Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – Kommunikationsudstyr

 

Formål

At sikre:

  • • Rettidig kommunikation mellem aktører

  • • At aktører har adgang til den information, de skal have for at løse opgaverne

  • • At kommunikationsudstyret er funktionsdygtigt

 

Målgruppe – anvendelse

Alle ledere og medarbejdere i den præhospitale organisation.

 

Definition af begreber

SINE: SIkkerhedsNEttet er et national TETRA-baseret radionet, der dækker Danmark, og som alle danske beredskaber er forpligtiget til at anvende.

LOGIS CAD: System som anvendes til visitation og disponering af præhospitale enheder.

PPJ: Præhospital Patienjournal, fælles regionalt system

 

Ansvarsfordeling ved anskaffelse og implementering af kommunikationsudstyr

Ledelsen for AMK-vagtcentralen har ansvar for anskaffelse og implementering af kommunikationsudstyr i AMK-vagtcentral og de præhospitale enheder, herunder også PPJ.

Ambulanceentreprenøren har ansvaret for mobiltelefoner i de præhospitale.

 

Bruger- og betjeningsvejledninger og relevant uddannelse

Forinden ibrugtagning af nyt udstyr gennemføres relevant uddannelse. Uddannelsens omfang vurderes fra gang til gang af ledelsen på AMK-vagtcentralen i samarbejde med de kommende brugere af udstyret.

Betjeningsvejledninger er tilgængelig på AMK-vagtcentralens Networking

 

Oversigt over kommunikationsudstyr

Telefoni på AMK-vagtcentralen: Alle telefonsamtaler i det primære telefonsystem optages og samtalerne gemmes i mindst 10 år.

 

Mobiltelefoner i præhospitale enheder: Der findes mobiltelefon i alle præhospitale enheder. Telefonerne anvendes som sekundær kommunikation til AMK-vagtcentral og som kommunikation mellem mandskab og ambulanceentreprenør. Fejlmeldes til ambulanceentreprenøren.

 

SINE-radioer: Der findes 10 ekstra SINE-radioer på AMK-vagtcentralen som benyttes til beredskab og som reserveradioer. Der findes 2 ekstra SINE-radioer på Falck stationerne i Aalborg, Hobro, Hjørring og Thisted/Nykøbing, som ligeledes er til reservebrug.

Alle præhospitale enheder er udstyret med SINE-radioer.

  • • Ambulancer:  1 mobilradio og 2 håndradio

  • • Paramedicinerbiler: 1 mobilradio og 2 håndradio

  • • Akutbiler:  1 mobilradio og 1 håndradio

  • • Akutlægebiler:  1 mobilradio og 3 håndradio

  • • MTE:   1 mobilradio og 3 håndradio

SINE-radioer i de præhospitale enheder testes i forbindelse med den daglige drift.

SINE-radioer på AMK-vagtcentralen testes i forbindelse med øvelsesaktivitet ca. 8 x om året.

 

Radiodispacher (t.react): På AMK-vagtcentralen anvender de tekniske disponenter radiodispacher til at kommunikere med de præhospitale enheder. Radiodispacheren er et computerprogram, der fungere som en avanceret SINE-radio. Samme system anvendes af AMK-lægen i beredskabssituationer. Der er to af hinanden uafhængige radiodispacherer, den ene på den primære AMK-vagtcentral, og den anden på den sekundære.

 

LOGIS CAD: Elektronisk skriftlig kommunikation mellem AMK-vagtcentral og præhospitale enheder foregår ved at SFV og/eller TD skriver oplysninger i LOGIS CAD. Informationerne sendes herefter via SINE eller mobilt internet ud til mobilapplikationen i den præhospitale enhed.

 

Præhospital Patientjournal (PPJ): Alle præhospitale enheder har PPJ, og der oprettes journal på alle kørsler inden for kategori A, B og C.

Der er adgang til systemet fra alle akutmodtagelser og andre relevante hospitalsafdelinger, samt fra AMK-vagtcentralen.

 

Fejlmelding af nedbrud i udstyr samt vedligehold/service

Procedurer for fejlmelding af udstyr og vedligehold er beskrevet i SOP’er som er tilgængelige i AMK-vagtcentralens system Networking.
 

Alternative kommunikationsveje, ved nedbrud af primært kommunikationsudstyr

Alternative kommunikationsveje i tilfælde af nedbrud i kommunikationsudstyr er beskrevet i retningslinjer vedr. brug af det konkrete udstyr samt i SOP’er, som er tilgængelig for AMK-vagtcentralens personale.

Datasikkerhed

Der registreres data i Logis CAD, i PPJ, i lydlog for telefoni og lydlog for SINE-kommunikation.

I alle systemer gælder at der kræves password og adgangskode for at tilgå data. Det logges også hvem der tilgår systemerne.

Der er adgangskode og password til alle arbejdsstationer.

Der er adgangskontrol, med slusefunktion og videoovervågning over adgang til AMK-vagtcentralen.

Datatransmission foregå enten via SINE-nettet som er krypteret eller via TDC Mobil Secure, som er et sikret mobilnetværk.

Når SINE-radioerne skal sendes til reparation, bliver de afmeldt SINE-nettet inden de sendes.

 

Forholdsregler mod tyveri og misbrug

Ud over det der allerede er nævnt under datasikkerhed kan nævnes:

Tyveri eller bortkomst af SINE-radioer eller Mobilapplikationer meldes til ledelsen på AMK-vagtcentralen, som vil sørge for at udstyret lukkes, således man ikke kan få adgang til oplysninger.

Ved mistanke om misbrug følges op i relevante logs.

Mobil PPJ logger ud efter 30 minutters inaktivitet og kan også låses fra centralt hold.
 

Referencer

Standard 1.10.3, Den Nordjyske Kvalitetsmodel. Det præhospitale område, 1. version. Sept. 2016.