Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CT - KAG Generelt

 

Forberedelse

Se instruks fra Kardiologisk Afdeling vedr. eGFR og behandling af akutte bivirkninger på jodholdigt kontraststof.

Fra april 2020 præmedicineres patienter til CT KAG med ivabradin eller metoprolol, hvis pulsen er >60/min. Undtaget er patienter med puls 85-95/min, som helst skal skannes i systole, fremfor en suboptimal skanning ved puls 70-75/min.

Patienten iføres hospitalsskjorte.

Spørg om allergi og bed om medicinkort.

Rolige omgivelser, brug det ergonomiske lys.

 

Lejring og centring

Patienten må gerne ligge lidt til højre på lejet, og hjertet skal være i isocenter, dvs. der skal højdecentreres lidt højere på patienten end normalt.

Centrer over skuldrene.

 

Veneadgang

Der anlægges Venflon® helst i højre fossa cubiti. Power port kan benyttes efter anlæggelse af grippernål.

 

Elektroder, betablokker og BT

EKG elektroder placeres af kardiologisk sygeplejerske. Kablerne skal ligge hen ad lejet, så de ikke bevæger sig når der køres med det. Patientens arme skal hvile på underlag/pude. Elektroderne bør ses på topogrammet. Vælg mellem kanal I, II eller III alt efter hvilken kanal, der giver det bedste EKG.

Kardiologisk sygeplejerske måler BT, giver betablokker (Seloken®, aktivt stof Metoprolol) og 2 pust nitroglycerin (Glytrin® 0,4mg/pust, aktivt stof Glycerylnitrat).

 

Øv vejrtrækning

Sygeplejerske øver vejrtrækning med patienten og holder samtidigt øje med hvor lavt pulsen kommer.

”Træk vejret ind – pust ud – træk vejret ind igen og hold det”.

Gentag et par gange, hold øje med pulsvariationen.

Det er vigtigt, at patienterne ikke trækker vejret FOR dybt ind!

 

Topogram

Over skulder til under diafragma

Vejrtrækningsbesked

 

Flash check

Vejrtrækningsbesked. Dette er kun en kontrol af pulsen, og om denne er stabil eller ustabil. Der anvendes ingen røntgenstråler!

Hold øje med pulsvariationen. Flash testen kan melde grønt/OK, selv om pulsen varierer 3 slag og selvom pulsen er over 60.

 

Calcium score

Vejrtrækningsbesked.

Gentag evt.

Flash check, hvis man vurderer dette er nødvendigt.

Hold igen øje med pulsen over tid.

 

Calcium score skannes altid som en Flash skanning, og det er ikke nødvendigt, at ændre på skanparametrene. Ændring i FOV har ingen betydning for calcium score.

Udregn calciumscore i programmet CaScoring, se vejledning i margen. Udføres som regel af kardiologisk sygeplejerske.

Der skal ikke laves calcium score på projektpatienter, skizofreni projekt.

 

Scrol serien igennem for at tjekke at højdecentreringen er korrekt, og at hele hjertet fremstillet.

Ved Flash: Hvis der er meget kalk i et enkelt snit, dvs. over 200 på Agatston Score, vælges en sekventiel skanning for at undgå blooming artefakt.

 

Hvis dele af hjertet mangler
  • • Lav et nyt recon job

  • • Overview, og centrer korrekt

  • • Aflæs Y koordinat under fanebladet Recon, Center Y. (Ex: -20 hvis lejet skal sænkes)

  • • Vælg næste serie (Flash eller sekventiel) og faneblad Routine

  • • Læg værdien til tallet, der står i Height

  • • Return

  • • Tryk Move på konsollen og kontroller at lejet kører til ønsket position

  • • Tast 0 i Center Y under Recon faneblad på Flash- eller Sekventiel-bjælken, alt efter hvilken teknik der skal skannes med.

 

Placer test bolus snit og afgræns skanfeltet (hjertet)

Find det øverste snit i calciumscore serien, der viser koronarkar. Vær opmærksom på, at venstre koronarkar, LAD, efter afgangen ofte buer opad! Når dette snit er fundet, lægges testbolus snittet, 4-5 snit over.

 

Find det nederste billede i calciumscore serien, der fremstiller hjertet. Dette er især vigtigt ved Flash skanninger, fordi skanfeltet kan blive for langt. (Max 12 cm)

Ved sekventiel skanteknik, vælges 3 eller 4 skan, derfor er det ikke så vigtigt at afgrænse hjertet helt præcist, men placer skanrange, således at mindst muligt af diafragma/abdomen skannes med. Lav FOV så lille som muligt, for at få bedst mulige billedkvalitet.

 

Test bolus

Uanset skanteknik gives 10 ml kontrast og 70 ml NaCl.

Ved meget tynde patienter, eller børn, sættes kV på test bolus til 80 kV, mAs uændret. Ved store patienter holdes kV uændret på 100 kV, og mAs ændres til 40.

Stop skanning når kontrastopladningen i aorta aftager.

Overfør patientens test bolus til DynEva fra Browseren. Husk at indtaste 12 s i Delay from start of injektion ved dagens første patient. Hermed tages der højde for varigheden af vejrtrækningsbeskeden.

DynEva

Placer cirkulær ROI i aorta, og aflæs max opladning.

  • • Læg 4 s delay til max opladning ved Flash skanning

  • • Læg 3 s delay til max opladning ved sekventiel skanning

DynEvaROI