Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation af astrocytom IDH-muteret, oligodendrogliom, WHO grad II

 

Formål
Beskriver visitation af patienter med:
Astrocytom IDH muteret, oligodendrogliom, WHO grad II

 

Strålebehandling er indiceret efter følgende kriterier:

  • • Resttumor/recidiv som medfører andre symptomer som ikke kan håndteres medicinsk

  • • Progredierende ikke-operabel tumor

  • • Temodal-behandling kan overvejes som singlestofbehandling til patienter med WHO grad II med ukontrollerbar epilepsi

Ved vurdering af strålebehandling skal protonbehandling overvejes. Dvs. laves sammenlignende stråleplaner.
 

Ved PS > 2 overvejes palliativ strålebehandling.
 

Alle patienter med WHO grad II skal vurderes med henblik på postoperativ kemoterapi herunder PCV (procarbazin, lomustine, vincristin)

 

Henvisning omfatter

Journalkopi

Ja, aktuelle forløb

Mikroskopisvar

Ja, biopsi fra tumor

Billeddiagnostik

Ja, MR-scanning

Rtg.billeder vedlagt

Nej (se EasyViz)

Laboratorieundersøgelser

Nej

 

Undersøgelsesprogram før henvisning

Kliniske undersøgelser og evt. operation

Almen klinisk undersøgelse. Operation/biopsi. Postoperativ status

Billeddiagnostik

MR-skanning af cerebrum

Laboratorieprøver o.a.

Nej

 

Undersøgelsesprogram bestilles ved visitation

Præparatrevision

Nej

Billeddiagnostik

Nej

Klin. fys. undersøgelser

Nej

Laboratorieundersøgelser

Ny patient

Særlige klin. undersøgelser

Nej.

 

Visitationsresume
Omfatter

  • • Henvisende afdeling og henvisningsårsag

  • • Betydende tidligere sygdomme

  • • Resultat af billeddiagnostiske undersøgelser

  • • Dato og resultat af operation/biopsi

  • • Sagt til patienten

  • • Konklusion og behandlingsplan

 

Standardbehandling

Strålebehandling

Performancestatus ≤ 2

Planlægning

IMRT med MR-fusion (postop. T1 (evt. FLAIR)+GADO samt T2/FLAIR) Terapiscanning med i.v. kontrast. Kranierygleje.

 

GTV:
Tumor defineret som hyperintensitet på T2/FLAIR MR-sekvens (korresponderer med hypodensitet på CT-scanning) plus resektionskavitet.

 

Ved makroradikal tumorfjernelse uden T2/FLAIR forandringer er GTV = resektionskavitet.

 

CTV:
Omfatter GTV med en koncentrisk margin, der som udgangspunkt er 10 mm i alle retninger. CTV krydser kun over midtlinjen ved direkte tumorinvolvering eller ved involvering af midtlinjestrukturer, f.eks. corpus callosum. CTV margin reduceres ved anatomisk barriere som f.eks. knogle (på knoglevindue), tentorium cerebelli, falx, det optiske apparat, chiasma og hjernestamme; under forudsætning at der ikke er direkte tumorinvolvering.

 

PTV:
Indeholder CTV med den specifikke set-up margin (SM), som kan variere med feltlokalisation, patientfiksation og anvendelse af billedvejledt korrektion. SM er typisk 2-5 mm. Det anbefales, at de enkelte afdelinger skaffer specifikke data for deres respektive SM. PTV kan deles i subPTV’er, f.eks. mod overflade eller overlap med OAR eller PRV.

 

 

Dosisoplæg til CTV
Total dosis: 50,4 Gy
Dosis pr. Fraktion: 1,8 Gy pr. Fraktion
Fraktionering: 28 fraktioner, 5 fraktioner ugentligt
 

OBS OVERVEJ protonbestråling.

 

Risikovolumina
Øjne, lens, øregang, nasopharynx, n. opticus, hypofyse, hypothalamus, hippocampus og hjernestamme
 

Kemoterapi

Efterfølgende adjuverende kemoterapi med PCV

Andet

Nej

 

 

Protokol
Nej
 

Første besøg
 

Indlæggelse

Nej

Ambulant undersøgelse

CNS Senior

Efter samtalen

Udfyld MR-skema til Stråleterapien

 

 

Bestilling af behandling
Henvisning til stråleterapi afsendes ved visitation
Henvisning til MR-fusion afsendes ved visitation

 

Follow Up
Patienten følges i Onkologisk Ambulatorium – gerne i onsdagsambulatoriet sammen med neurokirurg.