definition af begreber

Ansvar

Ansvaret for en korrekt serviettælling under operation er placeret hos den person, der er ansvarlig for instrumenteringen.

Hvis operatøren finder behov for afvigelser for gældende regler og rutiner, og har operatøren ikke forud oplyst særlige kontrolforanstaltninger, så har operatøren det fulde ansvar for kontrolforanstaltninger.

Det er afdelingssygeplejerskens ansvar for denne instruks bliver implementeret og vedligeholdt.

Beskrivelse

Fremstilling

Alle servietter, der bruges til aftørring i operationssåret skal indeholde røntgentråd og hver pakke af 5 stk. servietter skal være forsynet med 2 stk. identitetsmærker.

Til opsamling af servietter anvendt under operation anvendes bord med stativ til plastikfad, klar plastikpose, usterile handsker og/eller usteril tang.

Procedure

Præoperativt

Assisterende sygeplejerske kontrollerer, at de to kontrolmærker på servietpakning er identiske. Under opdækning til operation tælles servietter af assisterende sygeplejerske og den usterile operationssygeplejerske samt står for at kontrollere antal af servietter og kontrollere, at der er røntgentråd i alle servietter.

Det ene kontrolmærke beholder den assisterende sygeplejerske, det andet leveres til den usterile operationssygeplejerske.

Fad beklædes med plasticpose, der anvendes usteril tang eller usterile handsker, når servietter placeres på optællingsbord.

Peroperativt

De anvendte servietter samles på ”servietbordet”. Når der er anvendt 5 servietter skal de tælles af assisterende sygeplejerske og den usterile operationssygeplejerske. De talte servietter samles i plasticpose og skal forblive på stuen til færdigoptælling af servietter.

Såfremt det skønnes at være et behov, vejes servietterne af usteril operationssygeplejerske.

Vægten på 5 servietter er anført på kontrolmærkaten.

Postoperativt

Servietter tælles før der påbegyndes lukning af operationssåret.

Hvis antallet af servietter stemmer, gives der besked til den opererende læge, der tilkendegiver, at meddelelsen om serviettælling er modtaget og forstået.

Samme procedure foretages, når operationssåret er lukket inden der påsættes forbinding.

Hvis antallet af servietter ikke stemmer ved optælling, da skal der foretages en ny optælling indtil man finder unøjagtigheden og servietantallet stemmer.

Overtages operation af anden sygeplejerske for eksempel ved ophør af arbejdstid, skal servietterne tælles af begge sygeplejersker.

Oprydning

Poser med brugte servietter samles i brugt afdækning og kommes i affaldspose til dagrenovation.

Dokumentation

Det skal fremgå i EPJ, hvem der har været ansvarlig operationssygeplejerske.

Referencer

Vejledende retningslinjer for kontrolforanstaltninger ved anvendelse af servietter, mv. – Sundhedsstyrelsen, den 20. november 2000, Michael von Magnus.